top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

TWITTERGATE

Wwhisper.com


Elon Musk heeft de wereld een grote dienst bewezen. Dankzij zijn overname van Twitter is er heel wat informatie uitgelekt over de manipulaties van Big Tech en de overheidsinmenging in sociale media. Het eerste dat we na de audit van Twitter door Elon vernamen is dat ongeveer 50% van de Twitter accounts vals zijn en het medium duizenden werknemers in dienst had wier dagelijkse taak bestond uit het saboteren, blokkeren, bannen of verwijderden van Twitter accounts , het schaduwen van tweets waardoor andere gebruikers ze niet te zien kregen en het verbieden en wissen van tweets. Ongeziene censuur vierde hoogtijdagen. De vrijheid van meningsuiting was een ijl begrip geworden. Zelfs Presidenten van wereldnaties ontsnapten niet aan de kwalijke praktijken van Big Tech.


Wat we tot recentelijk nog niet wisten maar nu – dankzij onderzoek van journalist en medewerker van Elon Musk, Matt Taibbi - ook uitgelekt is, is dat Twitter in de praktijk volledig gecontroleerd werd door de FBI. Hij stelt zelfs dat Twitter eigenlijk een filiaal is van de Amerikaans federale politie. De inmenging van de FBI ging zo ver dat zij niet alleen beschikte over de data van alle gebruikers en de inhoud van hun publicaties, maar ook actief instructies gaf aan Twitter medewerkers over welke profielen moesten geschaduwd, geschorst, gebanned en verwijderd worden. Twitter was en is dus een collectieve databank waar de FBI in samenwerking met GAFAM, de inlichtingendienst, ongestoord mensen bespied en in het geniep data over hen verzamelt. Niet alleen van US inwoners maar van alle Twitter gebruikers wereldwijd.


Op Facebook, Instagram en andere sociale media is dit niet anders. Ook zij verzamelen data over u die ze verkopen aan geïnteresseerden of naar gelang van het geval gratis doorgeven aan inlichtingendiensten en de staatsveiligheid van diverse landen. Data en informatie is het nieuwe zwarte goud. Meta weet alles over u tot ver buiten haar eigen sociale platformen. Als u inlogt op een of andere webshop, dan wordt dit door Facebook geregistreerd. Zij weet wat u wel of niet koopt, wat u eet en drinkt, over hoeveel personen uw gezin bestaat, wie uw vrienden en collega’s zijn, Zij kent u interesses, u mening, uw visie, u gewoontes. Zij weet waar u naar u toe gaat, hoe lang u op^ een locatie blijft, wanneer u terug thuis komt, hoeveel tijd u spendeert op het internet, welke sites u bezoekt, welke pagina’s u aanklikt, hoeveel uur u slaapt, of u sport of niet en welke sporten u beoefent, of en welke porno sites u bezoekt, een scheve schaats rijdt en met wie en kent ook al uw andere eventuele frivole uitspattingen. Er is maar weinig dat Meta niet weet over u. Zij kent overigens ook de inhoud van alle Messenger berichten die u uitwisselt, ze verwijdert of blokkeert inhoud die niet in overeenstemming is met haar community regels. Bovendien bewaart zij al uw berichten, zelfs als u ze op uw eigen account verwijdert. Geen woord dat u ooit geschreven hebt en geen foto die u ooit gedeeld hebt gaat verloren. Ze houdt het allemaal bij.


Hoe voelt u zich bij de wetenschap dat elke beweging die u maakt wordt gevolgd, geregistreerd en verkocht of doorgegeven ?


De CEO van Meta ( eigenaar van Facebook, Instagram en Messenger ) is tijdens gerechtelijke hoorzittingen in de USAZ al vele keren op de rooster gelegd over deze systematische inbreuken op het privé leven van haar gebruikers. Hij houdt zich steeds van de domme en kan de vragen die hem gesteld worden gewoonlijk niet beantwoorden maar de man weet natuurlijk maar al te goed dat wat zijn bedrijf doet volkomen illegaal is. Twittergate heeft ook dit pijnlijk aan de oppervlakte gebracht.


In zowat alle Westerse landen bestaat er privacy wetgeving. In sommige landen is de bescherming van het privé leven zelfs ingeschreven in de grondwet, als een fundamenteel recht van elke burger. Big Tech veegt echter vierkantig haar kas aan deze wetgeving. Zij bepaalt haar eigen regels. Wie die regels niet aanvaard krijgt geen toegang tot haar platformen of vliegt er uit. Hoewel volkomen illegaal kan zij dit perfect doen zolang de gebruikers haar Gestapo politiek accepteren. Dit doen ze nog steeds, massaal. Ze beseffen niet dat ze geen rechten kunnen laten gelden en Meta naar hen toe geen contractuele verplichtingen heeft omdat het medium gratis ter beschikking wordt gesteld. Een betalende klant kan rechten laten gelden. Wie gratis gebruik maakt van een bepaalde dienst dient zich daarentegen te onderwerpen aan de eenzijdig door de provider opgelegde regels. Gratis heet een prijs.


Alle bestaande sociale media platformen zijn in ernstige overtreding met de GDPR wetgeving die dienstverleners verplicht om de identiteit van gebruikers van hun diensten te registreren, controleren en bij te houden gedurende 3 tot 5 jaar. Elke onderneming, hoe klein ook, dient zich te schikken naar de strenge GDPR wetgeving op straffe van hoge boetes en andere sancties maar Big Tech wordt ongemoeid gelaten. Geen boetes, geen sancties, geen bevel om valse profielen te weren of verwijderen. De EU en de staatsleiders van de individuele lidstaten laten maar begaan. Wellicht verkondigen ze onder mekaar dat de voordelen die Big Tech hen oplevert niet opwegen tegen de nadelen en schandelijke inbreuken op de vigerende wetgeving. Zoals steeds is de gewone burger weer de sigaar.


Lees meer via deze links:
22 weergaven1 opmerking

1 Comment


WWHISPER
WWHISPER
Dec 21, 2022

Wat denken jullie hiervan?

Like
bottom of page