top of page

WWHISPER.COM  PRIVACY- EN COOKIE BELEID

1. PRIVACY REGELS GDPR


Het doel van dit privacy beleid is om u op een duidelijke, eenvoudige en
transparante manier te informeren over de verwerking van de
persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, of die wij kunnen verzamelen wanneer
u surft op onze website of onze mobiele applicatie, de mogelijke overdracht aan derden en de rechten en opties die u hebt om uw persoonsgegevens te controleren en uw privacy te beschermen.


I. Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een natuurlijke persoon op grond
waarvan deze rechtstreeks kan worden geïdentificeerd, zoals naam, voornaam,
postadres of e-mailadres, of onrechtstreeks aan de hand van een
identificatienummer, zoals bijvoorbeeld een bestelnummer van een abonnement of een IP-adres.


II. Waarom verzamelt Wwhisper.com mijn persoonsgegevens?
Wwhisper.com verzamelt en verwerkt uw gegevens teneinde :
● het u mogelijk te maken een account aan te maken op onze website;
● het beheren van de toegang tot uw account op de website;
● het versturen van nieuwsartikelen en -brieven
● het verwerken en beheren van bestellingen
● het beheren van de betaling van uw bestelling;
● het waarborgen van de veiligheid van online transacties en om fraude en
betalingsincidenten te voorkomen, met name door de geautomatiseerde
verwerking van uw gegevens;
● het beheer van de ledenrelatie in het kader van verzoeken om informatie of
klachten die u ons kunt sturen via onze website of onze pagina's op sociale netwerken;
● het beheren en optimaliseren van eenieders klantervaring door een betere
kennis van onze leden;
● het aanbieden van aangepaste en gepersonaliseerde diensten, met name
in het kader van de ontwikkeling van onze producten en diensten;
● het uitvoeren van statistische analyses om sturings-, meet- en
rapporteringsinstrumenten te ontwikkelen met het oog op de aanpassing en
verbetering van onze verkoop- en marketingactiviteiten;
● het verzekeren van de uitoefening van uw rechten in overeenstemming met
artikel IX hieronder.


Volgende verwerkingen zijn onderworpen aan uw toestemming:
o het sturen van informatie over nieuws, evenementen en speciale aanbiedingen

via de communicatiemedia die u hebt geselecteerd;
o het bewaren van uw betaalkaartgegevens (exclusief CVV) om uw
toekomstige aankopen te vergemakkelijken;
o het sturen van enquêtes en opiniepeilingen om uw meningen en
opinies over onze Site te verzamelen opdat we de gebruikerservaring
kunnen verbeteren;

III. Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens verzamelen?
Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen op het moment van:
● het aanmaken van uw ledenaccount op onze website

● het plaatsen van bestellingen op de website, bvb de aankoop van een abonnement
● het betalen van uw bestelling;
● uw instemming om bepaalde commerciële mededelingen van ons te ontvangen per e-mail en/of via een melding op uw smartphone;
● antwoorden op klanttevredenheidsonderzoeken;
● bij een interactie via email tussen u en wwhisper.com
● uw browsen op onze Site via cookies of soortgelijke technologieën (hierna
"Cookies" ) of wanneer u klikt op advertenties met betrekking tot onze marketing  campagnes


IV. Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?
(i) In het kader van onze activiteiten kunnen wij sommige gegevens
rechtstreeks bij u verzamelen voor de in punt II van dit beleid vermelde
doeleinden.
De gegevens die we verzamelen zijn:
● de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u uw ledenaccount
aanmaakt, zoals uw naam, uw familienaam,  uw e-mailadres en uw
wachtwoord

● uw contactgegevens, met name het adres waarop uw abonnement geregistreerd wordt

● informatie met betrekking tot uw bestellingen, zoals de diensten die u bestelt;
● informatie met betrekking tot uw betaalwijze wanneer u een bestelling
plaatst op onze website.
Betalingen worden uitgevoerd via een hoog beveiligd betaalplatform, conform de PCI-
DSS norm, en aangevuld met controlemaatregelen om de veiligheid van de aankopen op de website te garanderen en fraude tegen te gaan.De gegevens van uw betaalkaart die tijdens uw bestelling worden meegedeeld, worden nooit onversleuteld over het netwerk getransporteerd: ze worden gecodeerd met behulp van het TLS-
protocol (Transport Layer Security).
● de informatie die u eventueel aan de klantendienst moet meedelen in het
kader van het beheer van uw verzoeken om informatie of klachten;
● de informatie die u invoert wanneer u een beoordeling over onze diensten op onze website achterlaat;
(ii) Om de veiligheid van de betalingen tijdens de transacties op de Wwhisper.com website te verzekeren, fraude te vermijden en u te beschermen in het kader van de
verkoop op afstand, verzamelen wij ook gegevens en voeren wij een
geautomatiseerd proces uit, dat tot doel heeft de bestellingen te
controleren en/of te laten controleren door een van onze dienstverleners
om de juistheid te controleren van de informatie die aan hen wordt
doorgegeven wanneer ze op onze website worden geplaatst. Indien de
betaling van een bestelling onderworpen is aan een rapport, wordt een
individuele controle van dit rapport uitgevoerd door onze dienst voor
fraudepreventie.
(iii) Ten slotte kunnen wij gegevens verzamelen met betrekking tot het
gebruik van onze website, met name uw surfgedrag (IP-adres, bezochte of
gezochte pagina's,  aangeklikte links, enz.) Op dezelfde manier kunnen wij gegevens verzamelen met betrekking tot de raadpleging van e-mails die wij u toesturen voor statistische en commerciële prospectiedoeleinden. Sommige van deze gegevens
kunnen worden verzameld via cookies wanneer u op onze website surft.

 

Voor meer informatie over cookies, zie punt XI van dit beleid.


V. Wat zijn de rechtsgronden die de verwerking van uw gegevens
rechtvaardigen?

Wwhisper.com verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende
rechtsgronden:
● Uitvoering van het contract: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk
voor de uitvoering van het contract dat tussen u en Wwhisper.com is
gesloten wanneer u een account aanmaakt op de website, wanneer u een
abonnement afsluit en om de betaling en opvolging van uw bestelling te verzekeren, om uw relaties met onze Customer Care afdeling te beheren;
● Gerechtvaardigd belang: Wwhisper.com kan een gerechtvaardigd
belang hebben bij het verwerken van uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld het
geval wanneer Wwhisper.com e-mails naar abonnees verstuurt en om fraude op haar
website te voorkomen en te bestrijden of wanneer zij het surfen van
haar leden analyseert om haar aanbiedingen en diensten te verbeteren, statistische studies uit te voeren over de producten en/of diensten die zij op
de markt brengt en haar digitale media te beveiligen (websites, applicaties,
enz.);
● Toestemming: Wwhisper.com voert verwerkingen uit na uw uitdrukkelijke
toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken.

● Naleving van wettelijke verplichtingen: Wwhisper.com kan verwerkingen uitvoeren in het kader van de naleving van haar wettelijke verplichtingen. Dit is het geval voor de boekhoudkundige verwerking van uw bestellingen.


VI. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
Het datanetwerk van Wwhisper.com is volledig gedigitaliseerd. Enkel geselecteerde medewerkers van Wwhisper.com kunnen toegang bekomen tot de databestanden met het oog op het verwerken van  uw persoonsgegevens.

Overige :

  • onderaannemers en verwerkers zoals onze hosting- en onderhoudsdienstverleners

  • leveranciers van betalingsdiensten.

  • onze aanbieders van fraudepreventie en fraudebestrijding

  • onze logistieke dienstverleners

  • onze providers voor commercieel prospectiebeheer

Wwhisper.com kan ook verplicht worden om uw gegevens aan derden te
verstrekken om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of conventionele
verplichtingen of om te reageren op verzoeken van wettelijk bevoegde autoriteiten.

 

VII. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wwhisper.com heeft bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens vastgesteld
in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen en de aanbevelingen van
de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.
Uw ledenaccount en alle persoonsgegevens die ermee verband houden worden
bewaard conform de volgende bewaartermijnen:
● U hebt geen abonnement aangekocht : tot 3 jaar na uw laatste interactie* met ons.
● U hebt wel een abonnement aangekocht : tot 5 jaar na uw laatste interactie met ons.
* Een interactie is het openen van een e-mail of het bezoeken van de website.
Uw creditcardgegevens worden maximaal 15 maanden na de betaling van uw
bestelling bewaard

 

VIII. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?
In overeenstemming met de geldende regelgeving, in het bijzonder de GDPR, heeft
u het recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens, evenals het
recht om te vragen dat deze worden gewist, bezwaar te maken tegen de verwerking
ervan en de beperking van de verwerking om legitieme redenen. U kan ook bijzondere instructies geven die betrekking hebben op bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens die u specifiek hebt aangegeven. U kunt deze instructies te allen tijde wijzigen of intrekken. Bij gebrek aan instructies kunnen uw erfgenamen het recht van toegang, rectificatie en verzet uitoefenen dat noodzakelijk is voor de organisatie en afwikkeling van uw nalatenschap, indien van toepassing. Stuur een mail naar privacy@wwhisper.com. Omschrijf in detail de reden van uw melding, mededeling of vraag. U kan tevens het contactformulier op de website invullen en opsturen. U ontvangt een antwoord binnen een maximum termijn van één maand volgend op de ontvangst van uw verzoek.


U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde
gegevensbeschermingsautoriteit:
● België: Gegevensbeschermingsautoriteit / Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
/+32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be
● Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens / PO Box 93374
2509 AJ DEN HAAG / (+31)(0)708888500 /
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten
● Frankrijk: De CNIL / 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris Cedex 7 / +33
(0)1.53.73.22.22 / www.cnil.fr

 

IX. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
(DPO) en recht om een klacht in te dienen
Voor vragen met betrekking tot het verwerken van uw gegevens door Wwhisper.com
kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: privacy@wwhisper.com.

 


2. COOKIEBELEID


Wwhisper.com maakt gebruik van cookies op haar Site.
Tijdens het surfen op de wwhisper.com website of de mobiele applicatie kunnen
Wwhisper.com en/of derden cookies op je computer, smartphone of tablet  plaatsen.
Het doel van deze pagina is om je te informeren over hoe cookies werken, hoe wij
de daarmee verzamelde gegevens verwerken en hoe je cookies kan accepteren of
weigeren.


I. Wat zijn cookies?
Een Cookie is een klein alfanumeriek bestand dat op je apparaat (computer,
smartphone, tablet, enz.) wordt geplaatst via je browser of onze applicaties tijdens
de raadpleging van onze website.
Sommige Cookies zijn technisch noodzakelijk om de website vlot te laten werken, alsook om ons engagement na te komen om u een unieke en gepersonaliseerde
ervaring te bieden. Andere Cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor de werking
van de site, maar laten, mits je toestemming, toe om op basis van uw surfgedrag te leren over uw interesses.
Alleen de zender van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.
Hieronder vindt u  informatie over de cookies die op uw apparaat kunnen worden
geplaatst wanneer u pagina's van onze website bezoekt, evenals de manieren om de registratie van deze cookies op uw apparaat te verwijderen of te weigeren.


II. Wie kan cookies op mijn apparaat plaatsen?
Cookies kunnen rechtstreeks worden geplaatst door Wwhisper.com, als uitgever van de website of door haar providers voor Wwhisper doeleinden;

III. Voor welke doeleinden worden cookies op mijn apparaat geplaatst?
Hieronder vindt u een lijst van de categorieën cookies die op uw toestel kunnen
worden geplaatst tijdens het surfen op onze website.
1. Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen zich identificeren, in te loggen en op onze website te surfen evenals abonnementen aan te kopen. Deze cookies zijn vrijgesteld van toestemming.

2.Analyse- en personalisatiecookies
Deze Cookies stellen Wwhisper.com in staat om te begrijpen hoe u de website gebruikt, om de werking van de website te optimaliseren en te verbeteren, het productaanbod en/of diensten en services te verbeteren en de inhoud van de website beter af te stemmen op de interesses van de abonnees. (Deze cookies zijn vrijgesteld van toestemming omdat het gebruik ervan noodzakelijk is voor de gepersonaliseerde
presentatie van onze aanbiedingen en het een intrinsiek onderdeel is van ons serviceaanbod.
3.Statistische cookies Deze Cookies laten Wwhisper.com toe het surfgedrag
van onze abonnees op de verschillende pagina's van de website te analyseren en verzamelen om de werking van onze Site te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen een abonnee niet identificeren. Deze cookies zijn vrijgesteld van toestemming.
4. Functionele cookies Deze Cookies zijn niet essentieel voor de navigatie, maar
vergemakkelijken het gebruik van onze website. Dit zijn onder meer cookies waarmee u zich op de website kan identificeren zonder dat u uw inloggegevens opnieuw hoeft in te voeren. Deze cookies zijn vrijgesteld van toestemming.

 

IV. Hoe kan ik cookies beheren?
Whwisper.com stelt een middel ter beschikking waarmee je al dan niet kan instemmen met cookies of deze kan weigeren. Wanneer u voor het eerst inlogt op de website ziet u onderaan de pagina een pop-up verschijnen die u informeert dat de website gebruikt maakt van cookies. U wordt verzocht om aan te vinken of u akkoord gaat met cookies dan wel of u deze wenst te weigeren.

U kan uw browser ook naar wens instellen zodat cookies ofwel worden aanvaard of geweigerd.

Het aanvaarden van cookies :
Indien uw browser is ingesteld om de registratie van cookies op uw apparaat te
aanvaarden, zullen de cookies die zijn ingebed op de pagina's van de website die u
hebt bezocht, op uw toestel worden geplaatst en/of gelezen.
Het weigeren van Cookies :
U kan uw browser zo instellen dat de aanvaarding of weigering van Cookies op een ad hoc basis wordt aangeboden, voordat een Cookie waarschijnlijk zal worden geregistreerd.

Opgelet: Instellingen die u eventueel via uw browser instelt met betrekking tot het
aanvaarden of weigeren van Cookies kunnen uw internetgebruik en de
voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van diezelfde
Cookies vereisen, wijzigen. Als u bijvoorbeeld bepaalde essentiële cookies weigert, kan het zijn dat u niet langer gebruik kan maken van bepaalde functies.V. Hoe kan u uw browser instellen of wijzigen ?

U kan uw browser instellen door naar de instellingen te gaan via de volgende links:
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Safari https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform
%3DAndroid&hl=nl
Firefox https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

U kan ook uw smartphone instellingen wijzigen en beheren. Om meer te weten te
komen over het beheren van Cookies via uw smartphone, kan u de volgende pagina’s bezoeken :

iOS https://support.apple.com/nl-be/HT201265
Android https://support.google.com/chrome/?visit_id=637606522187722363-
1588884785&rd=2#topic=7438325

 

 

 

Laatste update : 08.12.2022

 

© Copyright 2022 Wwhisper.com - Alle rechten voorbehouden.

bottom of page