top of page
Search

OVER HAKEN EN OGEN ....

Op 14.08.2021 is de Pandemiewet gestemd. Deze werd gepubliceerd op 20.08.2021. Krachtens deze wet dient de afkondiging van een noodtoestand ( bij K.B. ) binnen de 14 dagen geratificeerd te worden in de plenaire vergadering van de Kamer.


Nu komt de kat op de koord ...


Bij K.B. van 28.10.2021 werd de noodtoestand in België afgekondigd. Dat K.B. dient dus uiterlijk tegen 11.11.2021 geratificeerd te zijn of anders komt de noodtoestand weer te vervallen wat meteen ook betekent dat het tweede K.B. van 28.10.2021 inzake de uitvoeringsmaatregelen in toepassing van de Pandemiewet ook komt te vervallen gezien er geen noodtoestand meer is.


Het K.B. inzake de noodtoestand is vandaag in eerste lezing voorgelegd aan de Kamer. Peter De Roover, Dries Van Langenhove en nog een kamerlid hebben een verzending gevraagd naar de Commissie. Dit kan principieel niet geweigerd worden. Het debat in de Kamer is nu aan de gang.


Als het KB vandaag niet bekrachtigd wordt in de Kamer zal het niet tijdig voor tweede lezing ( na de Commissie ) en stemming kunnen voorgelegd worden in de Kamer. Immers er moeten een termijn van 10 dagen gerespecteerd worden tussen de Commissie en de plenaire vergadering in de Kamer.

Dit betekent dat het KB zal komen te vervallen en er vanaf 11.11.2021 geen noodtoestand meer bestaat ( en dus per definitie ook geen maatregelen ). In voorkomend geval zal er een nieuw KB moeten gepubliceerd worden dat hetzelfde procédé dient te ondergaan.


Hoe zit het dan nu eigenlijk formeel met de hele kwestie ?

We zitten in een wettelijk vacuum. De federale noodfase heeft op 01.11.2021 een einde genomen. Er is op 28.10.2021 een KB gepubliceerd dat de jure geen geldingskracht heeft gezien het nog niet bekrachtigd is door de Kamer en vanaf 11.11.2021 is ook dat KB niet meer geldig ( en de federale maatregelen ook niet want die vormen een accessorium van de Pandiewet en het KB dat de noodtoestand heeft uitgeroepen ). In toepassing van noodfase 3 kunnen in afwachting van de bekrachtiging van een tweede KB enkel de provinciegouverneurs en de burgemeester lokaal, binnen het kader van hun bevoegdheden maatregelen uitvaardigen maar hoe doe je dat als er geen bewezen noodtoestand bestaat op hun grondgebied ?


In fine : er is de facto en de jure geen noodtoestand. Er is niet voldaan aan de wetenschappelijke voorwaarden van een noodtoestand.


Bent u mee ?

1 view0 comments

コメント


bottom of page