top of page
Search

TEDROS & HET PANDEMIE VERDRAG .

Tedros werd vandaag 24/05/2022 herverkozen tot Directeur-Generaal van de WHO. ZIjn mandaat wordt dus verlengd met een nieuwe periode van 5 jaar. Niemand schijnt wakker te liggen van het crimineel verleden van deze man. Het lijkt wel of dit tegenwoordig eerder een voordeel dan een nadeel is om een keyposition in de hoogste regionen te bekleden.

De WHO is een Niet-Gouvernementele Organisatie ofwel NGO ( wat een misleidend begrip is gezien NGO's niets anders zijn dan privé ondernemingen die gewoonlijk een sociaal of humanitair doel hebben en hiervoor centen krijgen van één of meerdere naties/overheden en uiteraard ook gesponsord worden door privé bedrijven, stichtingen en organisaties ). In casu wordt de WHO hoofdzakelijk gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation, Gavi ( vaccine alliance ) en de USA. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Als u nog geen idee heeft wie het in de WHO voor het zeggen heeft, kijk dan naar de financierders en u kent het antwoord.

De WHO ( lees : Bill Gates himself en nog meer Bill Gates via Gavi & Joe biden en co ) wil een Pandemie Verdrag tot stand brengen tussen alle lidstaten van de Verenigde Naties (die, pro memorie, de WHO ab initio heeft opgericht en zelf ook een NGO is of een privé organisatie waarvan de leden naties/lidstaten zijn ). Dit Pandemieverdrag voorziet in een absolute bevoegdheid en totale controle van de WHO over alle lidstaten inzake gezondheid en hieraan gerelateerde aangelegenheden wat betekent dat indien dit Pandemieverdrag wordt goedgekeurd, de aansluitende lidstaten hun autonomie verliezen en enkel de WHO nog bevoegd is, haar wil kan opleggen EN ... sancties als haar beslissingen niet nageleefd worden.

Er wordt door diverse journalisten in Davos gefluisterd dat er akkoorden worden gesloten over dat Pandemieverdrag. Dit kan dus niet. Alexander De Croo, Jan Jambon en Petra De Sutter kunnen hoogstens een intentieverklaring ondertekenen, die zonder enige juridische waarde is. Gezondheid is een nationale aangelegenheid. Het ontwerp van Pandemieverdrag moet in onze regering met meerderheid van stemmen goedgekeurd worden voor het op EU niveau kan getekend worden en navolgend kan geïmplementeerd worden in de eigen wetgeving. Er zal nog veel water naar de zeer vloeien voordat dit een feit is, als het überhaupt een feit zal worden, wat niet weg neemt natuurlijk dat de Vivaldi regering de huidige nationale " pandemiewet " in bepaalde onderdelen kan aanpassen. Wat echter NIET kan is een bevoegdheidsverschuiving van de Staat naar een privé organisatie die overigens eerst maar eens moet zien dat zij haar oprichtende statuten aanpast. Niemand schijnt die statuten ooit gelezen te hebben. Of toch geen enkele politicus....

WIst u trouwens dat 3/4 van de Kamerleden de docs die ze toegestuurd krijgen niet lezen voor ze een plenaire vergadering van de Kamer binnen treden ? De helft ligt tijdens de plenaire vergadering te slapen of zit te surfen op het internet, verstuurd tweets, sms'en, leest en beantwoord zijn of haar mails of zit in gedachten verzonken half uitgezakt op een stoel te doen alsof hij of zij luistert of keuvelt met andere Parlementsleden. U moet echt eens naar een paar opgenomen "afleveringen ' van de plenaire vergadering bekijken. En dan heb ik het nog niet over de bar gebeurtenissen NA de plenaire waar de drank rijkelijk vloeit. Dit zijn Kamerleden die U verkozen hebt omdat ... ze gekend waren of populair of het goed konden uitleggen tijdens de verkiezingscampagne, veel beloofd hebben en u dit naïef hebt geloofd of omdat ze van de partij van uw voorkeur waren en er niemand anders op de lijst stond die u enigszins kende van op de tv of van de boekskes of.... alle andere mogelijke foute redenen. Denk daar maar eens goed over na voor u nog eens stemt op iemand op het niveau van de Kamer en het niveau van het EU parlement waar RECHTSTREEKS verkozenen zetelen in functie van ( het meeste ) aantal stemmen.

Tedros heeft dat probleem niet. Zijn verkiezing is interne keuken. Geen democratische verkiezingen door het volk van elke lidstaat, maar een stemming in beperkte kring waar ze onderling postjes aan mekaar uitdelen. Net zoals overigens Ursula die, op voordracht uit 3 kandidaten verkozen is door het EU Parlement en vervolgens zelf haar commissie heeft samengesteld met rechter-commissarissen ( 1 per lidstaat ) die haar uiteraard gedwee volgen. Enkel een ongelooflijke oen zou opteren voor personen die kennis en ervaring hebben in de materies die hen toevertrouwd worden, beschikken over gezond verstand en weerwerk bieden telkens wanneer dit nodig is. Dit zou de commissie onwerkbaar maken. Ons-kent-ons werkt wel.
2 views0 comments
bottom of page