top of page
Search

AFLEIDINGSMANOEUVERS

12.11.2021 VTMnieuws 19 u - Frank Van Den Broucke : " Iedereen, ie-de-reen, moet zich laten vaccineren. Ik ben geen voorstander van 2G maar pleit voor een CST en een mondmasker voor iedereen vanaf 9 jaar en we moeten ook blijven testen".


Laat ons dit standpunt eens analyseren ....

  1. De ziekenhuizen liggen vol met gevaccineerden. Recentelijk heeft Frank in de Kamer de cijfers netjes opgelijst. In Vlaanderen zijn 70% van de ziekenhuisopnames gevaccineerden. In sommige ziekenhuizen zijn zelfs ALLE ziekenhuisopnames gevaccineerden. Het is ondertussen gemeenzaam goed dat al wie gevaccineerd is met Astrazeneca en JJ niet beschermd is. Dat was de facto al het geval toen mensen zich lieten inenten met één van deze twee vaccins. De beschermingsgraad bedroeg amper 67% voor de ene en 60% voor de andere. Dit betekende dat de ene groep nog minstens 33% kans had om besmet en ziek te worden en de andere groep 40%. Nu ontvangen al deze personen een uitnodiging voor een derde shot met Pfizer of Moderna die ab initio hebben voorgehouden dat hun vaccin voor 94-95% beschermt maar die nooit de wetenschappelijke rapporten van hun bewering hebben voorgelegd. Ondertussen is uit een Israëlische studie gebleken dat het Pfizer vaccin na verloop van 6 maanden 0% beschermt. Bovendien is inmiddels ook uitgelekt dat Pfizer gefraudeerd heeft met de testresultaten tijdens de eerste reeks testen van fase 3 om de efficiëntiegraad artificieel op te trekken naar 95%. Het Moderna vaccin doet het niet beter. Een paar weken geleden heeft de CEO van Moderna in een persmededeling toegegeven dat de werking na verloop van 3 maanden vermindert met 30%. Iedereen die zich met Pfizer en Moderna heeft laten vaccineren is dus na verloop van korte tijd beschermd tussen de 60% en 0% als er überhaupt al enige bescherming is want ook dat is niet bewezen. Vandaar dat iedereen uitgenodigd wordt om een boostershot te laten zetten met... hetzelfde middel, dat ook weer nergens toe zal dienen. De grote hamvraag is waarom iedereen, iedereen zich moet laten vaccineren met een middel dat niet doet wat het belooft en nog steeds ziekte veroorzaakt. Volgens de bij Vaers en Eudravigileance gereigstreerde data zijn er louter in de USA en de EU al bijna 200.000 ernstige bijwerkingen genoteerd, om niet te spreken over de vele plotse overlijdens. Een druppel op een hete plaat ? De voordelen wegens niet op tegen de nadelen ? Neen, dit valt onder pure genocide. De bevolking wordt constant onder de druk gezet om een spuit te laten zetten en bedreigd met allerlei onzinnige maatregelen als ze het niet doen. Het vaccin is niet verplicht, het blijft een vrije keuze, maar toch .... Waarom moet iedereen, ie-de-reen zich laten inspuiten met gen therapie ? Niet omdat we met een killervirus zitten. Laat dit duidelijk wezen. Op vandaag zijn in dit land 22.637.000 PCR testen uitgevoerd a rato van 47,10 €/test. Daarvan hebben er amper 1.420.000 positief getest ( 6,45% ). Van alle positief getesten heeft op vandaag amper 84.000 in het ziekenhuis gelegen ( huidige hospitalisaties inbegrepen ). Het overgrote deel zeer kort, tussen 1 en 3 dagen voor onderzoeken. Slechts een kleine minderheid is op ICU beland. Het profiel van een gemiddelde IC patiënt is een man van 70 jaar met overgewicht. Als kinderen überhaupt al ziek worden krijgen ze gewoonlijk de milde versie. Jongvolwassenen tot middelbare leeftijd idem dito. 1.289.000 personen zijn op natuurlijke wijze hersteld en genezen verklaard. Net zoals voor corona mensen ook op natuurlijke wijze genazen van een virale of bacteriële ziekte.

Waarom dan wel ? Omdat dit één van de SDG's is van de VN agenda 2030. Tegen 2030 moet de voltallige wereldbevolking ingeënt zijn tegen een coronavirus dat volgens elke medische encyclopedie een gewone verkoudheid is ( common cold ). De eerste wetenschappelijke registratie van een coronavirus gaat terug tot 1890.... Ja, dat moet want de VN wil ziekten de wereld uit helpen. Tegen ebola, HIV, parasieten en andere beestjes hoeft het niet. De pharma verdient jaarlijks ettelijke honderden miljarden aan medicijnen waaronder antibiotica. Daar wordt niet aan geraakt. En alle andere aandoeningen waaronder obesitas en diabetes ( de grootste killers van deze tijd ), kanker, hart- en vaatziekten, chronische longaandoeningen, nier-en leverziekten, alcohol verslaving, drugsverslaving, depressiviteit ( nog een verdienmodel ) behoeven ook geen bijzondere aandacht.


Ziekten de wereld uit helpen ? Na ja.


  1. in België wordt een CST afgeleverd aan al wie ofwel gevaccineerd is, ofwel hersteld is van de ziekte en immuun is of nog wie een negatieve test kan voorleggen ( dat is de zgn 3G ). Volgens het narratief beschermt een CST tegen de verspreiding van het virus. Dat negatief getesten het virus niet verspreiden is nogal wiedes. Ze hebben niks. Ze zijn niet besmet noch besmettelijk. Dat mensen die de ziekte hebben gehad zelf niet meer ziek worden en andere ook niet besmetten is ook duidelijk. Ze zijn immuun. Het virus maakt geen kans meer. Geen virus in uw lijf betekent dat u ook niets overdragen op een ander. Rest de groep van de gevaccineerden die denken dat ze beschermd zijn maar dat overduidelijk niet zijn. Zij zijn eigenlijk het gevaar voor de maatschappij, niet de twee andere categorieën ( cf punt 1 ).

  2. Geen voorstander van 2G ( wat staat voor 2 groepen, complete segregatie ) zoals Oostenrijk, Duitsland en ook door Nederland overwogen wordt en negatieve testen komen niet meer in aanmerking ? Ik vind dat anders wel een goed idee. Sluit alle niet gevaccineerden maar op in eigen woning gedurende een maand. Dan kan er meteen komaf gemaakt worden met de mythe dat zij aansprakelijk zijn voor de verspreiding van de besmettingen. Als alle personen die hun gezondheid laten primeren en weigeren om zich te laten inenten met een product dat zoveel medische ellende veroorzaakt en dat niet beschermt tegen het virus uit het sociaal verkeer gehaald worden en er zijn toch nog zieken en ziekenhuisopnames, kunnen ze geen reden meer verzinnen en zal vaststaan dat "vaccins " niet beschermen en er honderden miljoenen over de balk zijn gesmeten en de bevolking tegen mekaar is opgezet voor ... niets.

  3. Mondmaskers voor iedereen binnen en buiten. We hebben de afgelopen 16 maanden gezien hoe goed mondmaskers werken. We hebben een 2de golf gekend, een derde en nu is er dan de 4de. Zo goed werkt het. Ze zeggen wel dat het dank zij de mondmaskers is dat er maar zo weinig ziekenhuisopnames zijn geweest ( op 20 maanden zo'n 84.000 op een totale bevolking van 11.800.000 personen ( 0,712% ) maar dat is nooit bewezen geworden. Er wordt niets bewezen, niets aangetoond. Dat hoeft niet. Dat de gaten van de stof van een mondmasker vele malen groter zijn dan de virale moleculen die er los doorheen gaan en mondmasker regelrechte bacterie haarden zijn die ronduit slecht zijn voor de gezondheid, is voor de dames en heren beleidsmakers een verwaarloosbaar detail. Dat de ganse bevolking verwordt tot een kasplantje dat nergens meer tegen bestand is, idem dito.

  4. Dat alle gevaccineerden volgens de eisen van Frank zich moeten blijven laten testen, een mondmasker dragen en afstand houden is zonder meer een buitengerechtelijke bekentenis dat de 2 en zelfs 3 inentingen NIET werkt. 3G en CST werkt ook niet. Er wordt overal een CST geëist maar toch stijgen de besmettingen aan hoog tempo en zijn er steeds meer ziekenhuisopnames. 2G zal ook voor geen klap helpen. Er zullen nog altijd ziekenhuisopnames zijn van .... gevaccineerden. En een lockdown voor het ganse land zal ook niet van aard zijn om ons definitief van het virus te verlossen. Dat is al 2 x geprobeerd, zonder het gewenste resultaat. Een ezel stoot zich niet 2x aan dezelfde steen. Voor bepaalde ezels is echter zelfs een 3de keer niet voldoende. Ze doen maar wat.


Het belangrijkste doen ze echter niet. Na de eerste golf werd gesteld dat de IC bedden konden opgeschaald worden van 2000 naar 5000 bedden. Dat is nooit gebeurd. Er zijn miljarden geïnvesteerd in testen, teststraten, vaccins, vaccinatiecentra, mondmaskers, handgel enz... maar enige centiem voor de aanschaf van extra IC bedden ( 20.000€ stuk ), ho maar. Over het veldhospitaal dat Minister De Crem in 2020 heeft besteld voor een luttele 12 miljoen euro hebben we ook niets meer gehoord.

Daar waar er tijdens de eerste golf nog gesteld werd dat de zorg het op de hoogste piek van 1.973 IC bedden aankon wordt er nu al moord en brand geschreeuwd voor 256 ingenomen IC bedden. Ja, de zorg is overbelast. Van opschalen van bedden en extra aanwervingen van personeel is nog altijd geen sprake. Net zoals bij de eerste en tweede golf zitten tal van verpleegkundigen thuis in economische werkloosheid omdat hun afdeling gesloten werd.


Dit land telt 104 ziekenhuizen die in totaal over 52.000 bedden beschikken. Er zijn op 20 maanden tijd amper 84.000 ziekenhuisopnames geweest. 0,712% van de bevolking. De ziekenhuizen zijn tijdens de griepseizoenen van 2016-2017 en 2018 zwaarder overbelast geweest dan ooit het geval is geweest met corona. Voor wie het zich niet meer herinnert zijn er toen 500.000 à 550.000 ziek geweest van de ziek, nota bene in een tijdsbestek van amper 15 weken. Het heeft in alle kranten gestaan maar niemand heeft er wakker van gelegen.


Er is geen pandemie/epidemie. Er is nooit een pandemie geweest.

Onze hoofden worden bewust in de andere richting gedraaid om de aandacht af te leiden van iets veel belangrijkers dat achter onze rug beslist is en in uitvoering geplaatst wordt zonder enige inspraak van het volk.

Brood en spelen. Verdeel en heers. Houd de bevolking bezig zodat ze geen aandacht besteden aan de andere SDG's die in sneltempo doorgeduwd worden.

Vanaf 2026 mag niemand in dit land nog een gas-of mazout installatie in zijn woning installeren. Alle nieuwe verwarmingsinstallaties moeten op elektriciteit zijn. Lucht-lucht warmtepompen die aangedreven worden door zonnepanelen ( voor wie daar het geld voor heeft en anders zal de elektriciteitsrekening ze wel de nek omdraaien ).

Vanaf 2029 mogen er in Vlaanderen ook geen nieuwe benzine en diesel voertuigen meer verkocht worden. Enkel nog tweedehands. Iedereen moet tegen die tijd een elektrische wagen aangeschaft hebben.

Geen enkele slimme heeft echter de berekening gemaakt wat het te verwachten elektriciteitsverbruik zal zijn als alles uitsluitend op elektriciteit functioneert noch hoe België zichzelf gaat bevoorraden met de nodige jus.

Alles moet op elektriciteit maar .... er bestaat al wetgeving dat tegen eind 2025 alle kerncentrales definitief moeten sluiten. Tegen eind 2022 moet de eerste al dicht ( Tihange ). België zal in de toekomst voor haar bevoorrading nog meer dan nu afhankelijk worden van het buitenland. Er wordt in de Kamer nu gebakkeleid over de bouw van gascentrales maar dit is slechts een druppel op een hete plaat. Trouwens als de gasprijzen uit de pan blijven rijzen is die druppel zeker geen oplossing.

De gas- en mazout prijzen zijn louter dit jaar al vrijwel verdubbeld wegens een beweerde energiecrisis die er niet is. Er is voldoende gas en petroleum. We betalen vandaag aan de pomp 1,79 € per liter diesel terwijl deze in aankoop amper 0,60 €/liter kost. Al de rest zijn taksen en accijnzen. Eind vorig jaar is er een afsluitingsplan afgekondigd omdat er een tekort was aan elektriciteit. In bepaalde regio's hadden mensen gedurende een aantal uren per dag geen jus. Dat was een oefening.

We mogen ons in de toekomst verwachten aan waanzinnige energieprijzen en grote tekorten. Als elke auto op elektriciteit rijdt en er is geen of onvoldoende jus beschikbaar of te duur voor Jan Modaal dan zal auto rijden een luxe worden waarvan enkel de happy few zullen genieten en daarmee zal dan ook het volgende punt van de SDG's kunnen gerealiseerd worden : telewerken en afstandsonderwijs. Er zijn ettelijke honderden miljoenen euro's geïnvesteerd in digitalisering.


Wie denkt dat al die investeringen ( en de wetgeving er rond ) gedaan zijn voor iets dat slechts tijdelijk is, kan beter nog een diep nadenken.7 views0 comments
bottom of page