top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

EUDRAVIGILANCE : DATABANK BIJWERKINGEN COVID VACCINS

De cijfers voor Europa ( exclusief UK )COVID-19 belangrijke informatie Belangrijke informatie die u moet weten voordat u de meldingen van mogelijke bijwerkingen voor de COVID-19-vaccins leest

De informatie op deze website heeft betrekking op meldingen van mogelijke bijwerkingen, die zijn waargenomen na toediening van de COVID-19-vaccins, maar die mogelijk geen verband houden met of worden veroorzaakt door het vaccin. Deze klachten kunnen veroorzaakt zijn door een andere ziekte of een gevolg zijn van een ander geneesmiddel dat de patiënt tegelijkertijd heeft ingenomen. De wetenschappelijke beoordeling van het EMA houdt rekening met een groot aantal andere factoren, zoals de medische geschiedenis van de patiënt, hoe vaak komt de mogelijke bijwerking voor bij de gevaccineerde populatie in vergelijking met de frequentie in de algemene bevolking en of het biologisch aannemelijk is dat het vaccin de oorzaak van de klacht is. Op basis van alle beschikbare gegevens wordt een zorgvuldige beoordeling gedaan en een betrouwbare conclusie getrokken over de voordelen en risico's van de COVID-19-vaccins. Elk individuele melding heeft meestal betrekking op één patiënt; er kunnen echter meerdere bijwerkingen in één melding gerapporteerd worden. Het aantal bijwerkingen zal daarom niet hetzelfde zijn als het aantal individuele meldingen. De gegevens op deze website weerspiegelen de meldingen die zijn gerapporteerd door nationale bevoegde autoriteiten en farmaceutische bedrijven. Deze meldingen kunnen dubbele informatie bevatten. Als onderdeel van de beoordeling controleert het EMA of er duplicaten gerapporteerd zijn. Waarschuwing voor meldingen met fatale afloop

Deze website geeft niet het totale aantal meldingen met een fatale afloop. Het geeft het aantal meldingen met een fatale afloop weer voor specifieke doelgroepen (bijv. hartaandoeningen) en voor specifieke aandoeningen (bijv. myocardinfarct). Aangezien één individuele melding meer dan één mogelijke bijwerking kan hebben, zal de som van het aantal dodelijke gevallen per doelgroep altijd hoger zijn dan het totaal aantal dodelijke gevallen. Het aantal meldingen op de website, inclusief de meldingen met een fatale afloop, die een verschillende oorzaak kunnen hebben, moet worden gezien in de context van de blootstelling aan de verschillende vaccins (het aantal gegeven doses kan per vaccin verschillen). Gegevens over de blootstelling worden gepubliceerd door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (https://www.ecdc.europa.eu/en).

Welke informatie biedt deze website? De informatie op deze website heeft betrekking op mogelijke bijwerkingen die zijn gemeld via EudraVigilance, de EU-database voor geneesmiddelenbewaking die is ontworpen voor het verzamelen van meldingen van mogelijke bijwerkingen. De spontane meldingen die via EudraVigilance worden gemeld, zijn afkomstig van patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en worden elektronisch ingediend door nationale regelgevende autoriteiten voor geneesmiddelen en farmaceutische bedrijven. Deze spontane meldingen worden gebruikt voor de beoordeling van de voordelen en risico's van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en de bewaking van hun veiligheid na toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). De informatie op deze website kan bekende bijwerkingen bevatten die al in de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter staan. De EMA moet voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom worden bepaalde gegevens (bijv. land waar een specifieke bijwerking heeft plaatsgevonden) niet bekendgemaakt om de identiteit van de personen te beschermen.5 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page