top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

WAT GEBEURT ER MET VERWERKTE PCR TESTEN ?

Tussen mei 2020 en heden zijn er in het kader van de Covid19 crisis wereldwijd miljarden PCR testen uitgevoerd. Voor mei 2020 waren er geen, maar plots beschikte elk land over een miljoenen voorraad. Wie deze gigantische hoeveelheid PCR testen vervaardigd heeft, waar en wanneer ze door elk land besteld en geleverd zijn, hoeveel ze kosten in aankoop en hoe de distributie en verdeling in zijn werk is gegaan, blijft een mysterie. Van enige transparantie is hoegenaamd geen sprake. Alle overheden houden de lippen stijf op mekaar geklemd. Er wordt geen informatie vrij gegeven.


Ook over de labo’s die de PCR testen verwerken is maar heel weinig geweten. Wie heeft de labo’s aangesteld ? Op basis van welke criteria ? Zijn de labo’s op voorhand onderworpen aan een onderzoek teneinde na te gaan of zij handelen volgens de regels van de wetenschap en beschikken over alle nodige instrumenten om PCR testen te verwerken volgens de wetenschappelijke maatstaf ? Hoe werden en worden de PCR testen verwerkt ? Worden de labo’s en de resultaten die ze voorleggen gecontroleerd door een extern controle orgaan ? Ook hierover is geen enkele informatie vrij gegeven.

Niet zeuren, gewoon doen.


Alle landen hebben wetgeving uitgevaardigd met regels en criteria inzake de verplichte PCR test voor al wie in contact is geweest met een ‘ besmet “ persoon. Heel eigenaardig heeft echter geen enkel land ook maar enige regel ter schrift gesteld wat er met de verwerkte PCR testen moet gebeuren. Nog eigenaardiger is de vaststelling dat er op geen enkele overheidswebsite enige informatie kan gevonden worden over het lot van de PCR testen nadat ze door een labo of ziekenhuis zijn onderzocht.

Een team van onderzoekers heeft dagenlang het internet afgeschuimd om enige informatie terug te vinden. Ze hebben niets gevonden, met uitzondering van één artikel van de Amerikaanse krant USA TODAY van september 2020 waarin gesteld werd dat PCR testen binnen de 4 weken worden vernietigd. Enige bevestiging van dergelijke vernietiging is echter nergens aangetroffen. Geen database, zelfs geen eenvoudige melding.


Een PCR test bevat het DNA van de persoon die de test heeft ondergaan.

Vanuit een strikt juridische oogpunt dient elke patiënt schriftelijk toelating te verlenen tot het afnemen van een staal van zijn DNA en RNA met het uitsluitend doel tot onderzoek op de eventuele aanwezigheid van virale moleculen ( na amplificatie ). De toelating voor beperkte doeleinden moet ook duidelijk vermelden wat er na het onderzoek met het staal gedaan wordt. Indien het vernietigd wordt moet vermeld worden door wie, wanneer en hoe het staal vernietigd wordt. Indien het staal na verwerking wordt opgeslagen dient hierover ook duidelijke informatie verschaft te worden en de patiënt ook formeel toelating te verlenen tot verdere toepassing van zijn DNA voor wetenschappelijke doeleinden. Dit alles is nooit gebeurd. Waarom niet ?

Wat gebeurt er met verwerkte PCR testen ? Wat doen ze ermee ? Worden ze vernietigd ? Of bij gehouden voor verder onderzoek ? Zo ja, waar en met welke onderliggende toelating ? Waarom wordt deze belangrijke informatie achter gehouden ?


Omdat de onderzoekers geen antwoord vonden op al deze vragen, heeft één van hen, in een bevlieging, de vraag gesteld aan de AI chatbot CHATGPT, die volgens de media, naar verluidt, waarheidsgetrouwe antwoorden op vragen verschaft die gebaseerd zijn om de miljarden data die wetenschappers in de chatbot hebben ingevoerd.

Het antwoord van CHATGPT is als volgt :

“ PCR testen worden gewoonlijk niet vernietigd. Zowel positieve als negatieve resultaten van een test worden gewoonlijk geregistreerd en gebruikt voor medische, epidemiologische of onderzoeksdoeleinden. De fysieke stalen zoals bijvoorbeeld neus-en keel wattenstaafjes kunnen ook gedurende een zekere periode opgeslagen worden voor het geval dit nodig is voor verder onderzoek. De specifieke behandeling en opslag van verwerkte PCR testen hangt af van de lokale wetgeving en regelgeving van elk land evenals van het beleid van de laboratoria of gezondheidsinstellingen die de PCR test verwerkt hebben “


Indien de door CHATGPT verschafte informatie correct is ( en wij gaan er van uit dat dit zo is ) beschikken de overheden van alle landen over het DNA van ongeveer 6 miljard aardbewoners. Waarom ? Zeker niet om het menselijk genoom in kaart te brengen want dat is al lang een feit. Tussen 1990 en 2003 heeft een internationaal team van wetenschappers het menselijk genoom, op basis van miljoenen DNA stalen volledig in kaart gebracht. Dit project staat bekend onder de benaming “ The Human Genome Project “

Waarom dan wel ? Wat is de bedoeling van het verzamelen van het DNA van de voltallige wereldbevolking ?

Deze vraag neemt zeer pertinente proporties aan wanneer men bedenkt dat de UK op 10.09.2020 een wet goedgekeurd heeft ( Wet 2020/973) die alle overheden – met het oog op terreurbestrijding en nationale veiligheid – de toelating heeft verleend om tussen 01.10.2020 en 24.03.2021, één maal verlengbaar met 6 maanden, het DNA te verzamelen van alle Britten in de UK en de Commonwealth.

In de UK, alleen, wonen 60 miljoen mensen. Hoe verzamel je binnen een tijdsbestek van minder dan één jaar het DNA van 60 miljoen mensen ? Simpel. Via PCR testen die verplicht worden gemaakt onder het voorwendsel van een dodelijk virus dat uiteindelijk niet zo dodelijk blijkt te zijn geweest.


Het verzamelen van het DNA van de voltallige bevolking is uiteraard geen beslissing van het moment geweest. Het is lang op voorhand gepland en netjes voorbereid geworden.

De Nederlandse gigant NV QIAGEN ( ° 1984 ), gespecialiseerd in onder meer de ontwikkeling en verkoop van PCR testen en vestigingen in 25 landen, heeft op 08.01.2019 de overname van het Amerikaans bedrijf Formulatrix (°2002) bekend gemaakt met de aankondiging dat zij met vereende krachten zouden investeren in de ontwikkeling van een digitaal PCR platform. Op dat moment was er hoegenaamd nog geen sprake van enige virale wereldcrisis. Op03.03.2020 werd QIAGEN voor de duizelingwekkende prijs van 10,4 miljard euro verkocht aan het Amerikaanse Thermo Fisher Scientific, die de wereld tijdens de crisis heeft voorzien van PCR testkits. De miljoenen PCR testkits die in 2017, 2018 en 2019 tussen een veelheid van landen verhandeld zijn via WITS voldeden namelijk niet aan de vraag.

De Belgische federale regering heeft de verhandeling van gigantische hoeveelheden PCR testen ruim 3 jaar voor de crisis in alle toonaarden ontkend en afgedaan als een complottheorie. De vermelding Polymere Chain Reaction Testkit werd op WITS meteen gewijzigd in “ medical testkits “ maar ze hebben hun huiswerk niet goed gedaan. Er blijven altijd sporen hangen bij andere instanties, waaronder FIT ( Flanders Investment and Trade ) die dezelfde grote hoeveelheden internationale verhandelingen van PCR testkits, op datum, ook netjes opgelijst heeft. Waarom hebben ze hierover gelogen ?


De patiëntenrechten worden stelselmatig zwaar geschonden. Overheden vegen de vloer aan met alle wetten die de burgers en hun rechten beschermen. Dat alle burgers onderworpen zijn aan onzinnige vrijheidsbeperkende maatregelen die de wereld en de economie zware schade berokkend hebben is op zichzelf al niet verschoonbaar. Dat overheden echter, in het geheim, DNA van alle burgers verzameld hebben en bijhouden, registreren, opslagen en/of blijven gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, zonder de formele toestemming van deze burgers is totaal onaanvaardbaar.

58 weergaven1 opmerking

1 Comment


zo kan men dus op bestelling bewijsmateriaal kopen ook he

Like
bottom of page