top of page
Search

Open brief aan Sophie Wilmès

Op 29.08.2020 heb ik onder verwijzing naar het artikel van LE VIF (waarin het Bestuur tot toegang tot administratieve documenten aan de kaak stelde dat Premier Wilmès weigerde om de rapporten en verslagen van de diverse adviesraden mede te delen) https://www.levif.be/.../article-normal-1296557.html...


de hierna volgende open brief tot Sophie Wilmès gericht :


"Mevrouw Premier, Sophie Wilmès, WAAROM bent u niet transparant? WAAROM weigert u de publicatie van de verslagen en rapporten van de groep experten belast met de exit strategie ( GEES ), de Risk Assessment Group (RAG), de Risk Management Group (RMG) en de Economic Risk Management Group (ERMG), terwijl u goed weet dat u hiertoe gehouden bent krachtens artikel 32 van de Grondwet en de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur,? WAAROM hebt u deze verslagen en rapporten nog altijd niet overgemaakt aan de Federale Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten ( * ) terwijl u zich ertoe verbonden hebt om dit tegen uiterlijk 08.06.2020 te zullen doen ? WAT staat er in deze verslagen en rapporten dat wij, het volk, niet mogen weten?

_______ (*) Het recht om bestuursdocumenten te raadplegen is een recht waarvan de beginselen reeds bepaald werden in artikel 32 van de Belgische Grondwet. Op het federale niveau is aan dat recht verder gestalte gegeven door de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, onder meer door het instellen van een Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten die volledig onafhankelijk en neutraal adviezen verleent.

Sinds 1995 moet de administratie dus een bepaalde openbaarheid verzekeren van bestuursdocumenten die zij in haar bezit heeft en als burger beschikt u niet enkel over de mogelijkheid om dit recht uit te oefenen, maar ook over de mogelijkheid, indien de administratie zou weigeren u toegang te verlenen, om een beroep te doen op de Commissie om zich over uw verzoek uit te spreken; zij zal een advies uitbrengen dat, als de voorwaarden hiervoor vervuld zijn, de stappen die u hebt gezet en die nog niet tot een resultaat geleid hebben, zal ondersteunen. Bron : https://www.ibz.rrn.fgov.be/.../openbaarheid.../inleiding/


Dit schrijven werd door Sophie Wilmès NIET beantwoord.

Blijkbaar is er nog niets veranderd en krijgen ook parlementsleden geen toegang tot documenten, zelfs niet deze van Sciensano....

Zie hieronder post van Frieda Gijbels op Twitter. De grote vraag die zich hier stelt is : WAAROM NIET ? Wat hebben ze te verbergen dat het daglicht niet kan verdragen ?

1 view0 comments

Comments


bottom of page