top of page
Search

Aanzegging van aansprakelijkheid aan de heer Steven Van Gucht - Notice of Liability

Mijnheer Van Gucht,


Ik stel vast dat u voor de zoveelste keer op rij, in uw hoedanigheid van woordvoerder van Sciensano, valse mededelingen doet en de zaken bewust uit hun context rukt. Ik acht u aansprakelijk voor deze valse beweringen, meer in het bijzonder uw standpunt tijdens de persconferentie inzake de huidige toestand in Vlaanderen, die u als volgt verwoord hebt :


" Het aantal coronabesmettingen in ons land daalt amper nog. In vier van de vijf Vlaamse provincies is het aantal besmettingen de voorbije week zelfs gestegen. Enkel in Limburg is er nog een daling.


Dit is een grove leugen.

De huidige cijfers zijn als volgt ( cf de Excel's van Sciensano ):

 • 08.12.2020 :

 • totaal aantal testen : 45.435

 • positief getest : 3.541 ( nationaal gemiddelde 7.795% )

 • Antwerpen : 7.713 - 529 positief ( 6,85% )

 • Limburg : 3.901 - 250 positief ( 6,41% )

 • O-Vlaanderen : 8.032 - 574 positief ( 7,15%)

 • Vlaams-Brabant : 4.794 - 260 positief (5,39% )

 • W- Vlaanderen : 7.605 - 548 positief ( 7,22%)

De enige plaats in België waar het aantal positief testen relatief hoog is ( en dan nog ) is Henegouwen met 473 positief testen op een totaal van 3.534 testen ( 13,4%) In de andere provincies is de " besmettingsgraad " grond de 10% maar daar wordt veel minder getest.


09.12.2020 :

 • totaal aantal testen : 37.205

 • positief getest : 3.197 ( nationaal gemiddelde 8,59%)

 • Antwerpen : 6.475 - 464 positief ( 7,2% )

 • Limburg : 3.685 - 202 positief ( 5,5% )

 • O-Vlaanderen : 7.453 - 491 ( 6,6% )

 • Vlaams-Brabant : 4.114 - 279 positief ( 6,8%)

 • W- Vlaanderen: 5.674 - 414 ( 7,30% )

Zelfde opmerkingen als hiervoor. In Henegouwen 13,08% positieve testen, in de andere provincies circuleert het percentage positieve testen op of rond de 10% omdat er minder wordt getest. Als er in een provincie slechts 890 tests uitgevoerd worden ( Luxemburg ) is 90 positieven niet abnormaal veel.


Tijdens de week van 1 tot 7 december werden er gemiddeld 21.000 tot 25.000 testen per dag uitgevoerd met één uitschieter van afgerond 44.000 testen. Het percentage positieve testen was ELKE DAG tussen de 8-9% ( nationaal gemiddelde ). Het percentage positieve testen in de 5 Vlaamse provincies was tijdens de week van 1 tot 7 december iets hoger dan nu, maar in dezelfde rangorde en dus ook ruim onder het nationaal gemiddelde.

Het aantal testen is sinds 07.12.2020 terug opgedreven naar 37.000 tot 45.000 per dag. Het is dan ook niet meer dan logisch dat er meer positieve testen zijn in deze tijd van het jaar. Hoe meer men test hoe meer positieve testen in absolute cijfers.

Een positieve test betekent op zichzelf helemaal niets.

Ik heb al meermaals gesteld dat het niet gepast is om te spreken in absolute cijfers omdat dit een vertekend beeld geeft.

Het enige dat relevant is, is het PERCENTAGE positieve testen. Dit percentage blijft vrijwel constant in de buurt van 8 à 9% hangen. Het stijgt NIET. Sommige dagen zakt het zelfs onder de 8%. Dit is NIET abnormaal in deze tijd van het jaar en dit al zeker niet nu de PCR testen 40 tot 45 maal geamplificeerd worden en er dus altijd wel " iets " gevonden wordt.

Het is overigens maar zeer de vraag of de " positieve testen " in absolute cijfers of in percentages van enige betekenis zijn.

Het aantal ziekenhuisopnames blijft gestaag dalen, zelfs in de Waalse provincies waar tussen 01.12 en 09.12.2020 veel positieve testen geregistreerd zijn.


Gisteren lagen er in totaal, in gans het land ( 104 ziekenhuizen ) 2.939 mensen in het ziekenhuis, waarvan 498 in de provincie Antwerpen, 132 in de provincie Limburg, 439 in de provincie Oost-Vlaanderen, 142 in de provincie Vlaams-Brabant, 374 in de provincie West-Vlaanderen, 390 in Brussel, 435 in de provincie Henegouwen, 298 in de provincie Luik, 134 in de provincie Namen, 74 in de provincie Luxemburg en 27 in de provincie Waals-Brabant.

198 ( van de 2.939 ) nieuwe ziekenhuisopnames op 10.12.2020 hebben 238 mensen het ziekenhuis verlaten.


De cijfers leren ons dat in de provincies waar zgn de meeste positieve testen zijn, het minste mensen in het ziekenhuis liggen wat betekent dat de meeste mensen die positief testen asymptomatisch zijn of slechts mild ziek worden. Mogelijks hebben zij zelfs helemaal niets. Niet besmet noch besmettelijk.

Niets om moord en brand over te schreeuwen dus.

In de 5 Vlaamse provincies is het totaal aantal ziekenhuisopnames met meer dan 60% gezakt ten opzichte van een maand geleden. De ziekenhuisopnames zijn kort. Er verlaten dagelijks meer mensen het ziekenhuis dan er opgenomen worden. Dit is al geruime tijd de vaste tendens.

Zoals u zelf aangegeven hebt in de pers, is het gemiddeld profiel van een ziekenhuispatiënt een man van 70 jaar die 100 kg weegt. Dit is sedert uw uitspraak NIET veranderd.


Op 08.12.2020 zijn 86 personen overleden waarvan 47 categorie 85+, 19 categorie 75-84, 14 categorie 65-74, 4 categorie 45-64 en 2 categorie 25-44 Op 09.12.2020 zijn 113 personen overleden waarvan 65 in categorie 85+, 30 in categorie 75-84, 12 in categorie 65-74 en 6 in categorie 45-64. Dit ligt in dezelfde lijn als de voorgaande weken. Het overgrote deel van de overlijdens zijn bejaarden die in WZC verblijven waarvan velen " vermoedelijke overlijdens" zijn zonder test.

In een normaal jaar overlijden gemiddeld 300 à 350 mensen per dag aan alle mogelijke aandoeningen. Tijdens de herfst en winter zijn er altijd meer overlijdens van mensen die aan het einde van hun leven zijn. Er is hier niets abnormaal aan de hand. Volgens de gegevens van Statbel situeren de overlijdens zich dit jaar binnen het gemiddelde van de voorgaande jaren.


Ik maan u aan om uw leugenachtige doemberichten met onmiddellijke ingang te staken en te stoppen met de bevolking nodeloos op stang te jagen en/of te pogen maatregelen nog meer te doen verstrengen op grond van drogredenen. U zal in aansprakelijkheid aangesproken worden voor alle schade en nadelen die u met uw roekeloze uitspraken aan de individuele burgers berokkent. Onderhavige mededeling is een waarschuwing in die zin.


Carine KNAPEN295 views0 comments
bottom of page