top of page
Search

Ter attentie van SCIENSANO


BEWIJS hoeveel mensen in het ziekenhuis liggen en waar.

Niet aan de hand van manueel ingevuld Excel files die de afgelopen 8 maanden nooit door enig controle orgaan gecontroleerd zijn geworden op hun waarachtigheid, en ook niet aan de hand van flashy grafieken en rapporten maar... aan de hand van de nationale analyses van de ziekenhuizen die u dagelijks worden overgemaakt waarin ook de geanonimiseerde profielen staan van de patiënten, hun leeftijd, of ze ja dan neen onderliggende aandoeningen hebben evenals de duurtijd van hospitalisatie en overlijdens.


BEWIJS hoeveel PCR testen er dagelijks uitgevoerd worden en hoeveel hiervan positief getest zijn. Niet aan de hand van manueel ingevulde Excel files die evenmin de afgelopen 8 maanden ooit door een controle orgaan gecontroleerd zijn op waarachtigheid en ook niet aan de hand van grafieken en rapporten maar op basis van de testresultaten van de labo's die de testen verwerken.

BEWIJS dat de PCR testen verwerkt worden volgens de richtlijnen van de wetenschap en de 40 labo's voldoen aan de criteria die gelden volgens deze richtlijnen. BEWIJS dat deze labo's op regelmatige basis gecontroleerd zijn geworden en er geen enkele vorm van contaminatie is die de testresultaten kan beïnvloeden. BEWIJS dat er geen valse positieven zijn en de testen maximum 30 keer geamplificieerd worden ( en niet méér ).

U hebt de bewijslast van wat u naar voren brengt.

RESPECTEER art.32 van de Grondwet en de wet van 1994 inzake de openbaarheid van bestuur.

Delen aub.

97 views0 comments
bottom of page