top of page
Search

08.10.2020 FRANK VDB IN DE KAMER

"Is er wetenschappelijk bewijs ? Collega's ik ga u frustreren, ik ga u teleurstellen. Hard wetenschappelijk bewijs dat zegt, nu moet u dit doen en nu moet u dat doen .... de wetenschap is onzeker. De data zouden beter kunnen. Maar we zijn niet in zekerheid. We ageren in onzekerheid, in wetenschappelijke onzekerheid, maar de politiek moet beslissen."


Bron: VRT


Mijnheer de minister,


Als u weet dat de data beter zouden kunnen ( bedoelt u fout?) en u niet zeker bent, zou u er dan niet beter een absolute prioriteit van maken om de data en alle rapporten van Sciensano te laten checken en dubbel checken door een team van experten, alles en iedereen te mobiliseren om na te gaan of de PCR testen wel betrouwbaar zijn, de labo's die de PCR testen verwerken handelen volgens de richtlijnen van de wetenschap en geen valse positieven afleveren door te hoge amplificatie cycli, zodat u WEL zekerheid hebt dat de data juist en volledig zijn?


Alle maatregelen zijn gesteund op de cijfers van Sciensano.

Vrijheidsbeperkende maatregelen treffen, aanhouden en zelfs verstrengen, zonder dat u zeker bent dat ze legitiem, noodzakelijk en proportioneel zijn, terwijl u weet dat u met deze beslissing schade berokkent aan de economie en de bevolking benadeelt, is geen daad van behoorlijk bestuur.
604 views2 comments
bottom of page