top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

DE KLIMAATCRISIS – NU MEER ARCTISCH IJS DAN TIJDENS DE MIDDEN-HOLOCEEN


Op 13.09.2022 werd in het vooraanstaand wetenschappelijk magazine NATURE een studie van 12 wetenschappers gepubliceerd, met referenties naar, maar liefst, 79 andere studies, waarin – na diepgaand onderzoek – tot de conclusie is gekomen dat er nu meer arctisch ijs is in de poolgebieden dan tijdens de Midden-Holoceen ( MH ) ofwel 5000-8000 geleden. Meer nog, tijdens het gestelde tijdvak werd het tijdens de zomers warmer dan wat wij de afgelopen 20-30 jaar gezien er ervaren hebben.


Tijdens de Midden-Holoceen werd de aarde bewoond door de homo sapiens en de Neanderthaler. Veel volk liep er niet rond op deze planeet. Industrie was er al helemaal niet en de manuele landbouw stond nog in haar kinderschoenen. Maar toch werden opeenvolgende ijstijden afgewisseld door periodes van natuurlijke klimaatopwarming die niets te maken hadden met CO2 uitstoot waar tegenwoordig zoveel stampij over gemaakt wordt en die zowel burgers, ondernemingen, als de industrie en de landbouw in een wurggreep plaatst en onderwerpt aan hoge belastingen en beperkingen.


Het klimaat wordt niet bepaald door CO2 emissies. In lang vervlogen tijden bevond de aarde zich in een dikke waas van hoge CO2 concentraties die veroorzaakt werden door natuurlijke gassen. De planeet is er wel bij gevaren. Kale vlakten zijn verworden tot immense bossen. Bomen zetten CO2 om in zuurstof. Dat de CO2 geen enkel effect had op het klimaat blijkt uit de eenvoudige vaststelling dat er buiten het toedoen van de mens toch ijstijden gevolgd door opwarming zijn geweest.


Door wat dan wel ? Door natuurlijke fenomenen waarop de mens en de technologie geen enkele vat heeft, zoals, onder meer, de Golfstroom. Op de Canarische eilanden en ter hoogte van het Zuiden van Engeland heerst het ganse jaar door een micro-klimaat. De gunstige temperaturen zijn te danken aan het feit dat de golfstroom vlak onder de kust door stroomt. Op plaatsen waar de golfstroom dicht bij de kust passeert heerst een warmer klimaat dan op plaatsen waar de golfstroom ver verwijderd is.

Wetenschappelijk onderzoek gedurende de afgelopen 50 jaar heeft aangetoond dat de golfstroom zich continu verplaatst en thans hoger in het Noorden omkeert. Naar verluidt zou dit verklaren waarom de ijskappen in het hoge Noorden smelten.


Hieronder een vertaling van de relevante elementen uit de voornoemde studie.


“ In vergelijking met het huidige klimaat werd het Arctische klimaat in de zomer van de Midden-Holoceen ( MH ) warmer en had het minder zee-ijs, samen met een sterkere zonne-isolatie op het noordelijk halfrond.


“ In het moderne klimaat is het Oost-Siberische Arctische Plat (ESAS, waar de waterdiepte in de Laptevzee, de Oost-Siberische Zee en de Tsjoektsjenzee minder dan 100 m bedraagt) een belangrijk gebied met een toenemende seizoengebondenheid van het zee-ijs, met 's zomers bijna ijsvrije omstandigheden en 's winters volledig bedekt zee-ijs.

Volgens moderne waarnemingen blijft het Noordpoolgebied in juni en juli grotendeels bedekt met zee-ijs, wat de directe absorptie van zonne-isolatie beperkt vanwege de hoge albedo's. Ter vergelijking: uit onze resultaten blijkt dat er tijdens de MH een grotere hoeveelheid warm water via Russische pan-Arctische rivieren naar de Noordelijke IJszee stroomde dan tijdens het moderne klimaat, waardoor het zee-ijs zich tijdens de MH sneller terugtrok. Op dit punt betogen wij dat de zonne-isolatie in de vroege zomer op hoge boreale breedtegraden de afname van het zee-ijs van het ESAS heeft versterkt door de toename van de afvoer van warmer water via pan-Arctische rivieren, samen met het directe thermische effect van de straling tijdens de MH.


“Dienovereenkomstig impliceren de diverse proxy-reconstructies van hogere oppervlakte-zomertemperaturen ook hogere zoetwatertemperaturen in de rivieren op hoge en middelhoge breedtegraden tijdens de MH.

“Al deze IRD-records wijzen er dus op dat het zee-ijs van de ESAS zich sinds de MH voortdurend heeft ontwikkeld. Bovendien namen de regionale bio-markerwaarden van het zee-ijs geleidelijk toe van de MH tot de LH, wat duidt op een relatief intensiever smelten van het zee-ijs in het voorjaar en de zomer van de MH. Meer bepaald blijkt uit micro-paleontologische gegevens dat het Eurazië in de zomer van het MH ijsvrij was. Al met al wijzen deze resultaten erop dat het regionale zee-ijs tijdens de MH aanzienlijk afnam en tijdens de LH toenam. De veelheid van beschikbare data toont aan dat het ijsdek in het noordpoolgebied al honderden jaren vrij stabiel is en de situatie vandaag beter is dan toen. 3000 tot 7000 jaar geleden was de arctische ijslaag beduidend kleiner en dunner dan nu. In die periode waren de zomers warmer. De poolzee was volledig ijsvrij. Bovendien zou het ook veel meer geregend hebben waardoor warmer zoet water uit de rivieren naar de zee zou zijn gestroomd en bijgedragen hebben tot het smelten van de ijskappen.


Eerdere wetenschappelijke studies, waaronder een studie uit 2008, hebben berekend dat de gemiddelde temperatuur in het noordpoolgebied in de MH gemiddeld 2 tot 6,5 graden hoger was dan nu en het gebied tussen 5,5 en 9 maanden bedekt was met ijs en voor de rest van de tijd ijsvrij was.


Alle wetenschappers die al vele jaren onderzoek doen naar en het bewijs leveren dat er geen klimaatopwarming is, krijgen geen platform. Hun studies worden weliswaar gepubliceerd in gerenommeerde vaktijdschriften, maar de overheden en de media brengen het niet onder de aandacht. Er wordt angst en terreur gezaaid op basis van hete lucht ( wat voor alle duidelijkheid een begrip is; de lucht is niet heet )44 weergaven2 opmerkingen

2 Comments


Louis
Louis
Jan 19, 2023

Hoe denken jullie erover?

Like
Replying to

Ach Louis, ik zou wel willen ingaan op je uitndiging om een discussie op te starten, maar ik ben moe. Niet alleen ben ik momenteel fysiek moe, maar ook ik ben ook het verhaal van de klimaatopwarming, dat naadloos is overgegaan in klimaatverandering, moe.

Klimaatverandering is van alle tijden, De Sahara is groen geweest. Siberie was vroeger warmer dan nu. De Beringzee is niet altijd een zee geweest, ,

Brugge was enkele honderden jaren geleden een zeehaven en de ijzerzandsteen in de regio Diest is veroorzaakt door zeewater. Mogelijk waren de Alpen niet altijd met sneeuw bedekt. Enz. ...

Het klimaat is niet stabiel maar dynamisch en afhankelijk van veel factoren, waaronder o.m. de golfstroom, maar ook zonne-activiteit, vulkaanuitbarstingen, de…


Like
bottom of page