top of page
Search

Overlijdens kort na vaccinatie

" Sinds het begin van de vaccinatiecampagne zijn in België 7 mensen overleden nadat ze het coronavaccin kregen toegediend. Maar er is voorlopig nog geen oorzakelijk verband tussen de inenting en het overlijden vastgesteld.

Een week geleden had het FAGG al melding gemaakt van het overlijden van een 82-jarige. In een nieuwe update van de gegevens worden nog zes bijkomende overlijdens gemeld in de periode tot en met dinsdag 19 januari, wat het totale aantal dus op zeven brengt.

De overleden patiënten waren allemaal ouder dan 75 jaar, vier van hen waren ouder dan 90. De meeste patiënten hadden ook onderliggende aandoeningen die mogelijk hebben bijgedragen tot het overlijden.

Een oorzakelijk verband tussen de sterfgevallen en de toediening van het coronavaccin, kan voorlopig niet worden vastgesteld. "We moeten bij deze kwetsbare doelgroep die momenteel wordt gevaccineerd, rekening houden met het voorkomen van ernstige gezondheidsproblemen en overlijdens, los van de vaccinatie", zo stelt het FAGG.

Sinds de start van de vaccinatiecampagne werden in ons land in totaal 73 meldingen gedaan van vermoedelijke bijwerkingen door het vaccin van Pfizer/BioNTech, op meer dan 100.000 toegediende dosissen. In veertien gevallen ging het om vermoedelijk bijwerkingen die als ernstig werden beschouwd. Het ging doorgaans om bekende bijwerkingen, die beschreven zijn in de bijsluiter.

__________

Het overgrote deel van de overlijdens zijn bejaarden.

Heel merkwaardig is dat wie overlijdt VOOR vaccinatie ( met of zonder test ), geregistreerd wordt als corona overlijden of " vermoedelijk " corona overlijden maar al wie kort NA vaccinatie overlijdt, sterft door ouderdom of andere onderliggende aandoeningen.


Voor het overige : 73 /100.000 geregistreerde bijwerkingen ?

Wat met alle bijwerkingen die onder de radar passeren wegens niet gemeld/geregistreerd ?401 views0 comments
bottom of page