top of page
Search

WAAR IS CODE GROEN ?

Volgens de wetenschap is er sprake van een pandemie/epidemie wanneer minstens 10% tot 20% van een volk of volkeren ziek is van een nieuwe infectieziekte EN er een hoge sterftegraad is. Op 13.03.2020 heeft de WHO een pandemie afgekondigd op basis van een schatting dat 10% van de wereldbevolking ofwel 780 miljoen mensen ziek zou worden van Covid19 en 3% van de wereldbevolking ofwel 256 miljoen mensen zouden sterven door de ziekte. 3% is een lage sterftegraad. 27 maanden na de aanvang van de telling ( vanaf december 2019, China inbegrepen ) zijn er amper 410,192,331 positieve testen geregistreerd wat NIET in aanmerking mag genomen worden als parameter omdat :

  • een positieve test niet betekent dat iemand effectief ziek is of wordt

  • het overgrote deel van de getesten al een veelvoud van testen hebben afgelegd; 410.192.331 is dus NIET gelijk aan aantal personen maar gewoon het totaal aantal positieve testen

Op vandaag zijn er wereldwijd amper 5.825.000 doden door of met corona geregistreerd ( zeer enthousiaste telling ). Het cijfer stijgt al vele maanden bijna niet meer. 5.825.000 is gelijk aan 0,000734% van de wereldbevolking die op dit ogenblik 7,926 miljard bedraagt. De wereldbevolking is de afgelopen 12 maanden met meer dan 100 miljoen gestegen. Het sterftepercentage blijft sterk dalen. https://www.worldometers.info/coronavirus/ https://www.worldometers.info/world-population/ Er is geen pandemie. Er is nooit een pandemie geweest. Op 01.01.2022 telde België meer dan 11,6 miljoen inwoners. Sinds de eerste meting ( 15.03.2020 ) zijn er, andermaal zeer enthousiast 29.624 overlijdens door of met corona geregistreerd waarvan (afgerond ) 20.000 in 2020, (afgerond ) 9.000 in 2021 en iets van een 600 tijdens de eerste 1,5 maand van 2022. Volgens de data van Statbel lag in 2021 slechts 5% van alle overlijdens aan corona ( door of met onderliggende aandoeningen ). Wanneer bekeken vanuit het perspectief van de totale bevolking bedraagt het totaal aantal overlijdens op 23 maanden tijd ( sinds 15.03.2020 ) amper 0,025% van de bevolking. Amper 0,5% van alle positief getesten wordt effectief ziek van Omikron waarvan de symptomen gelijk zijn aan deze van een gewone verkoudheid. De ziekteklachten zijn mild. Wie ernstiger ziek wordt heeft altijd andere onderliggende aandoeningen. 90% van de ziekenhuisopnames zijn gevaccineerden. Er is geen epidemie in dit land. Er is nooit een epidemie geweest volgende de wetenschappelijke standaarden. Het is ronduit beschamend dat de noodtoestand wordt afgekondigd en vervolgens verlengd ( met daarmee een code " rood " ) voor amper 150 ziekenhuisopnames per dag, ofwel 0,0013% van de bevolking ( en ... niet onbelangrijk dagelijks ook zeer veel ziekenhuisontslagen ) en amper 500 IC opnames ofwel 0,0042 % van de bevolking. Er zijn in dit land 104 ziekenhuizen die samen 52.500 bedden tellen. De grote ziekenhuizen hebben 1.000 tot 1.500 bedden, de kleinere 200-400 bedden. In een normaal jaar worden er gemiddeld 7.000 mensen per dag opgenomen in een ziekenhuis. 150 ziekenhuisopnames ( nota bene met Omikron ) stelt NIETS voor. Dat is gelijk aan gemiddeld 1,2 " corona " patiënten per ziekenhuis. Nog beschamender wordt het wanneer code oranje afgekondigd wordt met behoud van de noodtoestand en tal van maatregelen voor amper 65 tot 149 ziekenhuisopnames per dag en 300 tot 500 patiënten op IC. Dat er ook nog een code " geel " voorzien wordt vanaf minder dan 65 ziekenhuisopnames per dag en minder dan 300 zieken op IC is absurd en lachwekkend. Waar is code groen ? Alles veilig ? Minder dan ... hoeveel ? Geen enkele zieke Omikron patiënt meer ? Of bestaat " groen " voor de dames en heren in Wetstraat niet meer ? Pro memorie : we zijn op 18.05.2020 uit de eerste lockdown gekomen met 1.185 ziekenopnames en meer dan 600 mensen op IC. Alles werd terug open gegooid. Het is maanden lang goed gegaan tot de derde week van september 2020. Toen begonnen de cijfers terug te stijgen. Op de hoogste piek van de tweede lockdown ( eind oktober 2020 ) hebben er nooit meer dan 8.000 mensen in het ziekenhuis gelegen. De meesten van zeer korte duur. 1 tot 3 dagen. Het overgrote deel is op natuurlijke wijze hersteld. Zelfs dan was er volgens de definitie van de wetenschap GEEN sprake van een epidemie/pandemie. En nu zeker niet. Je onderwerpt niet een ganse bevolking gedurende vrijwel 2 jaar aan sterke vrijheidsbeperkende maatregelen voor een infectieziekte met zo'n lage cijfers en percentages. Wie dat wel doet is ter kwader trouw.

5 views0 comments

Comments


bottom of page