top of page
Search

Politie mag leden van hetzelfde gezin niet tegen houden als ze met 4 (of meer) zijn

Art.15 § 2 van het M.B. van 28.10.2020 bepaalt dat leden van eenzelfde gezin zich samen mogen verplaatsen.

Deze bepaling werd door het MB van 29.11.2020 NIET opgeheven noch gewijzigd of aangepast.

Indien een gezin van 4 of méér personen zich met de auto of enig ander transportmiddel verplaatst mag de politie u niet tegen houden en terug huiswaarts sturen. Zij mag voertuigen of groepen van personen enkel staande houden om te controleren of zij deel uitmaken van hetzelfde gezin. Indien dit het geval is mag u gaan en staan waar u wil. De Politie heeft NIET het recht om u te vragen waar u naar toe gaat. Deze informatie valt onder de noemer van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.263 views0 comments

Comments


bottom of page