top of page
Search

Schorsing verbod tot sluiting vakantieparken en kampeerterreinen (Raad van State 02.02.2021)

Het verzoekschrift tot schorsing werd neergelegd op 24.01.2021 naar aanleiding van het M.B. van 12.01.2021 waarbij art.6 en 9 van het M.B. van 28.10.2020 werden verlengd.

Annelies Verlinden maakt er een vaste praktijk van om maatregelen die voorzien waren in het M.B. van 28.10.2020 ( dat de lockdown beval ) te verlengen via nieuwe M.B. die telkens verwijzen naar het M.B. van 28.10.2020.


De advocaten van de Belgische Staat hebben ingeroepen dat de vordering tot schorsing onontvankelijk was wegens verjaard ( buiten termijn opzichtens het basis M.B. van 28.10.2020 ).

De Raad Van State heeft hiermee komaf gemaakt met de volgende overweging :

" Het ministerieel besluit van 12 januari 2021 is op te vatten, zo lijkt, als een nieuwe wilsuiting van de verwerende partij ( de Belgische Staat ) om de coronamaatregelen uit het covidbesluit te hernemen. Zij kon dit doen door de inhoud van het tijdelijke covidbesluit in een nieuw besluit volledig te hernemen, maar zij koos voor de wetgevingstechniek van de aanpassing van het artikel dat de toepassing in tijd bepaalt.


In wezen komt dit echter evenzogoed neer op een nieuwe, ook inhoudelijke wilsuiting om de maatregelen die zijn opgenomen in het covidbesluit opnieuw op te leggen, ditmaal tot 1 maart 2021. Des te meer blijkt dit het geval, nu het ministerieel besluit van 12 januari 2021 tot stand is gekomen na een nieuwe beoordeling van de evolutie van de coronastatistieken en de adviezen die de minister daarover kreeg van haar experts en het ook inhoudelijke wijzigingen van het covidbesluit bevat "


Dit is goed nieuws. Het betekent dat zo Annelies Verlinden in de toekomst nog via nieuwe M.B.'s maatregelen zou verlengen die hun oorsprong vinden in het M.B. van 28.10 of latere M.B.'s, partijen die menen in hun belang geschaad te zijn door het voortduren van die maatregelen een vordering tot schorsing of vernietiging kunnen indienen, in zoverre betrekking hebbende op die verlenging.


De vakantieparken en campings MOETEN cf de uitspraak van de Raad van State op 08.02.2021 terug open gaan ( en niet " in principe " zoals HLN stelt ). Het standpunt van Annelies Verlinden dat " ze het arrest zullen bestuderen en bekijken wat ze er mee gaan doen " is niet aan de orde.229 views0 comments

Comments


bottom of page