top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

PLOTSE OVERLIJDENS

Sinds de aanvang van de vaccinatie campagne met het mRNA product, zijn er in alle landen waar massa vaccinatie heeft plaats gevonden veel " plotse " overlijdens in alle leeftijdscategorieën,

Dit fenomeen doet dit niet voor in naties waar er geen of slechts heel weinig vaccinaties zijn geweest zoals bijvoorbeeld in Afrika en ook vrijwel niet op continenten waar toepassing is gemaakt van een klassiek vaccin van eigen makelij zoals bijvoorbeeld in China en Rusland.

Het feit dat de plotse overlijdens zich voornamelijk voordoen in het Westen ofwel op plaatsen waar het mRNA is gebruikt, werpt de nodige vragen op.


De reguliere media hebben de sterke toename van plotse overlijdens gedurende langere tijd doodgezwegen. Wie durfde te beweren dat de overlijdens te wijten waren aan het mRNA vaccin werd afgedaan als " complotist ' en op sociale media geweerd of geblokkeerd. Alle documentaires, reportages, concreet bewijsmateriaal van bloedonderzoek van gevaccineerden, vergelijkend onderzoek van bloed van gevaccineerden en niet gevaccineerden, chirurgische ingrepen op gevaccineerden, autopsies van overleden gevaccineerden, waar telkens duidelijk bloedklonter vorming werd vastgesteld, werden en worden nog steeds stelselmatig verwijderd.


In bepaalde landen zoals bijvoorbeeld de U.K. en Australië kunnen burgers de geactualiseerde sterftecijfers evenals de doodsoorzaken wekelijks raadplegen. In de EU en onder meer België en Nederland worden de cijfers achtergehouden.

De website Gezondheid België heeft haar data niet meer geactualiseerd sinds augustus 2022 respectievelijk oktober 2022

Statbel verschaft slechts zeer algemene informatie. Haar statistieken zijn niet meer raadpleegbaar. Er worden sinds 2019 geen data meer vrij gegeven over het aantal overlijdens en de formele doodsoorzaak zoals geacteerd op het overlijdensattest. In 2022 zijn naar verluidt 116.500 overlijdens geregistreerd ofwel 5,5% méér dan gemiddeld. Deze overlijdens zijn niet te wijten aan corona. Aan wat dan wel wordt nergens vermeld.

Big Tec, de media en alle overheden stellen alles in het werk om de ondraaglijke waarheid weg te moffelen.


Nu zijn we op een punt gekomen dat de plotse overlijdens en overigens ook de sterke stijging van overlijdens aan allerlei aandoeningen niet meer kunnen genegeerd worden en spelen de media een hypocriete spelletje.

Sinds kort verschijnen er in zowat alle Westerse landen krantenartikelen waarin melding wordt gemaakt van een significante oversterfte en plotse overlijdens zonder echter een verband te leggen tussen deze overlijdens en de massa vaccinatie. Ze weten naar verluidt niet hoe het komt.

Simultaan verschijnen in alle Westerse landen ook vrijwel dagelijks artikelen die het publiek trachten te overtuigen dat men plots kan overlijden door hartfalen als men zich bukt om zijn veters te knopen, in een verkeerde positie slaapt, te lang onder de douche staat en ga zo maar door. Het is te gek voor woorden wat de media allemaal verzinnen om plotse overlijdens te verklaren.

Het is de grootste cover-up van alle tijden.


De vele nevenwerkingen van de mRNA worden sinds de aanvang van de vaccinatie geregistreerd in de officiële databanken zoals Vigi Access ( databank van de WHO ), Vaers ( databank van de USA ) en Eudravigileance ( databank van de EU).

Honderden artsen, wetenschappers en andere professionelen hebben in een veelheid van studies en video opnames van microscoop beelden aangetoond dat mRA ernstige bloedklonters veroorzaken die tot een plotse dood leiden.

Op het internet circuleren heel wat documentaires en reportages met interviews van hoogaanstaande geleerden die allemaal tot dezelfde conclusie komen.

Zie bijvoorbeeld deze uit een reeks van vele andere.

Uit de interne post-vaccinatie rapporten van Pfizer blijkt bovendien dat zij reeds in april 2021 wist dat haar mRNA product ernstige bijwerkingen veroorzaakte die tot de dood kunnen leiden. Het bewuste rapport bevat 8 getypte pagina's en in totaal meer dan 400 ernstige bijwerkingen.

Niettegenstaande een overweldigende hoeveelheid bewijzen dat de vaccins niet doen wat ze beloven maar integendeel veel bijwerkingen veroorzaken met mogelijke fatale afloop die zich vertaalt in steeds meer plotse overlijdens in alle leeftijdscategorieën, blijven overheden desalniettemin de bevolking van hun land verder inenten, terwijl er ondertussen geen enkele indicatie meer bestaat die dit zou kunnen rechtvaardigen. Geen enkele.

50 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page