top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

NEDERLAND PROVINCIALE VERKIEZINGEN : NIEUWKOMER BOERBURGERBEWEGING WINT MET ARMLENGTE

De in 2019 door boegbeeld Caroline van der Plas opgerichte nieuwe politieke partij BoerBurgerBeweging ( BBB ) heeft in de verkiezingen voor de Provinciale staten en de Eerste Kamer een overweldigend succes geboekt. Vanuit het niets heeft de partij in de Eerste Kamer meteen 15 zetels ( van de 75 ) binnen gehaald en in elke provincie de meeste stemmen behaald. In sommige provincies hebben 1 op 3 burgers op BBB gestemd. Alle andere partijen lijden grote verliezen ( FVD nog het meest van al, zij verliest 10 zetels en geraakt nog met moeite aan 2 ). De definitieve uitslagen zullen gekend zijn op 17 maart 2023.

Partij kopstukken van BBB hebben aan de pers verklaard dat zij zich afvragen wat er is gebeurd en zij nog altijd niet kunnen geloven dat ze de verkiezingen met armlengte gewonnen hebben. Dat is natuurlijk een boutade van formaat. Uiteraard weten ze wel, heel goed zelfs, wat er gebeurd is.

De burgers hebben een duidelijk signaal gegeven dat ze genoeg hebben van de neo-liberale Rutte regering die de landbouw de nek wil omdraaien, meer dan 3000 landbouwbedrijven wil sluiten en degene die nog overblijven wurgt met absurde stikstofnormen. De burgers hebben overigens ook nog lang niet verteerd dat en hoe de civiele politie boeren en vreemdzame sympathisanten tijdens de vele betogingen en manifestaties in mekaar geklopt hebben. Vlak voor de verkiezingen zijn videobeelden viraal gegaan van een burger die het ongeluk had aanwezig te zijn op de plaats waar hij zich bevond toen hij aangevallen, gebeten en over de grond gesleurd werd door een politiehond die niet tot de orde geroepen werd. Respectloos, grof, mensonterend en zowel de politiediensten als de regering die opdracht heeft gegeven, onwaardig.


BBB heeft alle redenen om te feesten. " We gaan het huis opkuisen! " zeggen ze en dat zullen ze ongetwijfeld ook doen.


Hoe werkt het politiek bestel in Nederland ?

De Staten-Generaal (het Nederlandse parlement) bestaan uit een Eerste en een Tweede Kamer die het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen. Dit is althans wat zij verondertsteld zijn te doen.

De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementsleden/volksvertegenwoordigers die op basis van de evenredigheiddsregels voor 4 jaar verkozen worden uit de kieslijst van elke partij politieke partij, in functie van de verkiezingsuitslag en de verdelig van de zetels.

De leden van de eerste kamer worden onrechtstreeks verkozen : eerst kiezen de burgers de leden van de Provinciale Staten ( dat is wat er nu is gebeurd ) en de verkozenen per provincie kiezen vervolgens de Eerste Kamerleden.

Eerste Kamerleden zijn lid van de fractie van de partij die hen aanduidt. Zij stemmen zonder 'lasten' en zijn in die zin onafhankelijk. Bij hun oordeel spelen politieke afwegingen echter een belangrijke rol en deze zijn om evidente redenen gewoonlijk dezelfde als deze van hun partij.

Eerste Kamerleden kunnen niet worden vervolgd of voor de rechter gedaagd voor hetgeen zij in de Eerste Kamer, mondeling of schriftelijk, aanbrengen. Ministers en staatssecretarissen mogen geen lid zijn van de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementsleden/volksvertegenwoordigers die ook op basis van een evenredige vertegenwoordiging in principe voor een periode van 4 jaar gekozen worden via de kandidatenlijst van elke politieke partij.

De leden van de Tweede Kamer controleren de regering en treden op ale co-wetgever. Ook zij stemmen krachtens de Grondwet zonder "lasten" waardoor zij principieel onafhankelijk zijn van de standpunten van hun partij.

De verkozenen in de Provinciale Staten hebben een grote invloed op de benoemingen in de Tweede Kamer. Zij zijn immers de enigen die rechtstreeks verkozen zijn door het volk aan wie zij dus ook rekenschap dienen af te leggen.


Met de komst van BBB zal het politiek landschap in Nederland in een nabije toekomst wel eens flink kunnen hertekend worden. De partijen die nu federaal met de scepter zwaaien hebben veel pluimen verloren. Het is onwaarschijnlijk dat ze dit nog goed kunnen maken tegen de volgende federale verkiezigen. De onvrede van de burgers is dermate groot dat zij zich er niet aan moeten wagen om de volgende verkiezingen te manipuleren.


In deze linken vindt u de verkiezingsuitslagen per provincie :

Meer info over de partij en haar standpunten :294 weergaven19 opmerkingen

19 Comments


rean7
rean7
Mar 17, 2023

Dat was ook mijn eerste gedacht...een verdoken build back better...een partij uit het niets naar de top en FVD rechtstreeks naar ver de onderste tree van de ladder.

Ik stel me hier ook vragen bij ,alhoewel ik hoop voor onze noorderburen dat alles verloopt op de manier waar ze denken voor gekozen te hebben.

Niets is wat het lijkt.🤔🤔🙏🙏

Like

Ivar Hermans
Ivar Hermans
Mar 16, 2023

De beste analyse van de NL verkiezingen (ook toepasselijk voor Belgie!): https://jensen.nl/ontmoediging-de-jensen-show-553/

Like

Michel R.
Michel R.
Mar 16, 2023

Enfin, nog eentje, voor de zekerheid.


De BBB? Daar gaan we dan..


1: De financiering van de BBB (dit staat inmiddels in bepaalde kringen al voor de "Build Back Better" partij) komt van marketingbedrijf ReMarkAble. Het bedrijf Bayer Monsanto (Bayer is eigenaar van Monsanto) is een grote klant van dit bedrijf.


Klanten: https://remarkable.nl/klanten


2: De oprichter / eigenaar van ReMarkAble, Wim Groot Koerkamp en marketingdirecteur Henk Vermeer zijn weer secretaris en penningmeester bij de BBB. Daarnaast is Vermeer ook nog eens de campagneleider voor de BBB.


Wim Groot Koerkamp (ReMarkAble):

https://remarkable.nl/teamleden/wim-groot-koerkamp

Wim Groot Koerkamp (BBB):

https://boerburgerbeweging.nl/fractie/henk-vermeer/


Henk Vermeer (ReMarkAble):

https://remarkable.nl/opmerkelijk-nieuws/henk-vermeer-verlaat-remarkable-voor-bbb

Henk Vermeer (BBB):

https://boerburgerbeweging.nl/fractie/henk-vermeer/


3: Ook andere werknemers van ReMarkAble doen dingen voor de BBB, zo zijn de twee stagiaires…


Like
Replying to

Soms is de berichtgeving wel verwarrend. Zo lees ik dat Van der Plas 'heel blij' was met het rapport Remkes, waarin staat te lezen dat 500 à 600 boeren gedwongen moeten uitgekocht worden. Maar op de webstek van de BBB zelf staat iets geheel anders te lezen, namelijk dat er van gedwongen uitverkoop geen sprake mag zijn!


2030 en verplichte uitkoop onrealistisch en onacceptabel | BBB (boerburgerbeweging.nl)

Like

Carine Knapen
Carine Knapen
Mar 16, 2023
Replying to

de stok zit in het hoenderhok, me dunkt

Like

Ook ik neem even de afwachtende houding aan, ik wil wel is zien, wat er gaat veranderen.

Nederland is evengoed, een zinkend schip, net als België.

En inderdaad, het merendeel van de politiek, ook daar, zit in handen van het WEF?

Eerlijk gezegd, vrees ik voor het ergste !!!

Like
bottom of page