top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

MACRON WIL UNIVERSEEL BASIS INKOMEN INVOEREN

Als het in Frankrijk regent, dan druppelt het in België en alle andere Europese lidstaten. Wees daar maar zeker van. Er is een plan en dat plan zal in de ganse EU ingevoerd worden. Om de pil te verzachten wordt het plan netjes verpakt in een veelheid van gebeurtenissen.


De sterke inflatie en dito stijging van de prijzen van alle voedingsmiddelen, de non-food en de energieprijzen hebben de Franse burgers het mes op de keel gezet. Ze kunnen de eindjes niet meer aan mekaar knopen. Macron heeft zich de woede van de burgers nog meer op de hals gehaald toen hij in januari 2023 zijn wetsvoorstel inzake de pensioenhervorming voorlegde. Wie zich een beetje verdiept heeft in de materie weet dat het over veel meer gaat dan louter het optrekken van de pensioenleeftijd. De pensioenen moeten naar omlaag. Het kost teveel. In de toekomst zullen Franse burgers nog enkel kunnen bogen op een volwaardig pensioen van 1.200 euro bruto indien ze gedurende 42 jaar gewerkt hebben en bijdragen hebben betaald. Hebben ze minder dan 42 jaar gewerkt maar wel minstens 30 jaar, dan ontvangen ze een pensioen van 600 tot 800 euro bruto per maand. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Fransen massaal de straat op getrokken zijn en tot op vandaag blijven betogen hoewel het wetvoorstel, met toepassing van art.49.3 van de Grondwet, zonder voorafgaandelijke stemming in het Parlement, ondertussen verworden is tot een wet en Macron niet de minste intentie heeft om daarvan een duimbreed af te wijken.

Dat hij precies nu zijn plan voor een universeel basis inkomen op tafel legt, is op vlak van timing, het ideale moment om de gemoederen terug tot bedaren te brengen. Briljant bedacht.


Er is al langer sprake van de invoering van een universeel basis inkomen voor iedereen. In sommige landen zoals Noorwegen, Finland, de USA en Brazilië bestaat dit sociaal model reeds, zij het op beperkte schaal.

In Frankrijk, Nederland en België bestaat dit sociaal model ook reeds maar niet voor iedereen. Wie werkloos is krijgt een werkloosheiduitkering. Wie arbeidsongeschikt is wegens ziekte, ontvangt een vervangingsinkomen en wie aan de rand van de maatschappij leeft of erkend wordt als immigrant, ontvangt een basisinkomen ( OCMW, SMIC of andere ).


Denemarken is vanaf 2017 ook, bij wijze van proefproject, een universeel basis inkomen beginnen verstrekken aan alle burgers met Deense nationaliteit en heeft hierrond een studie uitgevoerd om na te gaan welke impact een gratis basis inkomen van 1.500 euro per maand per persoon zou hebben op de maatschappij. Ze zijn tot een verrassende conclusie gekomen.

- 1/3 van de actieve bevolking ( samenwonenden en alleenstaanden ) is gewoon blijven verder werken en heeft alzo, door de combinatie van basis inkomen en inkomsten uit arbeid haar maandelijks budget aanzienlijk verhoogd

- bij 1/3 van de actieve bevolking ( gezinnen met kinderen ) is één van de partners gestopt met werken om voor de kinderen en het huishouden te zorgen, de andere is blijven werken; dank zij het dubbele basis inkomen en de inkomsten door arbeid, is het gezinsinkomen hoger dan voor de invoering van het basis universeel inkomen

- ongeveer 1/3 van de actieve bevolking ( oudere koppels zonder kinderlast ) zijn beiden gestopt met werken; hun dubbel basis inkomen volstaat om rond te komen. De oudere koppels hebben gewoonlijk geen leninglasten meer. Hun huis is afbetaald.


Zolang er geen voorwaarden gekoppeld zijn aan het verwerven van een universeel basis inkomen, is dit een mooi geschenk van de overheid. Wie slim is weet echter dat overheden nooit zomaar geschenken geven. Als ze iets geven nemen ze via een omweg altijd iets terug en vaak meer dan ze gegeven hebben.

Naar verwachting zullen velen enthousiast reageren op de invoering van een universeel basis inkomen zonder het besef dat dit een vergiftigd geschenk is.


Wat Macron met zijn huidig plan wijselijk verzwijgt is dat, eens het universeel basis inkomen een feit zal zijn, hieraan voorwaarden zullen gekoppeld worden ( sociaal krediet systeem ) en dat gratis inkomen ook zal aangewend worden als instrument om onbetaalde belastingen, niet betaalde boetes of kosten te compenseren. Het basis recht zal alzo verworden tot een middel om de bevolking onder druk te zetten om zich te schikken naar alle regels van de overheid. Als er zich in de toekomst een nieuwe pandemie zou aandienen, valt niet uit te sluiten dat het basis recht ook zal gekoppeld worden aan vaccinaties en de vervulling van andere verplichtingen zoals bijvoorbeeld, het verbod om de woning te verlaten, en het verbod tot reizen.


Rusland heeft zopas kenbaar gemaakt dat zij, in navolging van China, een sociaal kredietsyteem invoert voor alle mannen +18 jaar die hun burgerplicht als patriot niet nakomen. Wie geen gevolg verleent aan een oproep tot militaire dienst, wordt sociaal uitgesloten, Een zeer probate toepassing van de Sinterklaas regel ' wie goed is krijgt lekkers, wie stout is de roe ".218 weergaven9 opmerkingen

9 Comments


Lees ik nu ook dat in Rusland een sociaal kredietsysteem ingevoerd wordt ( zij het dan enkel voor mannen die geen dienstplicht vervullen?). Is Brics echt gekeerd tegen US of is het een spel dat de ganse wereld uiteindelijk zal uitmonden in een soc creditsysteem? Is Gesara controlled opposition volgens jou Carine?

Like
Carine Knapen
Carine Knapen
Apr 14, 2023
Replying to

ik observeer en zie een aantal dingen gebeuren maar hoe het uiteindelijk binnen 10-20 jaar gaat zijn weet ik niet en daar denk ik ook niet over na; vandaag is belangrijk, we mogen niet vergeten van vandaag te leven 😀 Dit gezegd zijnde, ik geloof niet in dat Gesara Nesara gedoe. Het is een businessmodel zoals vele andere. Ik bedoel hiermee niet dat het per definitie controlled opposition is maar wel dat er agenda achter schuilt zoals gewoonlijk geval is. Ik weet ( omdat ze zich tijdens eerdere gesprekken in woord en daad hun werkelijke intenties verraden hebben ) dat geen enkele persoon die in Vlaanderen in de schijnwerpers is gaan staan en sindsdien een behoorlijk aantal volgers opgebouwd heeft…

Like

Carine Knapen
Carine Knapen
Apr 13, 2023

het universeel basis inkomen kadert ook perfect in de robotisering waarbij miljoenen jobs overbodig zullen worden; die mensen zullen allemaal gesust worden met een universeel basis inkomen; inkomsten om op te doen zonder te werken; slim gezien. Zij zullen de gemakkelijkste prooi zijn om te onderwerpen aan regels; Wie de regels niet volgt krijgt niks of veel minder. Pavlov draait zich om in zijn graf ...

Like
Carine Knapen
Carine Knapen
Apr 14, 2023
Replying to

gelijk heb je; ik ben niet bang, laat maar komen, voor alles is een oplossing waarin IK mijn draai kan vinden; angst werkt verlammend en zoals je correct aangeeft maakt het ook moedeloos en depressief; als ze ons, de mens, pakken, zal dat niet zijn door alle regels die ze in 4IR invoeren maar omdat wij, als mens, ons onderuit laten laten en letterlijk kapot gaan door de angst, de stress, de gevoelens van uitzichtloosheid, moedeloosheid en machteloosheid. Tijdens de corona periode heb ik tegen duizenden mensen gezegd : " kijk eens terug op het verleden, naar alle problemen die je ooit hebt gekend, Zijn ze er nog vandaag ? Neen, de meeste zijn weg, wat nog overblijft zal ook…

Like
bottom of page