top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

EUROGENDFOR


De Europese gendarmeriemacht ( of Eurogendfor ) is een operationele, vooraf georganiseerde en snel inzetbare interventiemacht die uitsluitend bestaat uit elementen van verschillende Europese politiediensten met een militaire status om alle politietaken in het kader van crisisbeheersingsoperaties uit te voeren, zoals bepaald in artikel 1 van het Verdrag tot oprichting van de Europese gendarmeriemacht.


Eurogendfor werd opgericht in 2006 en opereert geheim. Haar hoofdvestiging bevindt zich in Italië maar haar manschappen kunnen overal ingezet worden. Vrijwel niemand heeft weet van haar bestaan.


Eurogendfor omschrijft haar missie als volgt :

"Ervaringen uit het verleden in vredesondersteunende operaties hebben uitgewezen dat politiemissies in internationale crisisbeheersing een essentieel instrument zijn voor conflictpreventie en versterking van de internationale stabiliteit.

EUROGENDFOR wordt aangeboden als een operationele, vooraf georganiseerde, robuuste en snel inzetbare eenheid die alle politietaken kan uitvoeren. EUROGENDFOR kan voornamelijk ter beschikking worden gesteld aan de EU, de VN, de OVSE, de NAVO en andere internationale organisaties of ad hoc coalities.

De militaire status van de politietroepen in EUROGENDFOR en de capaciteit om het volledige spectrum van politiefuncties te bestrijken, geven de nodige flexibiliteit om te opereren onder een civiele commandostructuur en, in bepaalde omstandigheden, zelfs onder een militaire commandostructuur. De omstandigheden zullen per geval worden gedefinieerd en overeengekomen, rekening houdend met het scenario, de missie en de in te zetten strijdkrachten. Het mandaat zal altijd worden ondersteund door een duidelijke rechtsgrondslag die bestaat uit relevante resoluties van de VN-Veiligheidsraad of uit politieke richtsnoeren van de EU of andere IO's.

De toegevoegde waarde die EUROGENDFOR kan bieden aan internationale crisisbeheersing is tweeledig: een geschikt instrument om op te treden in een niet soevereine omgeving, met name tijdens plaatsvervangende missies, en een snelle inzetbaarheid.

Met het oog op de definitie van de vereiste capaciteiten zijn de volgende generieke scenario's, waarin EUROGENDFOR gevraagd kan worden te interveniëren, geïdentificeerd:


U zal ongetwijfeld al wel opgemerkt hebben dat de als robocops verkleedde politiediensten bij elke betoging in eender welk Europees land op dezelfde manier gekleed zijn, voorzien zijn van dezelfde wapens en ander materiaal en zich ook op exact dezelfde manier gedragen : bruut, genadeloos en extreem gewelddadig. Dit zijn geen politie agenten uit eigen land maar troepen van Eurogenfor, de geheime Europese politiedienst van de EU.165 weergaven5 opmerkingen

5 Comments


Alleen instellingen die slechte bedoelingen hebben , bereiden zich voor door het oprichten van dergelijke structuren. Het geeft ons alleen bevestiging van de dubbele agenda die ze volgen. Aangezien dergelijke informatie toch druppelsgewijs een heel pak mensen bereikt, kunnen we stellen dat de ondergang van deze instellingen zich aan het ontwikkelen is. Dat we nog zware tijden zullen moeten trotseren is een feit maar het resultaat die we nu al kunnen voorspellen zal des te mooier zijn.

Like

We moeten gewoon in het gareel worden gehouden, op weg naar de digitale gevangenis.

Ik heb maar één conclusie, we zijn op weg naar een hele bizarre wereld.

Like
Replying to

Dan ben ik tenminste, niet alleen !!!

Like
bottom of page