top of page
Search

THE DIGITAL SERVICES ACT & DIGITAL MARKETING ACT

Het Europees Parlement, de Europese Raad en de EU commissie hebben afgelopen zaterdag, 23.04.2022 een politiek akkoord bereikt over de Digital Services Act ( DSA ) dat tot doel heeft om van het internet een veiligere plaats te maken voor Europese gebruikers door sociale media platforms op te leggen om nog agressiever dan ooit tevoren gebruikers die zich niet naar de richtlijnen schikken te sanctioneren. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/04/23/digital-services-act-council-and-european-parliament-reach-deal-on-a-safer-online-space/

Deze Digital Services Act ( DSA ) zal hand in hand gaan met de DIgital Marketing Act ( DMA ) die kennelijk vorige maand reeds werd goedgekeurd maar waarover we niets vernomen hebben en die zich, naar ik thans verneem richt op de kordate bestrijding van illegale goederen, diensten en inhoud, misbruik van sociale platforms, reclame, algoritmes transparantie en e-business. DSA is dus eigenlijk complementair aan de DMA en vormt de facto een verdere uitbreiding heel specifiek naar sociale platformen.

Ingevolge een akkoord met Maggie de Block ( die daar eertijds op haar eigen webpagina over gepubliceerd heeft ) past Facebook sinds augustus 2020 een steeds extremere vorm van censuur toe op alle personen die ingaan tegen het narratief van de overheid inzake corona en thans ook de Rusland- Oekraïne kwestie en alle andere topics die beschouwd worden als " not done ". De vrijheid van meningsuiting is volledig aan banden gelegd; Facebook bepaalt volledig lapidair wie wat mag zeggen en blokkeert dagelijks duizenden gebruikers ( we hebben daar geen zicht op maar het zijn er globaal bekeken zeer veel );

Met de huidige DSA ( die wel nog definitief moet goedgekeurd worden ) zullen gebruikers nog meer de mond gesnoerd worden. Alle grote sociale platformen die actief zijn binnen de EU ( dus ook Mewe ) zullen verplicht zijn om de inhoud van berichten permanent te monitoren en het risico maximaal te verlagen omtrent :

  • de verspreiding van illegale inhoud

  • de nevenwerking van fundamentele rechten

  • de manipulatie van diensten die een impact hebben op democratische processen en publieke veiligheid

  • de nevenwerking van op geslacht gebaseerd geweld, elke vorm van geweld op minderjarigen en ernstige gevolgen op de fysieke en mentale gezondheid van burgers De EU zal bepalen tot waar dit reikt en zelf invullen wat mag en niet mag zonder enige inspraak van de sociale platformen

Haatspeech en misleidende informatie die gebracht wordt door misleidende gebruikers is alleszins verboden. De EU zal evenzo bepalen wat hieronder allemaal begrepen is en wat niet. In de context van de Russische agressie in Oekraïne heeft de EU inmiddels al een artikel toegevoegd aan de Act inzake de impact van de manipulatie van online informatie en hieromtrent een " crisis response mechanism " voorzien. Dit mechanisme zal door de EU commissie ( lees : Ursula ) geactiveerd worden en bepalen welke proportionele en efficiënte maatregelen moeten genomen worden om het respect voor fundamentele rechten af te dwingen.

De Act (wet ) zou gelden vanaf de datum vanaf 01.01.2024 of vanaf 15 maanden na de goedkeuring met meerderheid van stemmen ( whatever comes first ). Dit wekt minstens de indruk dat de EU er van uit gaat dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ook na 2024 nog zal bestaan?
1 view0 comments

Comments


bottom of page