top of page
Search

rapport van Sciensano inzake PCR testen - 30.06.2020


Bron: Sciensano


Voor wie het bij de eerste post niet gelezen heeft, hierbij nogmaals het rapport van Sciensano inzake PCR testen van 30.06.2020 ( let op de datum!)


Wat staat er in dit rapport ?


"In Belgium, different tests and extraction techniques are currently used. So although labs will be able to tell whether a sample is in a low range or a high range, exact Ct values are less informative, making it difficult to set an exact threshold.

Moreover, currently the Belgium laboratories report qualitative (positive/negative) results, not all laboratories provide additional information on Ct value and in some cases, the machine that is used for the testing does not report these Ct values (this is the case for at least 11 laboratories).

Although studies suggest that viral loads (Ct values) (inversely) correlate with infectivity, a high Ct value/low viral load is also present at the very beginning of the infection, making it impossible to distinguish very recent from old infections based on Ct value or viral load alone.

Although studies suggest that viral loads (Ct values) (inversely) correlate with infectivity, a high Ct value/low viral load is also present at the very beginning of the infection, making it impossible to distinguish very recent from old infections based on Ct value or viral load alone.

For all other situations, in the absence of any clinical information, a person with a positive PCR+ will be considered as infectious (precautionary measure). If more scientific evidence or new PCR techniques (allowing to distinguish between active infection or not) become available the coming months, the current advice can be adapted."Samengevat:

- Sciensano wist al op 30.06.2020 ( en wellicht reeds voordien ) dat 11 labo's ( van de 40 ) die PCR testen verwerken niet over de nodige apparatuur beschikken om de Ct-waarden ( * ) te meten.


- Sciensano wist al op 30.06.2020 dat PCR testen niet het verschil kunnen meten tussen oude virale moleculen en recente moleculen.

- Sciensano wist reeds op 30.06.2020 dat ( niet nader gedefinieerde ) studies enkel suggereren dat Ct-waarden correleren met besmetting/infectiviteit ( maar dit niet bewezen is ) en Ct-waarden uiteindelijk niet veel voorstellen.

Maar toch heeft zij beslist dat elke persoon die positief test (zelfs met lage Ct-waarden die bvb het gevolg zijn van oude, niet virale moleculen) uit voorzorgsmaatregel moet beschouwd worden als zijnde besmet.

Vandaar dus dat Sciensano in haar persmededelingen altijd spreekt over " besmette gevallen "...


(*) Een PCR test kan niet bepalen hoeveel virale moleculen een persoon in zich meedraagt. Dit kan enkel onrechtstreeks berekend worden via Ct-waarden. Hoge of lage Ct-waarden staan in functie van het aantal keren dat het staal vermeningvuldigd wordt.

Het coronavirus bevat RNA ( één eiwitstreng ) dat eerst omgezet wordt in DNA en vervolgens vermenigvuld wordt. Als er slechts één DNA molecule in het staal zit moet er heel vaak vermenigvuldigd worden om iets te vinden. Als er meer viraal materiaal op het staal zit, kan er minder vermenigvuldigd worden. Het resultaat van al die vermenigvuldigingen wordt Ct-waarde genoemd.


Als jullie dan weten dat 11 labo's (van de 40) niet over de nodige apparatuur beschikken om de Ct-waarden te meten kan je je afvragen hoe die labo's kunnen bepalen of iemand positief of negatief is.
43 views0 comments
bottom of page