top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

ALBERT BOURLA ( Pfizer ) OPNIEUW IN NAUWE SCHOENEN

Het Amerikaans Huis van Afgevaardigden verdenkt Pfizer ervan met bedrijven en andere tussenpersonen te hebben samen gespannen om de vrijheid van meningsuiting van burgers te beperken middels het censuren van inhoud en het bepalen van welk type inhoud diende (en dient ) beschouwt te worden als " desinformatie " en vordert thans, in het kader van haar gerechtelijk onderzoek - in toepassing van de Amerikaanse transparantiewet - de mededeling van alle mogelijke communicaties in eender welke vorm die Pfizer tussen 1 januari 2020 en datum van verzending van de brief ( 18 juli 2023 ) uitgewisseld heeft met derden en die verwijst naar of betrekking heeft op de beperking, verwijdering, onderdrukking, aantasting of verminderde verspreiding van inhoud, de juistheid of de waarheid over deze inhoud en de mededeling van die inhoud aan externe, buitenlandse kwaadaardige bronnen of aan door staten gesponsorde beïnvloedingsoperaties.

Deze vordering geldt ook voor alle communicaties van zelfde aard met technologie- en sociale media bedrijven.


Voorts moet Pfizer ook een lijst overmaken van alle schenkingen, subsidies en andere fondsen die zij tijdens het gestelde tijdvak ontvangen heeft evenals de financiële contracten die het voornoemde doel beoogden. Pfizer ligt in de USA al langer op de rooster. In maart 2021 werd zij door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot vrijgave van alle documenten in het kader van de ontwikkeling, het testen, de commercialisering en verkoop van haar mRNA vaccin waaromtrent zij in een eerder stadium verzocht had tot geheimhouding gedurende 75 jaar, vordering waarop de rechtbank niet is ingegaan.

Pfizer is veroordeeld tot vrijgave van al haar documenten met als enige toegeving, de spreiding in de tijd ( 50.000 bladzijden per maand ).

Wie zich de moeite getroost heeft om de vrijgegeven documenten te bekijken weet wat daar uit voort gekomen is. Pfizer wist tijdens de eerste testfase al dat haar product veel bijwerkingen veroorzaakte waarvan een percentage met dodelijke afloop. Maar, de EU heeft toch nieuwe - dure - contracten afgesloten met Pfizer voor tweede en derde generatie vaccins waarvan ondertussen gemeenzaam geweten is dat ze niet beschermen tegen besmetting, besmettelijkheid en ziekte, maar wel veel bijwerkingen veroorzaken. Begrijpe wie begrijpen kan ...


Benieuwd naar de documenten die Pfizer thans moet vrij geven inzake haar mogelijke betrokkenheid in de extreme censuur maatregelen waar alle gebruikers van sociale media aan onderworpen zijn geweest ( en op alle sociale media, behalve Twitter, nog steeds onderworpen worden ) ?

166 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page