top of page
Search

Zelfdoding

"09.09.2019. Iedere 40 seconden berooft iemand in de wereld zich van het leven. Zelfdoding kost daarmee volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meer levens dan oorlogen, borstkanker, moorden of malaria.

Jaarlijks verliezen gemiddeld zo'n 800.000 mensen het leven door zelfdoding, meldt de organisatie maandag. Het is de tweede doodsoorzaak onder jongeren van 15 tot en met 29 jaar, na verkeersongevallen. Ook is meer dan de helft van de slachtoffers jonger dan 45.

Gemiddeld pleegde in 2016, het laatste jaar waar cijfers over beschikbaar waren, 10,5 op de 100.000 mensen zelfmoord. https://www.europa-nu.nl/id/vl1rkgdpslzr/nieuws/who_iedere_40_seconden_een_zelfdoding?ctx=vg9pl2emdcyl&tab=0&fbclid=IwAR0d2cxYPPjl8CAER0R6DtBe37a-wC254jaXytzA8GIMMsMY5NZJ_aZ4L14


Hoe zit het in Vlaanderen ?

" In 2017 overleden in Vlaanderen 978 personen door suïcide. Dit komt neer op bijna 3 zelfdodingen per dag. Bijna 3 op de 4 (71%) van hen waren mannen. Vermoedelijk is dit een onderschatting gezien er ook elk jaar sterfgevallen zijn waarvan de doodsoorzaak moeilijk te bepalen is. Ten opzichte van het jaar 2016 toont de suïciderate in 2017, die rekening houdt met de bevolkingsevolutie, een daling bij mannen (van 24.1 zelfdodingen per 100.000 inwoners naar 21.8) en een lichte daling bij vrouwen (van 8.9 zelfdodingen per 100.000 inwoners naar 8.4). meer gedetailleerde cijfers en analyses vind je hier". https://www.zelfmoord1813.be/feiten-en-cijfers/cijfers-over-suïcide-en-suïcidepogingen


En voor gans België ?

" Uit de meest recente cijfers(2018) van de Gezondheidsenquête (Gisleet al., 2020) blijkt dat één op de drie personen (33%) vanvan 15 jaar en ouder psychische problemen heeft. Iets minder dan de helft hiervan (17.7% van de totale bevolking) heeft een reële kans op het ontwikkelen van een psychische aandoening. In de afgelopen tien jaar is er in België een toename van het niveau van psychisch onwelbevinden. Wat betreft het psychische welbevinden worden vijf problemen vaker gemeld dan andere problemen,en dit zowel in 2018 als in 2008:het gevoel voortdurend onder druk te staan (28.7% vs. 19.7%), door zorgen veel slaap tekort gekomen (22.9% vs. 18.2%), het gevoel ongelukkig of neerslachtig te zijn (19.7% vs. 15.8%), het gevoel moeilijkheden niet de baas te zijn (15.5% vs. 11.5%) en het gevoel minder gelukkig dan gewoonlijk te zijn (12.1% vs. 10.1%) " https://www.vlesp.be/assets/pdf/epidemiologisch-rapport-2019-nl-165529.pdf


Hoe zit het met de zelfdodingen sinds de aanvang van corona ?

Dat weten we niet. Die cijfers zijn nog niet vrij gegeven.

We weten wel het volgende voor ons land :

"België heeft momenteel de hoogste zelfmoordcijfers onder de EU-15-landen bij mannen en vrouwen. "

"Hoewel het verband tussen zelfmoord en psychische stoornissen goed is vastgesteld, gebeuren veel zelfmoorden impulsief in tijden van crisis. Verdere risicofactoren zijn onder meer ervaring met verlies, eenzaamheid, discriminatie, het verbreken van een relatie, financiële problemen, chronische pijn en ziekte, geweld, misbruik en conflicten. De grootste risicofactor voor zelfmoord is een eerdere poging tot zelfmoord.

Zelfmoordpogingen en sterfgevallen door zelfmoord vertonen verschillende leeftijds- en geslachtspatronen. Vrouwen lopen meer risico om zelfmoord te plegen dan mannen, terwijl mannen meer risico lopen op geslaagde zelfmoordpogingen (meer zelfmoorddoden). Bovendien neemt het risico op sterfgevallen door zelfmoord toe met de leeftijd, terwijl het risico op zelfmoordpogingen afneemt met de leeftijd. Zo proberen jongere mensen en vrouwen meer zelfmoord te plegen, terwijl mannen en ouderen een grotere kans hebben op het voltooien van een zelfmoordpoging .


In 2018 had in België 14% van de bevolking van 15 jaar en ouder minstens één keer in hun leven serieus overwogen om zelfmoord te plegen; binnen deze groep had een op de drie (of 4,3% van de totale bevolking) de afgelopen 12 maanden nagedacht over zelfmoord. Meer vrouwen (16%) dan mannen (12%) rapporteerden zelfmoordgedachten in hun leven, terwijl er geen geslachtsverschillen waren in zelfmoordgedachten het afgelopen jaar (4,4% bij vrouwen versus 4,2% bij mannen). Mensen van 65 jaar en ouder rapporteerden minder vaak zelfmoordgedachten in hun leven of in het afgelopen jaar dan mensen jonger dan 64 jaar. Vrouwen in de leeftijdsgroep van 45-54 jaar hadden een bijzonder hoge prevalentie.


Zelfmoordgedachten zijn gekoppeld aan het opleidingsniveau. Mensen uit de laagst opgeleide groep hadden 1,5 keer meer kans op zelfmoordgedachten ooit in hun leven, en 2,5 meer kans op zelfmoordgedachten in het afgelopen jaar, in vergelijking met mensen uit de hoogst opgeleide groep." https://www.spiritualia.be/blogs/tsenne kikke/2020/11/wat-zelfmoordcijfers-betreft-staat-belgie-nog-altijd-op-kop.html


Benieuwd naar de cijfers van 2020 en 2021 ? Ik ook


806 views1 comment

1 Comment


Unknown member
Jul 01, 2021

ik heb deze cijfers ook al een paar keer proberen te vinden, maar zonder resultaat.

We mogen het blijkbaar niet weten, raar toch.

Like
bottom of page