top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

ZAL EUROPA BINNEN EEN AANTAL JAREN ONTVOLKT ZIJN ?

Carine Knapen

De overheidsgestuurde website Our World in Data heeft op haar website een grafiek staan omtrent de sterfte in de wereld tussen 1950 en 2099. https://ourworldindata.org/grapher/number-of-deaths-per-year?country=~OWID_WRL Tussen 1950 en 2020 is de sterfte gestaag gestegen van 51,34 miljoen doden per jaar naar 58,39 miljoen doden per jaar, wat niet meer dan logisch is gezien de wereldbevolking in deze periode sterk gestegen is. Eigenlijk mogen we gerust spreken over een procentuele vermindering van de sterfte gezien de toename van de bevolking vele malen groter is dan de sterfgevallen. In 1950 waren er amper 2 miljard mensen op aarde. Als de telling klopt, zijn we nu met 8 miljard.

In 2020 ( eerste Covid jaar ) zijn er meer overlijdens geweest dan het jaar voordien. 59,23 miljoen doden aan alle mogelijke aandoeningen ten opzichte van 58,39 miljoen doden in 2019. Verschil 840.000. Dat is héél wat minder dan de 5 miljoen corona doden die ons zijn voorgehouden ( overlijdens aan alle andere aandoeningen niet meer gerekend ).

Wat zien we voor de toekomst ? De komende 20 jaar zullen jaarlijks 20 tot 23 miljoen méér mensen sterven dan voor 2020. Tegen 2040 zullen er 81,05 miljoen mensen per jaar sterven. Tegen 2060 stijgen de overlijdens naar 102 miljoen mensen per jaar en tegen 2099 zelfs naar 121,79 miljoen mensen per jaar. Tussen 2010 en 2019 was de hoogste sterftegraad in Oceanië, Noord- en Zuid Amerika evenals Europa. Het minste doden in Afrika en Azië waar er simultaan ook veel geboortes zijn en de bevolking sterkt groeit. Hoe het nu zit is nog niet geweten wegens niet gepubliceerd op de site maar dat zal wellicht niet anders zijn.

Hoe moeten we dit cijfermateriaal interpreteren ?

Een analyse : Het is gemeenzaam geweten dat het Westen kampt met een sterke vergrijzing van de bevolking. Ongeveer een kwart van de bevolking is ouder dan 65 jaar. Zij zullen tussen nu en de komende 20 jaar naar het aards paradijs vertrekken ( = +- 250 miljoen mensen : 20 = gemiddeld 12,5 miljoen per jaar ). Dit betreft enkel het Westen dat alles bij mekaar minder dan 1 miljard mensen telt ( EU - US - Canada en Australië ). In alle andere werelddelen is de gemiddelde leeftijd 25 jaar. " Gemiddeld " betekent dat de helft of meer jonger dan 25 jaar is en de andere helft ouder. Zij zullen de komende 70 jaar ook het tijdelijke voor het eeuwige inwisselen.

De bevolkingsgroei in het Westen is de afgelopen 70 jaar sterk verminderd. Er zijn minder geboortes. https://ourworldindata.org/grapher/crude-birth-rate?time=2020 De sterkste groei is in Afrika ( + 2% tot +4% ). In Europa zijn er de afgelopen 20 jaar periodes geweest van een negatieve groei ( tot -2% ). De afgelopen jaren stijgt de bevolking in het Westen nog amper ( tussen 0 en 1%). https://ourworldindata.org/grapher/population-growth-rates?time=2020 De logica wil dat als de komende 20 jaar 25% van de Westerse bevolking sterft wegens ouderdom of eerder, door ziekte ( en dit zal gebeuren) , terwijl er maar weinig geboortes zijn, we in het Westen in een negatieve spiraal zullen terecht komen. Veel minder mensen.

Virussen en pandemieën evenals het constant inboezemen van angst, zou één en ander wel eens ferm in een stroomversnelling kunnen brengen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de immigratiepolitiek die uitgerold wordt massa immigratie uit andere werelddelen viseert en er zoveel maatregelen getroffen worden om de eigenheid van bevolkingsgroepen te wissen.

Alle factoren in aanmerking genomen is het mogelijk dat de Europeaan, zoals wij die kennen, binnen ongeveer 50 jaar niet meer zal bestaan of slechts een minderheid zal vormen. In het ergste geval zal Europa leeg zijn.38 weergaven2 opmerkingen

2 Comments


bottom of page