top of page
Search

2020 het dodelijkste jaar sinds de Spaanse griep in 1918?

Mijnheer Van Gucht,


Bent u niet beschaamd om het volk zo verder op stang je jagen?

Er is geen vergelijking mogelijk tussen corona en de Spaanse griep.


De SPAANSE GRIEP (1918 ) heeft in België een dodentol geëist van 282.165 mensen op minder dan een jaar tijd.

Wereldwijd was de IFR, afhankelijk van land tot land, 2,5 tot 5% van de wereldbevolking. 90% en op sommige plaatsen zelfs 100% van de bevolking is ziek geweest van de Spaanse Griep ( die 6 maanden geduurd heeft en even snel terug verdwenen is als ze gekomen was ).

Tijdens de oorlog zijn overigens ook 60.000 doden gevallen en 50.000 mensen verminkt geraakt. 585.000 Belgen zijn tijdens de oorlog naar het buitenland gevlucht en niet meer terug komen.

Ik heb geen cijfers gevonden van de bevolking in België anno 1918 maar u mag gerust zijn dat de bevolking veel beperkter was dan nu en de dodentol door de Spaanse Griep dus procentueel hoog.

In 1950 telde België 8.637.521 mensen. In de hypothese dat er 38 jaar eerder evenveel inwoners waren geweest - quod non - zou de dodentol in 1918 3,224% van de totale bevolking zijn geweest.


CORONA daarentegen heeft op heden amper 20.000 doden geëist wat neer komt op 0,185% van de bevolking, waarvan gemiddeld 94% bejaarden. Het aantal ziekenhuisopnames is ook beperkt tot amper 0,6% van de bevolking. Het is bewezen dat 92% van de ziekenhuisopnames chronische ziekten hadden/hebben en/of één of meerdere comorditeiten. Het is nl. gefactchecked en waar verklaard. Het overgrote deel van de zieken is hersteld en heeft levend het ziekenhuis verlaten. Degenen ( vnl bejaarden ) die toch overleden zijn, zijn met aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid eerder overleden door de chronische ziekte die ze al hadden dan door corona.


U hebt op 16.08.2020 ( toen de dodentol +- 10.000 stond ) in de pers verklaard dat een aantal doden dubbel geteld werden en een deel van de overlijdens niets te maken hadden met corona.

Sciensano heeft de cijfers echter nooit gecorrigeerd.

Net zoals tijdens de eerst golf worden ook tijdens de tweede golf 45% van de overlijdens in WZC geregistreerd als vermoedelijk corona overlijden zonder test. Het staat vast dat behoorlijk veel mensen " corona " op hun overlijdensattest vermeld krijgen terwijl zij volgens de familie 100% zeker niet overleden zijn door het virus ( oa omdat ze even voordien negatief waren getest of omdat ze 100% zeker overleden zijn door kanker ).

Wanneer we - rekening houdend met de bovenstaande parameters - een en ander compenseren/corrigeren, wat schiet er dan nog over van die 20.000 die beweerdelijk zouden overleden zijn door corona ? Juist. In het beste geval 10%.


In een normaal jaar sterven gemiddeld 300 à 350 personen per dag. Dit komt neer op een gemiddelde van 109.000 doden per jaar ( alle aandoeningen waaronder ook de griep die dit jaar heel mysterieus verdwenen is terwijl ze dit jaar harder heeft toegeslagen dan de voorgaande jaren - ik verwijs hiervoor graag naar de weekbulletins van Sciensano inzake de griep die enkel consulteerbaar zijn op het professioneel luik maar niet kenbaar worden gemaakt aan het grote publiek).

Dit jaar zijn er volgens Statbel afgerond 117.000 mensen overleden, ofwel 8.000 meer dan gemiddeld. Is dit iets waar we met zijn allen van moeten achterover slagen ? Neen, want die extra overlijdens zijn niet te wijten aan corona maar voornamelijk aan de 92% chronische ziekten in de categorie van de (hoog)bejaarden.

België telde in 2020 meer dan 1.000.000 ouderen boven de 70 jaar waarvan ruim 300.000 zelfs boven de 85+. Deze mensen zouden ook zonder corona op het einde van hun leven zijn geweest.

Met een sterk vergrijsde bevolking is het normaal dat er meer sterftes zijn ( niet alleen dit jaar maar ook de komende jaren ).


Volledigheidshalve : De WHO had aanvankelijk het aantal infecties door corona geschat op 10% van de wereldbevolking ( ofwel 780 miljoen ) en de IFR op 3,4% van de wereldbevolking ( ofwel 265,2 miljoen ).

We zitten vandaag op amper 92.312.892 infecties en 1.977.850 doden (zonder correcties ). Kortom, heel ver van de oorspronkelijke schatting, zeker op vlak van doden. De WHO heeft al een paar weken geleden toegegeven dat zij de zaken aanvankelijk zwaar overschat heeft en de IFR in werkelijkheid amper 0,5% bedraagt die zich bovendien voornamelijk in de categorie van de bejaarden situeert en in mindere mate in de categorie van mensen met chronische ziekten en onderliggende aandoeningen.


De dag dat in België 90 à 100% ziek wordt door corona en de dodentol zich ook situeert tussen de 2,5 % tot 5% van de bevolking ( ofwel tussen 287.500 à 575.000 doden per jaar ) mag u de vergelijking maken met de Spaanse griep. Zolang dit niet het geval is kan u beter zwijgen. https://www.standaard.be/cnt/dmf20210112_93498689...451 views1 comment

1 Comment


Unknown member
Jan 14, 2021

Is je rekenmachine kapot of zit het probleem tussen het keyboard en de stoel?

Like
bottom of page