top of page
Search

OVERSTERFTE 2020 EN 2021


" Het voorbije jaar lijkt het op een na hoogste aantal overlijdens te zullen tellen van de afgelopen vijf jaar. Alleen in 2020 lag dat aantal nog hoger. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel.


De cijfers zijn up-to-date tot 19 december 2021, maar toch lijkt het nu al zo dat 2021 het jaar met het op een na hoogste aantal overlijdens wordt van de voorbije 5 jaar. Met slechts een tiental dagen waarvoor cijfers ontbreken, lag het cumulatieve aantal doden in 2021 op 108.053. Alleen in 2020 lag dat cijfer op die dag (fors) hoger, met 122.408. Het jaar met het op twee na hoogste aantal overlijdens was 2018: toen waren er op 19 december 106.801 sterfgevallen.

De belangrijkste doodsoorzaak in 2021 waren ziekten van hart- en vaatstelsel, net zoals in 2020 overigens. Maar ook COVID-19 eiste uiteraard weer zijn tol, met gemiddeld 8.489 sterfgevallen per maand in 2021, zo staat te lezen op de website van Statbel, dat zich baseert op cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Sinds het najaar van 2021 valt te zien dat het totale aantal doden weer toeneemt, vergeleken met het gemiddelde aantal doden per dag in de periode 2009-2018. Die trend gaat gepaard met een stijgende trend in het aantal doden door COVID-19. In de zomermaanden lag het totale aantal doden steeds in de buurt van het gemiddelde van 2009-2018. "

Tot en met 2018 publiceerde Statbel jaarlijks de data ( absolute cijfers ) van alle overlijdens aan alle aandoeningen met oplijsting van alle aandoeningen waaraan mensen overleden waren en hun aantallen. Sinds 2019 worden die cijfers niet meer gepubliceerd. Voor 2020 heeft Statbel enkel het aantal overlijdens aan C-19 gepubliceerd maar helemaal niets over de overlijdens aan andere aandoeningen. Voor 2021 is het ook armoe troef. Geen data. Waar de pers het cumulatieve cijfers van de overlijdens aan alle aandoeningen voor 2021 gevonden heeft blijft een open vraag. Op de website van Statbel staat geen cijfer vermeld. Er is enkel een xls en txt document gepubliceerd met alle overlijdens sinds 2009 tot en met 2021 waarbij fijntjes vermeld staat dat de cijfers van 2021 voorlopig zijn.

Na de site volledig te hebben onderzocht en aardig wat te hebben gesurfd en doorgeklikt, ben ik uiteindelijk wel op een grafiek gevallen die boekdelen spreekt ( zie in de bijlage ).

De grafiek toont het aantal overlijdens PER DAG aan alle aandoeningen en het aantal overlijdens door C19 evenals het gemiddeld aantal overlijdens van 2009 tot en met 2018.


Wat zien we ?

  1. Vanaf september 2021 tot en met 19.12.2021 ( laatst geregistreerde cijfers cf supra ) is er een significante oversterfte ten opzichte van het gemiddelde van 2009 tem 2018. 338 tot 427 doden per dag terwijl tijdens dezelfde periode van het jaar tussen 2009 en 2018 265 tot 315 mensen per dag gestorven zijn.

  2. In diezelfde periode zijn er slechts 18 tot 43 personen overleden door of met corona ( ofwel 5 tot 10% van het totaal aantal doden )

Dit werpt een aantal pertinente vragen op :

  • aan wat of door wat zijn de 90-95% andere overlijdens te wijten maw aan welke aandoeningen zijn ze overleden ? De pers zegt dat de voornaamste oorzaak hart-en vaatziekten is ( welke ? ) maar dat blijkt nergens uit.

  • wat is de leeftijd van alle overledenen ?

  • de belangrijkste vraag van allemaal : waarom publiceert Statbel hierover geen enkele informatie ?

2020 :

Naar ik thans vaststel is er overigens tegen de bevolking gelogen over de significante oversterfte in 2020. Er is ons altijd voorgehouden dat deze te wijten was aan Covid, maar uit de voorliggende grafiek blijkt dat tijdens de piek periode van oktober tot en met december 2020, 53 tot 219 personen per dag overleden zijn door of met covid terwijl er tijdens hetzelfde tijdvak 317 tot 561 doden per dag aan alle aandoeningen zijn geweest. Dat is 17% van het totaal aantal doden ( 317/53 ) respectievelijk 39% ( 561/219) van alle overlijdens. Tussen 2009 en 2018 zijn er in de periode oktober en december gemiddeld tussen 274 en 328 doden per dag gevallen aan alle aandoeningen. We mogen hierbij ( vooral ) niet vergeten dat er in 2020 en 2021 een zeer enthousiaste berekening is gemaakt van de corona doden en zeer veel mensen geregistreerd zijn als corona overlijden terwijl ze in werkelijkheid overleden zijn aan andere aandoeningen of gewoon door ouderdom.

Conclusie : De oversterfte in 2020 lag dus (ook ) niet aan Covid maar aan een stijging van de overlijdens aan alle andere aandoeningen.

Last but not least : het persartikel is leugenachtig en zet iedereen op het verkeerde been. Er wordt namelijk gesteld dat er in 2021 gemiddeld 8.489 sterfgevallen PER MAAND zijn geweest door Covid ( wat zou neerkomen op 101.868 op jaarbasis ) terwijl er in 2021 amper 9.000 mensen overleden zijn door of met corona. Dit blijkt overigens ook ten overvloede uit onderstaande grafiek.
5 views0 comments
bottom of page