top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

BRITSE KOEIEN KUNNEN METHAAN BLOKKERS KRIJGEN OM KLIMAAT DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Nieuw-Zeeland heeft recentelijk aan veehouders een taks op scheten en boeren van vee opgelegd.

In de UK pakken ze de zaken anders aan. Vanaf 2025 kunnen koeien via medicatie methaan blokkers toegediend krijgen om de broeikasgas uitstoot te beperken. Andere dieren zijn voorlopig nog niet aan de orde. De 8 miljard mensen die deze planeet bewonen ook niet, hoewel elk mens, volgens de wetenschap, gemiddeld 50 scheten per dag laat. Hoeveel broeikasgassen zou dit veroorzaken ?


Het wordt pas echt interessant wanneer we weten wie er achter de methaan blokkers zit : Bill Gates. Hoe kan het ook anders ? De man heeft zijn tentakels in zowat alles zitten voor het "welzijn van onze planeet ".

Wat zegt de Britse pers, waaronder The Guardian, hierover ?

" Koeien in het Verenigd Koninkrijk zouden "methaanblokkers" kunnen krijgen om hun uitstoot van het broeikasgas te verminderen als onderdeel van plannen om de klimaatdoelstellingen van het land te bereiken.

Boeren verwelkomden het voorstel, dat volgt op een raadpleging die in augustus van start ging over hoe nieuwe soorten diervoeder de spijsverterings-emissies van de dieren kunnen verminderen.

Echter, groene campagnevoerders waren sceptisch, met het argument dat de verhuizing niet de andere grote milieuschade als gevolg van de rundvlees-en zuivelindustrie aan te pakken en toonde een fixatie op "techno fixes" in plaats van vermindering van de consumptie.

Het Verenigd Koninkrijk telt ongeveer 9,4 miljoen koeien en kalveren. Methaan uit veeboeren en mest draagt in belangrijke mate bij tot de uitstoot van broeikasgassen; wereldwijd zijn koeien en andere landbouwhuisdieren verantwoordelijk voor ongeveer 14% van de door de mens veroorzaakte klimaatemissies.

De regering zei in haar vorige week gepubliceerde strategie voor netto nulgroei dat zij verwacht dat er vanaf 2025 "methaanonderdrukkende producten met hoge doeltreffendheid" op de markt komen en dat zij boeren kan dwingen deze te gebruiken als zij doeltreffend blijken te zijn.

Het zei: "We ... zullen de rol van de industrie en de overheid onderzoeken om de invoering van dergelijke producten voor geschikte veehouderijsystemen te maximaliseren, in een gefaseerde aanpak.

"Dit omvat de ambitie om de invoering van producten met bewezen veiligheid en doeltreffendheid in mengvoeders voor vee zo snel als praktisch mogelijk is in Engeland verplicht te stellen."

Tom Bradshaw, vice-voorzitter van de National Farmers' Union (NFU), zei dat het grootste deel van het methaan dat door koeien wordt uitgestoten, vrijkomt door oprispingen, "eerder aan de voorkant dan aan de achterkant". "Het bewijs suggereert dat deze producten nuttig kunnen zijn," zei hij. "Ik denk dat we nog niet genoeg weten over het effect ervan op de efficiëntie van het dieet ... maar het is iets dat we moeten onderzoeken om te proberen de methaanuitstoot te verminderen."

Methaanonderdrukkende producten worden in het Verenigd Koninkrijk getest, zei hij, maar er is nog geen bewijs dat ze werken.

De regering is bekritiseerd omdat zij voor haar klimaatdoelstellingen vertrouwt op onbewezen technologieën. Een groep van 700 wetenschappers bekritiseerde vorige week de netto nul-strategie vanwege de nadruk op koolstofafvang en -opslag, die volgens hen "nog moet worden bewezen op schaal".

Vicki Hird, hoofd landbouw voor Sustain, een alliantie van organisaties die beter voedsel en landbouw promoten, was eveneens sceptisch over het plan voor methaanblokkering. "Regeringen en de industrie houden van hun technische oplossingen zoals methaanonderdrukkende middelen voor veevoer, en die helpen misschien een beetje.

"Maar de grote schade van onze enorme veehouderij, van het kappen van regenwoud voor veevoer en weiland tot de vervuiling van rivieren in het Verenigd Koninkrijk en de schade aan in het wild levende dieren, die ook de klimaatmaatregelen belemmeren, wordt er niet mee opgelost. We moeten minder en beter vlees produceren en eten met behulp van agro-ecologische middelen die bekend staan om de voordelen voor de hele boerderij en de natuur."

De Food Standards Agency is verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor alle diervoeders en zou een grondige risicobeoordeling moeten uitvoeren van de effecten van elk toevoegingsmiddel op de gezondheid en het welzijn van dieren, de risico's voor de voedselveiligheid, de risico's voor werknemers, de bredere milieurisico's en de doeltreffendheid van de producten, alvorens een vergunning te verlenen voor het gebruik ervan in diervoeder om methaan te verminderen, aldus de NFU.

Momenteel zijn er in het Verenigd Koninkrijk geen additieven toegelaten en beschikbaar voor gebruik die methaan onderdrukken. Er zijn echter aanvragen ingediend terwijl de proeven worden uitgevoerd.

Bradshaw wees ook op genetische vooruitgang, namelijk het fokken van koeien en schapen die minder methaan uitstoten. Sommige landen, zoals Nieuw-Zeeland, zeggen dat zij de methaanuitstoot van vee door middel van genetica hebben verminderd.

Een regeringswoordvoerder zei: "Een goed beheerde veestapel kan diverse milieuvoordelen opleveren en wij zijn van plan de invoering van zeer efficiënte methaanonderdrukkende producten aan te moedigen zodra deze op de Britse markt komen."

De regering moet haar antwoord op de raadpleging van de landbouwindustrie, wetenschappers en het publiek over veevoer nog bekendmaken.


The Guardian en andere media reppen met geen woord over de investering van Bill Gates in de start-up Rumin8 die de methaan blokkers ontwikkelt en de duidelijke collusie tusssen Bill Gates en de Britse overheid die mee gaat in het plan. Nochtans is het net The Guardian die in januari 2023 heeft bekend gemaakt dat Bill Gates 12 miljoen dollar in dit project geïnvesteerd heeft. Is het geheugen van haar medewerkers zo kort dat zij zich niet meer herinneren wat zij 2,5 maanden geleden gepubliceerd hebben of wordt Bill Gates nu doelbewust doodgezwegen ?


En wat met de kwaliteit van het vlees en de melk van koeien als zij nog meer troep binnen krijgen dan nu al het geval is ? Wat met hun gezondheid ? Wordt dit onderzocht ? Een koe heeft 7 magen waarbij gasvorming deel uitmaakt van het verteringsproces. Als ingegrepen wordt in de biologische processen van de koe, wat zal hiervan dan het gevolg zijn ?


Koeien wereldwijd verantwoordelijk voor 14% van de door de mens ( ? ) veroorzaakte klimaatemissies ? Het loont de moeite om de percentages van zogenaamde vervuiling die de wetenschap lukraak citeert eens bij mekaar op te tellen. Hiervoor wordt uiteraard geen databank ontwikkeld, anders zou het te hard opvallen dat ze, alles tezamen, aan meer dan 500% zitten, terwijl 100% het maximum plafond is.


141 weergaven8 opmerkingen

8 Comments


Michel R.
Michel R.
Apr 08, 2023

Help! Ik ben niet normaal! Ik kom maar aan een 15tal winden per 24 uur 🫣

Like
Carine Knapen
Carine Knapen
Apr 08, 2023
Replying to

grote risico patiënt ! Want, ik meen mij te herinneren eens gelezen te hebben dat de mens gemiddeld 150 scheten per dag laat; ik vraag me trouwens af ... in China is het de gewoonte van na de maaltijd flink te boeren; ik was vele jaren geleden eens in een Chinees restaurant op de Oude Markt van Leuven, waar veel Chinezen kwamen; die dag zat het vol met Chinezen en het was daar de ene boer na de andere, dus, nieuwsgierig als ik ben heb ik de vraag gesteld; naar verluidt is een boer hetzelfde als zeggen " dank u wel, het heeft gesmaakt "; nu 1,4 miljard Chinezen ( we laten de andere Aziatische landen even uit beschouwing )…

Like

Wanneer gaan ze die psychopaat eens een kopje kleiner maken eigenlijk? Wat een bullshit!

Like
Replying to

stel dat die bill gates een arme drommel was, niks uit te delen aan allerhande universiteiten, en labo's, en regeringen en zo , met dezelfde voorstellen, ze hadden hem lang gecolloqueerd.

Like
bottom of page