top of page
Search

VRT vormt het voorwerp van een strafonderzoek

Bron: HLN

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar mogelijke onregelmatigheden die zouden hebben plaatsgevonden bij de VRT. Dat meldt De Tijd en het nieuws wordt bevestigd door het parket.

Het onderzoek komt er nadat een rapport van Audit Vlaanderen een aantal pijnpunten had blootgelegd in de werking van enkele afdelingen van de omroep. Ook het Rekenhof had voordien al problemen aangestipt bij het afsluiten van contracten door de openbare omroep.

In februari raakte bekend dat Audit Vlaanderen, het agentschap dat de Vlaamse administratie onder de loep neemt, een audit opstartte naar enkele contracten bij de VRT. In het onderzoek werd nagegaan of er al dan niet sprake is van onregelmatigheden. Er werd ook bekeken of er op het vlak van integriteit en deontologie zaken fout liepen. Begin oktober maakte de VRT dan zelf bekend dat het rapport van Audit Vlaanderen wel degelijk pijnpunten blootlegde in de werking van enkele afdelingen van de omroep. “Het citeert een aantal voorbeelden waarin de voorbije jaren de procedures en regels zijn omzeild of gewoonweg niet gerespecteerd. Dat creëert minstens de indruk van ontoereikende organisatiebeheersing en onvoldoende integriteitsbesef bij bepaalde medewerkers”, luidde het.

Verschillende inbreuken Eind oktober bleek dan dat ook het Rekenhof verschillende inbreuken rond de mededingingsregels had gevonden. “Meermaals wees de VRT een overheidsopdracht rechtstreeks aan een dienstverlener toe, zonder een overheidsopdracht te plaatsen of zonder meerdere ondernemingen te raadplegen, hoewel de overheidsopdrachtenregelgeving dat vereiste”, schreef het controle-orgaan. “Minstens kon de VRT de raadpleging van meerdere ondernemers of de onmogelijkheid daartoe niet aantonen, bij gebrek aan stavingstukken of gemotiveerde beslissing.”

De omroep slaagde er volgens het Rekenhof ook niet altijd in een financieel overzicht per overeenkomst te bezorgen. Het gebrek aan overzicht van de lopende contracten vergroot het risico dat bepaalde overeenkomst ten onrechte niet tijdig opnieuw in mededinging worden gezet.

De VRT kon bovendien geen formele interne instructies voorleggen voor opdrachten die niet of niet geheel onder de overheidsopdrachtenregelgeving vallen.

131 views0 comments

Comments


bottom of page