top of page
Search

Voorwaardelijke goedkeuring van het Pfizer Biontech vaccin door EMA?

IS DE VOORWAARDELIJKE GOEDKEURING VAN HET PFIZER BIONTECH VACCIN DOOR EMA WEL GESCHIED VOLGENS DE REGELS VAN DE WETENSCHAP?

In eerdere communicaties had het Europees Medicijnen Agentschap kenbaar gemaakt dat het Pfizer BioNtech vaccin in onderzoek was en haar rapport klaar zou zijn omstreeks 29.12.2020.


Tijdens de Trial III fase is gebleken dat tal van proefpersonen ernstige bijwerkingen hadden en hun normale activiteiten niet meer konden uitoefenen. Dit is door EMA genegeerd geworden of alleszins niet verder onderzocht.

Verschillende niet-Europese landen zijn reeds begin december over gegaan tot massale vaccinatie. Meteen na de aanvang van deze vaccinatie zijn er in de UK, de USA en enkele andere landen doden gevallen die door wetenschappers rechtstreeks in verband zijn gebracht met de vaccinatie maar door anderen onder de mat zijn geveegd als hebbende een andere doodsoorzaak.

Nog andere gevaccineerden hebben ernstige bijwerkingen gekregen waaronder, onder meer, een anafylactische schok met ziekenhuisopname wat Pfizer ertoe aangezet heeft in haar eigen richtlijnen aan te geven dat mensen met allergieën zich beter niet kunnen laten vaccineren. Ook dit is door EMA niet verder onderzocht geworden.

Toen Europese landen medio december 2020 aankondigden dat ook zij op 27 december 2020 zouden beginnen met de vaccinatie, is door velen de opmerking gemaakt dat dit hoogst bedenkelijk was gezien het Pfizer BioNtech vaccin nog niet was goedgekeurd door het EMA.

Amper een paar dagen later, hetzij op 21.12.2020 (en dus 8 dagen vroeger dan eerder aangekondigd) keurde EMA het Pfizer BioNtech vaccin plots voorwaardelijk goed voor commercialisatie voor personen boven de 16jaar behalve voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, vrouwen die binnen de 2 maanden na vaccinatie zwanger willen worden en personen met allergieën. Gevaccineerde M/V mogen bovendien gedurende 28 dagen na vaccinatie geen sex hebben zonder bescherming, wat toch wel hoogst bedenkelijk is en vragen opwerpt.

Wat blijkt nu? Op 01.12.2020 hebben Dr. Wolfgang Wodarg en Dr. Michael Yeadon, voormalig Vice-President van Pfizer (ontslag genomen) bij het EMA een omstandig gemotiveerd verzoekschrift neergelegd met verzoek om de Testfase III van het Pfizer BioNtech vaccin, in het algemeen belang van de bevolking, te verlengen om de efficiëntie en de veiligheid verder te onderzoeken.

In dit verzoekschrift werd/wordt gewezen op het hoge risico op onherstelbare schade bij gevaccineerden.

Het EMA heeft dit verzoekschrift genegeerd en er geen gevolg aan verleend.

Los van de vraag over het waarom er via een versnelde vaccin procedure met zeer kort testfase op mensen (amper 3 maanden) een experimenteel vaccin ontwikkeld is geworden volgens een technologie die nooit eerder is toegepast op de mens en waarvan noch de werking, noch de eventuele bijwerkingen, noch de eventuele gevolgschade gekend zijn, dient men zich de vraag te stellen waarom EMA dit vaccin, niettegenstaande hogergenoemd verzoekschrift, zonder diepgaand onderzoek goedgekeurd heeft, temeer nu uit wetenschappelijke studies (die dateren van oktober en dus door het EMA gekend zijn) blijkt dat het vaccin de ontwikkeling van de ziekte versterkt (zie eerdere post) wat bevestigt wordt door de grafieken van de niet-Europese landen die reeds in december begonnen zijn met de vaccinatie (sterke stijging van het aantal besmettingen).

538 views0 comments

Comments


bottom of page