top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverWWHISPER

69% VAN DE FRANSEN WIL MACRON WEG EN 62% WIL DE BETOGINGEN VERDER ZETTEN

De Franse burgers hebben het helemaal gehad met Emmanuel Macron.

69% vindt hem een slechte keuze als president en wil hem weg.

68% is van mening dat Macron zijn volk minacht en niet handelt in hun belang.

34% wil de nog zwaardere betogingen dan de afgelopen 4,5 maand het geval is geweest en 28% wil betogingen in dezelfde rangorde wat het totaal op 62% brengt. De betogingen tegen de pensioenhervorming en tegen Macron zullen dus duidelijk niet stoppen en ook de komende maanden onverminderd verder gezet worden.


Macron is de volgende kop die zal rollen. Ook hij zal in rechte vervolgd en veroordeeld worden.


De Belgische Grondwet voorziet uitdrukkelijk in de strafrechtelijke vervolging van ministers en andere politici voor misdaden begaan tijdens hun ambt.

In tegenstelling tot bepaalde andere landen ( waaronder overigens ook de USA ) waar er gerechtelijke onderzoeken en procedures lopen tegen politici van het hoogste niveau, gebeurt er in België niets. Het volk is laks, laat maar begaan en blijft alle leugens als zoete koek slikken.

Wat is er nog nodig vooraleer degenen die al weten dat ze belazerd worden in actie komen en degenen die het nog niet weten tot het besef komen dat niets van wat de federale en regionale overheden beslissen in het belang van het volk is maar, integendeel, hen sterk benadeelt in hun rechten ?
189 weergaven6 opmerkingen

6 Comments


Wendy
Wendy
May 17, 2023

Wat betreft België "Het volk is laks, laat maar begaan" Kunnen we "als volk" op juridisch vlak dan iets doen? En zo ja ... wat? Dit is een oprecht geïnteresseerde vraagstelling.


Like
Wendy
Wendy
May 19, 2023
Replying to

Bedankt voor je antwoord ... en tegelijk sorry voor mijn late reactie ... helaas was er geen melding binnengekomen via de mail omtrent jouw antwoord (of ik heb weer heel snel in massa met anderen andere gewist - dat kan ook: mezelf al kennende) Fijn te horen dat je nog wel van de staat kan winnen. Ergens had ik het gevoel van niet, omdat ik de scheiding der machten niet bepaald meer "voel" (maar dat kan misschien aan mijn persoonlijk gevoel liggen?) Het is eigenlijk jammer dat diegenen die toen klacht hadden ingediend er niet mee verder gegaan zijn en de kosten niet onder 12 wilden delen. Het was "alleen maar" een verderzetting van een eerste gewonnen zaak - da…

Like

hilde.16
hilde.16
May 17, 2023

Klinkt als muziek in mijn oren!Vive la France!

Like
bottom of page