top of page
Search

Persbericht: Recht van antwoord op artikel in De Morgen van 28.06.2021

Op 28.06.2021 is in De Morgen ( krant van hetzelfde mediahuis DPG Media, waartoe ook HLN behoort ), een artikel verschenen met het opschrift “ Carine Knapen, advocate van familie Conings: dé raadsvrouw voor wie in complotten gelooft”


Bij het artikel werd een foto van mij gevoegd welke getrokken is op 01.05.2021, tijdens de witte linten wandeling van vzw Hands For Freedom in Terkamerenbos, waaraan ik in een privé hoedanigheid heb deelgenomen.


Boven het artikel werd door de auteur van het artikel, Stefan Lambrechts, de volgende tekst gesteld : “ De advocate had het in het verleden ook al onder meer over ufo's en over afspraken die Donald Trump gemaakt zou hebben over een “intergalactische federatie”.


In het artikel, tot slot, wordt een deel van mijn recht van antwoord op het artikel in HLN van 27.06.2021 met opschrift ‘Portret. Carine Knapen, de advocate die betwijfelt of Jurgen Conings in de kist lag die is gecremeerd ‘, gepubliceerd met commentaar van de auteur.

Op heden heeft HLN mijn recht van antwoord op voornoemd artikel nog steeds niet gepubliceerd. Journalist Guy Van Vlierden heeft op geen enkele wijze gereageerd om mijn (3) herhaalde verzoeken in die zin.


Ik wens mijn recht van antwoord te laten gelden op het artikel van heden in de krant de Morgen, als volgt :


1. De Morgen ( en HLN ) maken er een sport van om mij, als persoon en als advocaat in diskrediet te brengen bij het grote publiek en mijn geloofwaardigheid als advocaat op de helling te plaatsen met de duidelijke intentie om te schaden en de argumenten die ik ontwikkel in het dossier van de familie Conings af te doen als een complottheorie. Kennelijk hebben ze niet begrepen tot wie zij zich richten.

Ik oefen het beroep van advocaat al 30 jaar uit tot grote tevredenheid van mijn cliënteel. Ik win zaken op basis van bewijzen. Ik verzamel zoals elke andere advocaat bewijzen en spreek mij slechts uit wanneer ik over de vereiste bewijzen beschik.

Wanneer ik standpunt inneem, is het op voorhand dubbel en zelfs triple gecheckt en mag men er zeker van zijn dat het juist is.


Hoewel de wet Franchimont van 1998 uitdrukkelijk voorziet in het recht van de nabestaanden op identificatie van het lijk en een tweede onafhankelijke autopsie, werd dit recht door het Parket en de rechtbank ontzegd aan de bloedverwanten van Jurgen Conings. De inzake van het autopsieverslag werd evenzo door de parketmagistraten geweigerd omwille van het geheim van het onderzoek ( dat principieel ten einde is gezien Jurgen overleden is ). De familie heeft dus voorlopig geen andere keuze dan een eigen onderzoek op te starten en het materiaal waarover zij wel beschikt te laten onderzoeken, in afwachting dat het autopsieverslag en andere verslagen en rapporten ( zo deze bestaan ) worden medegedeeld.

De bloedverwanten van Jurgen beschikken over de originele video van Jurgen op de vindplaats in het bos van Dilsen-Stokkem. Die beelden zijn door mijzelf bekeken en door Carine Hutsebaut, met wie ik samenwerk in dit dossier. Carine Hutsebaut heeft ruim 35 jaar ervaring in deze materie. Wij hebben op basis van het beeldmateriaal een aantal onregelmatigheden vast gesteld die verder onderzoek vereisen. Geen complot theorie, maar feitelijke vaststellingen.

Het beeldmateriaal werd ondertussen reeds overgemaakt aan een US patholoog die ook meteen een reeks bedenkingen heeft geformuleerd. Zijn bevindingen zullen ter schrift gesteld worden in een rapport.

Daarnaast heb ik samen met de bloedverwanten van Jurgen de vindplaats bezocht en ook daar een aantal feitelijke vaststellingen gedaan die in mijn eerder recht van antwoord opzichtens HLN staan maar die bewust niet mee gepubliceerd zijn in de krant De Morgen, wellicht omdat de pijnlijke waarheid niet mag geweten zijn door het grote publiek en de voorkeur wordt gegeven aan een doofpot operatie ( en een aanval op mijn persoon en mijn geloofwaardigheid als advocaat ).

Er bevindt zich op 4 meter van de vindplaats een put met duidelijke lijksporen die door het Parket niet werd gevonden en dus ook niet onderzocht waaruit wij redelijkerwijze mogen concluderen dat er geen omgevings- en bodemonderzoek werd verricht. Dit werd minstens impliciet bevestigd in een schrijven van de Federale Parketmagistraten die in antwoord op mijn verzoek tot mededeling van het verslag van het omgevings-en bodemonderzoek gesteld hebben dat mijn cliënten zich voor wat betreft de “’ bijkomende onderzoeksmaatregelen “ dienen te richten tot de onderzoeksrechter. Dit zijn allemaal feiten.

Dat de bloedverwanten van Jurgen Conings veel vragen hebben bij het narratief dat hen voorgehouden wordt is niet meer dan normaal. Er ZIJN veel onregelmatigheden en vragen die niet beantwoord zijn.


2. De Morgen en/of HLN hebben blijkbaar niets anders te doen om alle berichten die ik op Facebook en Mewe gepost heb te doorworstelen om toch maar iets te vinden om mij in diskrediet te kunnen brengen en te framen als ongeloofwaardig. Na een persoonlijke aanval omtrent de activiteiten die ik ontplooi in de privé sfeer om de rechten en vrijheden van de mens te vrijwaren ( HLN ) weet De Morgen nu niet beter dan mij te framen door minstens de schijn op te wekken dat ik geloof in UFO’s en een intergalactische federatie : " De advocate had het in het verleden ook al onder meer over ufo's en over afspraken die Donald Trump gemaakt zou hebben over een “intergalactische federatie”.


De Morgen ligt niet wakker van enige context terwijl zijn nochtans zeer goed weet dat ik in mijn post op Mewe van 30.05.2021 op Mewe enkel citaten met bron uit de internationale pers heb opgelijst en hieromtrent vragen heb gesteld. Een vraag is geen standpunt. Zeer opmerkelijk is wel dat VTM ( dat ook deel uitmaakt van het mediahuis DPG Media ) in de periode dat mijn bericht gepubliceerd zelf ook het nieuws gebracht heeft dat het Pentagon bevestigd had dat de UFO beelden echt zijn en binnen uiterlijk 6 maanden een rapport over Alien Life zou vrij geven.


-----------------------

UPDATE:

Er bestaan toch nog persdiensten die waarheidsgetrouw mijn recht van antwoord op het artikel in HLN hebben gebracht : https://pnws.be/carine-knapen-geen-complottheorie-maar-feitelijke-vaststellingen/
808 views2 comments

2 Comments


Unknown member
Jul 05, 2021

https://www.standaard.be/cnt/dmf20190215_04178217


met citaat :

"De speurders willen nu ­zekerheid. Gisteren werd de woning van Romelart in Erpe-Mere uitgekamd. Op zoek naar zijn archieven, nota’s of andere documenten die hij over de Bende bewaard zou hebben. Zij hebben het Dendermondse gerecht gevraagd na te gaan of de man wel helemaal vrijwillig uit het leven is gestapt. Maar omdat Dendermonde niet op hun vraag wou ingaan en het bij zelfdoding hield, hebben de Bendespeurders in Charleroi beslist het zelf uit te zoeken. Gisteren hielden ze een huiszoeking en werden Romelarts kinderen uitgebreid verhoord. Zijn ­lichaam wordt naar Charleroi overgebracht om via een autopsie definitief de doodsoorzaak van de oud-Bendespeurder te achterhalen... " (=einde citaat).

Ook hier een weigering om een autopsie uit…


Like

Unknown member
Jun 28, 2021

krant de morgen, HLN, wie leest die (nog)? wat oudere senioren voor wie het leven toch al te hard gaat. Trek u daar terecht niets van aan. Dat *artikel* over u is door niemand gelezen.

Like
bottom of page