top of page
Search

Was er deze zomer wel een tweede corona golf?

HLN: Was er deze zomer wel een tweede coronagolf? Analyse van positieve testen legt verbijsterend patroon bloot

Bron: HLN


WAS ER DEZE ZOMER WEL EEN TWEEDE CORONA GOLF? ANALYSE VAN POSITIEVE TESTEN LEGT VERBIJSTEREND PATROON BLOOT.


Dank u HLN.be voor deze bijdrage. Oprecht blij dat u nu de waarheid (ook) aan de kaak stelt.


NEEN ER WAS GEEN TWEEDE GOLF.


Uit de cijfers en statistieken van Sciensano blijkt - zonder enige twijfel - dat tussen juni en +- 11.09.2020 amper 2-3 % van het totaal aantal testen positief getest heeft en slechts een klein deel hiervan effectief ziek is geworden ( milde ziekte symptomen ). In deze periode zijn er weinig tot geen opnames geweest in ICU.

Dit waren overigens allemaal ouderen of mensen met onderliggende aandoeningen (precies zoals de WHO tot op de dag vandaag op haar website verkondigt ! ). De huidige opnames zijn OOK allemaal ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen.


Sinds medio september is er terug een stijging van het aantal positieve testen en ziekenhuisopnames.

Dit kan aan 3 factoren liggen of een combinatie van deze factoren :

1) de griep is terug in het land en slaat hard toe (zoals in het voorjaar, maar/april, ofwel op hetzelfde moment dat er een corona uitbraak werd vastgesteld ). Wij horen hierover - zoals gewoonlijk - NIETS in MSM die maar blijft uitpakken met drama's en doemscenario's.

Op het professioneel luik van de site van Sciensano staat echter letterlijk (in de Engelse taal) beschreven dat er sinds half september bij huisarsten een sterke stijging geregistreerd wordt van consultaties van mensen met " influenza like symptoms ". De symptomen van corona lijken sterk op deze van de griep.

2) PCR testen zijn onbetrouwbaar. Erika Vlieghe heeft naar aanleiding van de commotie over "was er wel een tweede golf?" aan de pers verklaard dat PCR testen zeer gevoelig zijn en ook dood virus meten van enkele maanden voordien terwijl die mensen totaal niet besmettelijk zijn, laat staan ziek. Zij bevestigt dus tussen de lijnen dat er behoorlijk wat valse positieven zijn.

3) Ik heb in eerdere posts al meerdere keren aan de kaak gesteld dat het resultaat van een PCR test afhankelijk is van het aantal keren dat een staal geamplificeerd wordt maar Sciensano GEEN standaard heeft opgelegd aan de labo's voor het bewerken van de PCR testen. Iemand met veel levende virale moleculen zal na 20 amplificatie cycli al positief testen. Wanneer na 30-32 cycli niets gevonden wordt, moet geconcludeerd worden dat de persoon negatief is. Wanneer men echter het staal 46 - 50 keer amplificeert (50 x is de maximale " run " volgens de handleiding van ROCHE ) zal men uiteindelijk altijd wel " iets " vinden ( dixit tal van wetenschappelijke studies).


In het rapport van Sciensano van 30.06.2020 ( dat ik al meerdere keren gepost heb) staat LETTERLIJK dat van 11 labo's (van de 40) die PCR testen verwerken NIET geweten is hoe zij dit doen daar zij NIET over de vereiste toestellen beschikken om deze PCR testen te verwerken.

Van ALLE 40 labo's is NIET geweten hoe vaak zij een staal amplificeren (met of zonder het systeem van pooling). Gezien er kennelijk geen standaard opgelegd is, is het goed mogelijk dat bepaalde labo's blijven ampliceren tot ze "iets" vinden en dus een grote hoeveelheid positieve testen afleveren.

Alle labo's die PCR testen verwerken zijn commerciële ondernemingen die er belang bij hebben dat de corona crisis zo lang mogelijk blijft duren omdat zij veel geld verdienen aan de verwerking van PCR testen a rato van 47,10 €/stuk.


Spanje heeft ondertussen bekend gemaakt dat zij sinds 18.09 een dramatische/brutale daling hebben van het aantal positieve testen omdat zij de amplificatie cycli verlaagd hebben naar 30-32 (terwijl ze voorheen, net zoals Frankrijk 46-48 keer amplificeerden ). Waarom gebeurt dit in België niet?

Waarom houden Sciensano en de overheid de lippen stijf op mekaar geklemd en verschaffen zij geen enkele informatie over de wijze waarop PCR testen verwerkt worden?

Waarom weten wij tot op de dag van vandaag nog altijd niet welk type PCR test er in dit land precies gebruikt wordt? Wanneer België deze PCR testen heeft besteld en bij wie, wanneer ze zijn geleverd, hoe ze zijn verdeeld?


Sciensano en de overheid zijn niet transparant. Het gebrek aan correcte communicatie is schrijnend. De werkelijkheid wordt constant verdraaid en opgeblazen tot ongekende proporties om het volk angst te blijven inboezemen.

Sciensano onderneemt bovendien niets om haar falend beleid recht te zetten terwijl haar Voorzitter Sophie Quoillin deze fouten tijdens haar verhoor in de corona commissie van 25.09.2020 heeft toegegeven. De cijfers in de Excel's van Sciensano zijn NOG ALTIJD foutief. De perscommunicatie die zij verricht zijn OOK NOG STEEDS foutief.


En wat nog veel erger is : Sciensano weet al sinds minstens 30.06 dat er een probleem is met en in de labo's maar onderneemt NIETS om de labo's te verplichten tot het mededelen van informatie over hoe zij PCR testen verwerken noch tot het opleggen van een vaste standaard (bvb maximum 32 keer amplificeren).
3 views0 comments

Comments


bottom of page