top of page
Search

RIVM - NL - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(bron : www.rivm.nl ) " De monsters worden op het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op vijf virussen getest; het influenzavirus, het RS respiratoir syncytieel -virus, het rhinovirus, het enterovirus, en op SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2, het nieuwe coronavirus.


Van eind januari tot half maart werd het influenzavirus vaak gezien. Van maart tot begin mei werd bij de peilstations bij een positieve test vooral het nieuwe coronavirus aangetroffen. Vanaf 11 mei tot 27 juli was het rhinovirus het vaakst aanwezig in de monsters. (zie figuur ) "Hoe zit dat in België ? Als mensen positief testen, op wat testen ze dan positief ?

Is het mogelijk dat het virus Sars-Cov2 in NL volledig weg is maar er wel een hoge concentratie van datzelfde virus in B is of.... is de thesis van tal van experten dat de PCR test niet kan meten of iemand besmet is met het specifieke Sars-Cov2 virus doch enkel of iemand drager is van virale moleculen van eender welke aard, waarheidsgetrouw (wat dan meteen ook betekent dat we allemaal in de maling worden genomen)?

0 views0 comments

Комментарии


bottom of page