top of page
Search

wet van 27.03.2020 in werking getreden op 30.03.2020


In antwoord op alle vragen via PM en in comments, hieronder de wet van 27.03.2020 in werking getreden op 30.03.2020.Artikel 7 : De machtiging aan de Koning verleend door deze wet, vervalt drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet ( 1x verlengbaar met 3 maanden ). De wet is uitgedoofd op 30.09.2020.


AANVULLING : " Conform artikel 7 kunnen de in artikel 5, § 1, 1° tot 8°, bedoelde besluiten bij wet worden bekrachtigd binnen een termijn van een jaar vanaf hun inwerkingtreding " ( dus voor 30.03.2021 )


Dit is nog niet gebeurd (*) behalve :

- wet van 30.04.2020 inzake justitie en notariaat in het kader van Covid - wet van 04.05.2020 opschorting van sociale verkiezingen ( verlengd bij wet van 15.07.2020 ) - wet van 07.05.2020 inzake pensioenen en aanvullende pensioenen - wet van 20.05 inzake covid maatregelen spoorwegvervoer, - wet van 20.05.2020 inzake maatregelen justitie in het kader van Covid, - wet van 29.05 mbt fiscale bepalingen in het kader van Covid - wet van 09 juni inzake uitkeringen aan tijdelijke werklozen in het kader van Covid - wet van 15.06.2020 inzake de continuïteit van de scheepvaart in het kader van Covid - wet van 23.06.2020 inzake de solvabiliteit van ondernemingen in het kader van Covid - wet van 26.06.2020 ter ondersteuning van werkgevers en werknemers in het kader van Covid ( maatregelen blijven van toepassing op de werkvloer ) - wet van 03.07.2020 inzake de tenlasteneming van de kosten van dringend ziekenhuisvervoer in het kader van Covid - wet van 15.07.2020 dringende fiscale bepalingen in het kader van Covid - wet van 15.07.2020 dringende fiscale bepalingen - wet van 20.07.2020 ter versterking van de staatswaarborg in het kader van Covid - wet van 31.07.2020 dringende bepalingen inzake justitie


( * ) De nieuwe regering kan dus de MB mbt tot mondmaskerplicht, quarantaine, reisbeperkingen enz... wel nog bekrachtigen middels toekomstige wetten ...

7 views0 comments

Комментарии


bottom of page