top of page
Search

OPINIE - de pot verwijt de ketel

"Fake news" en "fact-check" zijn de meest populaire nieuwe woorden van het jaar 2020.


"Fake news" en " fact-check" zijn de meest populaire nieuwe woorden van het jaar 2020. Nou ja, "dramatisch" is dat ook, maar dat is nu even off topic.

Velen nemen de woorden vaak in de mond zonder goed te beseffen wat ze precies te betekenen. Net zoals "complotdenken" en "complotist" waarvan de meesten ook niet weten wat het betekent. Ze zeggen maar wat.

Vals nieuws. Vals is niet echt, hoor ik u al denken en dat is juist maar wat is echt? En wie bepaalt wat echt is en wat niet? De media? De politiek? De experten? Of... de burgers-met-gezond-verstand-die-in-de-meerderheid-zijn?

Volgens het CITS (Center for Information Technology) is fake news "nieuws artikelen die intentioneel en verifieerbaar vals zijn met de bedoeling om mensen bewust te manipuleren in hun perceptie van werkelijke feiten, gebeurtenissen en verklaringen van derden en informatie die voorgesteld wordt als nieuws terwijl de promotor weet dat het valse feiten zijn die aantoonbaar niet correct zijn of gebeurtenissen en events die niet hebben plaats gevonden."

En voorts: gefabriceerde informatie die media nieuws nabootst naar de vorm maar de editoriale normen van de media en de processen die zij hanteert om de accuraatheid en geloofwaardigheid van informatie te garanderen, niet respecteert." https://www.cits.ucsb.edu/fake-news/what-is-fake-news
Mmm.... nu wordt het interessant! Deze definitie van "fake news" is namelijk precies wat de media al maanden lang doen.

Zij respecteren de Gedragscode Journalistiek niet. Hun berichtgeving is zeer eenzijdig, altijd extreem negatief en staat bol van de onwaarheden en halve waarheden, de zaken worden nooit in de juiste context voorgesteld, nooit in perspectief geplaatst. Ze hebben het enkel over het aantal doden, ziekenhuisopnames en besmettingen. Het gemiddeld aantal doden in een normaal jaar, het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames in een normaal jaar en het totaal aantal testen is niet relevant, net zo min als enige andere positieve informatie.

Dit is duidelijk een bewuste keuze.

In een recent verleden vroeg één van mijn volgers aan de Ombudsman van VRT waarom het aantal ziekenhuisontslagen nooit vermeld wordt in het nieuws. De Ombudsman repliceerde dat de nieuwsdienst dit geen relevante informatie vindt en zelf bepaalt welk nieuws zij brengt of niet. Toen ik de repliek van de Ombudsman poste werd de arme volger meteen geblokkeerd door de VRT en Facebook verwijderde de repliek van de Ombudsman.

Dit is tegenwoordig een vaste praktijk. Wie de delicate waarheid naar buiten brengt, wordt gestraft.


Mijn open brief aan alle media en alle journalisten van augustus 2020, waarin ik iedereen netjes wees op de 4 belangrijkste pijlers van de Gedragscode die zij systematisch aan hun laars lappen, is staalhard genegeerd. Nul reactie.

Dat die open brief tienduizenden keren gedeeld is op social media en zelfs overgenomen werd door de alternatieve media in Nederland die mijn schrijfsels ook gepubliceerd hebben was ongetwijfeld zeer vervelend en meteen de reden dat ook ik door Facebook op de strafbank ben gezet en het voorwerp vorm van alle truken van de foor: het bemoeilijken van het delen van mijn berichten door volgers, het onzichtbaar maken van mijn profiel of mijn berichten op de muur van anderen, het verwijderen van informatieve berichten na absurde fact-checks die er geen zijn, het verwijderen van informatieve berichten zonder voorafgaandelijke fact-checks, zonder gefundeerde motivatie en zonder enig tegensprekelijk debat, omdat ze zogenaamd" in strijd zijn met de community richtlijnen " en als toemaatje het blokkeren van mijn profiel gedurende 24 uur naar aanleiding van een opiniestuk waarin ik waarheidsgetrouw een aantal officiële rapporten, verslagen, overeenkomsten en akkoorden die al jaren lang bestaan en publiek zijn, heb geciteerd en toelichting heb verschaft over de term "complot", "complot theorie", "theorie" en "historische samenzweringen".

Het door de Grondwet gewaarborgde recht van vrije meningsuiting bestaat niet meer en heeft plaats geruimd voor een censuur dictatuur. The truth must remain unsaid.

Wanneer ik over de grenzen heen kijk naar bvb Nederland, Frankrijk of Duitsland zie ik daar exact dezelfde tendenzen.

De media hebben door hun aanhoudende extreem negatieve berichtgeving een gigantische angstpsychose veroorzaakt en beslist om, net als in België, tegengestelde meningen niet aan het woord te laten, geen tegensprekelijke debatten te organiseren, geen confrontaties te organiseren, geen platform te bieden aan artsen-specialisten, moleculaire biologen, virologen, infectiologen, wetenschappers, biostatici enz...

"Om de bevolking niet in verwarring te brengen wordt uitsluitend de lijn van de overheid gevolgd" zeggen ze daar. EInde verhaal. Bekijk het maar. En wat zien we? Heel eigenaardig maar toch weer niet, alle beleidsmakers in de buurlanden spreken dezelfde taal, zelfs exact dezelfde woorden als de Belgische overheid. Ze liegen dat het kraakt, verzwijgen essentiële informatie, ze verdraaien de feiten en leggen maatregelen op die op niets gesteund zijn. Geen concrete bewijzen.

En dan hebben ze nog het lef ook om al wie de inspanning doet om de werkelijke feiten op basis van wetenschappelijke studies, rapporten en verslagen evenals de mening van tal van top specialisten met een track-record van hier tot in Tokio, over PCR testen, mondmaskers, vaccins, de maatregelen en de gevolgen van die maatregelen waaronder niet op zijn minst de grote psychische schade aan de bevolking, de schade aan de economie en de maatschappeij in het algemeen en de manifeste schending van fundamentele grondrechten af te doen... als fake news en hen te onderwerpen aan een extreme vorm van censuur om ze het zwijgen op te leggen.


Je moet maar durven....

Wordt ongetwijfeld vervolgd. De Spic&Span staat klaar.

129 views0 comments

Comments


bottom of page