top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

INSECTEN ALS NIEUW VOEDSEL : WAAR STAAN WE ?

In aanvulling op de "algemene voedselhygiënevoorschriften" valt de productie en het in de handel brengen van insecten als voedsel in Europa onder de wetgeving inzake "nieuwe voedingsmiddelen".Deze wetgeving is van toepassing op alle categorieën levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 in de Europese Unie niet significant voor menselijke consumptie werden gebruikt.


Momenteel zijn vier vergunningen voor eetbare insecten van kracht en twee uitvoeringsverordeningen van de Europese Commissie in het Publicatieblad van de EU bekendgemaakt.

1.

In juni 2021 is de gedroogde gele meelworm ( Tenebrio molitor) op EU-niveau toegelaten als eerste insectenvoedselproduct. Na het 2e positieve advies van het EFSA (juli 2021) heeft de Europese Commissie op 15 november 2021 de gedroogde en ingevroren treksprinkhaan (Locusta migratoria) toegelaten als Novel Food.

2.

Op 8 en 11 februari 2022, heeft de Europese Commissie, na het 3de en 4de EFSA advies, bevroren, gedroogde en poedervormige gele meelworm (Tenebrio molitor) toegelaten en ook de eerste toelating verleend voor gedroogde, gemalen en bevroren huiskrekel (Acheta domesticus) gepubliceerd. De vergunningen zijn respectievelijk op 28 februari en 2 maart 2022 in werking getreden.

3.

Na het positieve EFSA-advies van juli 2022 heeft de Europese Commissie op 6 januari 2023 de uitvoeringsverordening gepubliceerd waarbij ingevroren en gevriesdroogde formuleringen van de kleine meelworm (Alphitobius diaperinus) worden toegelaten als Novel Food. De vergunning is in werking getreden op 26 januari 2023.

Op 4 januari 2023 vaardigde de Europese Commissie ook een verordening uit waarbij gedeeltelijk ontvette hele huiskrekels (Acheta domesticus) als nieuwe voedingsmiddelen worden toegelaten. Deze toelating is de tweede voor deze soort en volgt op het EFSA-advies dat in mei 2022 werd gepubliceerd en is op 24 januari 2023 in werking getreden.


In verschillende EU-landen mochten insectenproducenten na de inwerking-treding van verordening 2015/2283 zelfs zonder EU-toelating, hun producten verder blijven verhandelen.

Artikel 35, lid 2, van Verordening (EU) 2015/2283 voorzag namelijk in een overgangsmaatregel die toeliet dat producten die al vóór 1 januari 2018 ( ofwel de aanvangsdatum van de nieuwe wetgeving ) in een EU-lidstaat rechtmatig in de handel waren gebracht, gedurende een bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden in dat specifieke land in de handel mochten blijven maar zij dienden wel tegen uiterlijk 02 januari 2020 een nieuwe aanvraag in te dienen conform de wetgeving op nieuw voedsel.

Enige controle hierop is er echter niet geweest.


De standaarden voor de invoer van insecten als voedsel in de EU zijn vastgelegd in de officiële controleverordening (EU) 2017/625. In maart 2019 heeft de EU-wetgever vijf EU-verordeningen aangenomen waarin de invoervoorwaarden voor dieren en goederen voor menselijke consumptie zijn vastgelegd. Deze documenten behandelen ook specifiek het geval van insecten als voedsel, inclusief de naleving van de EU-voorschriften voor voedsel en voedselveiligheid, en bevatten tevens een lijst van landen die mogen invoeren.


Op 11 juni 2019 opende Koning Willem-Alexander (NL ) in Bergen-op-Zoom de grootste en meest geavanceerde insectenkwekerij ter wereld, zijnde Protix, een bedrijf dat op basis van insecten vee-en visvoer fabriceert evenals hondenbrokken., insectenolie voor hondenvoeding, puree voor natte hondenvoeding en kippenvoer.

Volgens Protix zijn insecten proteïnen de oplossing voor veel van de huidige problemen. Conventionele eiwitbronnen zoals soja en vlees gebruiken grote hoeveelheden land en water, en hebben vaak een ernstige impact op ecosystemen. Insecten zijn de grootste upcyclers van de natuur. Zij kunnen fruit- en groenteafval zeer snel en met een lage impact op de hulpbronnen omzetten in waardevolle lichaamsmassa: een ton insecten kan in veertien dagen worden gekweekt op een landoppervlak van slechts 20 vierkante meter.

Op 28.04.2022 heeft Protix de toelating bekomen voor de kweek en verwerking van sprinkhanen, huiskrekels en meelwormen voor humane consumptie.

Simultaan heeft Protix een licentie overeenkomst afgesloten met het Belgische bedrijf M-Food ( ôpgericht in 2018 ) die het mogelijk maakt om in België als eerste, insecten voor humane consumptie te fabriceren.

M-Food bouwt in België aan een keten van landbouwer tot verwerker en heeft reeds in april 2019 een vacature geplaatst ôp de website van LANDBOUWLEVEN "Landbouwers gezocht om insecten te kweken voor humane voeding"


De Vlaamse Regering, Departement Landbouw en Visserij heeft overigens in 2021 een handleiding uitgebracht met richtlijnen voor insectenkwekers- en verwerkers


De recente heisa rond de toelating aan Cricket-One tot verwerking van huiskrekels is niets nieuws. Uw huisdieren, kippen, paarden en ander vee eten al jaren insecten zonder dat u het weet en u wellicht ook.


Het is zeer zorgwekkend dat het EFSA positieve adviezen voor gebruik en verwerking van de hiervoor geciteerde insecten aflevert, de EU overeenstemmende toelatingen verleent en de vele studies die waarschuwen en aantonen dat insecten parasitaire ziekten kunnen veroorzaken en ernstige allergische reacties veroorzaken, naast zich neerleggen.


In bijgaande link vindt u een video van de BBC over insecten. We kunnen maar beter wennen aan de idee. Insecten zullen hoe dan ook in het Westen op de menu staan.


37 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page