top of page
Search

AGENDA 21 EXPOSED BY AN INSIDER

" The Agenda for the 21st Century " " It's a totalitarian state. The inventory and control plan of all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all food, all energy, all information and all human beings in the world ".

Agenda21 is, naar verluidt, ondertekend door 179 landen. In werkelijkheid gaat het om een handvol mensen die gehandeld hebben als zogenaamde " vertegenwoordigers " van elk land, 1 à 2 per land, veelal zonder democratisch verkozen te zijn. Pionnen van het WEF of van de elite die daar op voorhand netjes zijn geparkeerd om de totstandkoming van de Agenda te bewerkstellingen. Het volk van elk land is NIET geraadpleegd. Meer nog, ze weten van niets. Agenda21 is sedert haar ondertekening in 1992 volstrekt geheim gehouden voor het grote publiek, net zoals overigens Agenda2030 ( dat een onderdeel vormt van Agenda21) en dat andermaal door een paar enkelingen per land ondertekend is met de privé organisatie UN dat samenwerkt met die andere privé organisatie WEF.

Geruime tijd na de introductie van het World Wide Web heeft de UN weliswaar een website opgericht waar zij gestaag alle bestaande overeenkomsten, akkoorden en rapporten op gepubliceerd heeft maar slechts weinig mensen vinden hierop hun weg en nog minder hebben de inspanning gedaan om de Agenda's te lezen. Alles wat niet op TV of in de krant komt bestaat volgens de meesten niet. Wie de inspanning WEL gedaan heeft en alles naar buiten heeft gebracht is door social media en de reguliere pers afgedaan als wappie en complotdenker en verketterd en verpletterd. " Fake news " heette dit dan. Maar ... het is geen fake news. Het is de de trieste werkelijkheid. Tegenwoordig is de elite zo overmoedig geworden dat ze niets meer verbergt. Ze spreekt er openlijk over op allerlei fora. Ze verbloemd ook niets meer. Het plan wordt voor onze ogen ontrold. De wereld kijkt er naar, ondergaat alle maatregelen die steeds duidelijker wijzen op een totalitaire wereld maar ze hebben het nog steeds niet door. The good news is echter wel dat de schelpen bij steeds meer mensen wereldwijd van de ogen vallen. Ze zien het en verzetten zich.

Het plan zal niet lukken. Ze hebben gefaald. Dat weten ze. Ze blijven krampachtig proberen en brengen nu alles in een stroomversnelling ( zie eerdere post met aankondiging van de UN van de versnelling van Agenda2030 ) maar het zal niet baten. De absolute minachting van het volk door een elite die denkt dat ze eender wat kan doen, heeft een prijs. Er zullen in elk land koppen rollen en dat gaat niet heel lang meer duren.

7 views0 comments
bottom of page