top of page
Search

Advies nr.9622 van de Hoge Gezondheidsraad inzake vaccinatie van zwangere vrouwen

Wat zei Pierre Van Damme ook al weer in Terzake en de Afspraak ( 2 x ) ? " Het is een fabel dat zwangere vrouwen niet zouden mogen gevaccineerd worden. Het vaccin is volkomen veilig ".

De Hoge Gezondheidsraad zegt nochtans iets helemaal anders :


" Het EMA heeft net zijn verslag vrijgegeven over het eerste SARS-CoV-2-vaccin dat in Europa werd vergund, op basis van boodschapper-RNA (Comirnaty ©) en heeft ook onlangs een verslag uitgebracht over het Moderna-vaccin. In het verslag wordt opgemerkt dat de zwangerschapsgegevens op dit moment zeer beperkt zijn en dat het moeilijk is om er nauwkeurige feitelijke informatie uit te halen.

Gezien het gebrek aan specifieke gegevens en naar aanleiding van de meest recente aanbevelingen van zowel het EMA als het JCVI (Joint Committee on Vaccination and Immunisation - UK), beveelt de HGR momenteel GEEN systematische vaccinatie aan van zwangere vrouwen. Vaccinatie van zwangere vrouwen kan echter op individuele basis worden overwogen als de baten-risicoverhouding gunstig is voor vaccinatie, d.w.z. als de voordelen van het vaccineren van een zwangere vrouw groter zijn dan de mogelijke risico's van het vaccin (bv. bij gezondheidswerkers met een hoog blootstellingsrisico en vrouwen met co-morbiditeiten waardoor zij tot een risicogroep voor een ernstige COVID-19 behoren (cf. advies HGR-9618)."


NOOT : voor vruchtbare vrouwen die zwanger willen worden en vrouwen die borstvoeding geven heeft de HGR geen bezwaren.


158 views0 comments
bottom of page