top of page
Search

Open Brief aan KNACK - Brecht Castel

"Factcheck: Parlementaire vraag van N-VA blijkt gebaseerd op 'fake news' "


Geachte heer, Beste Brecht,


Ik heb kennis genomen van uw fact-check inzake de Covid19 testkits op de website WITS waaromtrent u, onder een reeks bedenkingen, tot de conclusie bent gekomen dat de parlementaire vraag van mevrouw Kathleen De Poorter gebaseerd is op " fake news " waarbij u meteen ook tot de conclusie komt dat de bewering dat door België reeds in 2018 " covid-testen " verhandeld werden onwaar is.


U voert een vals debat. Het gaat in casu helemaal niet over de benaming die aan de bewuste testkits verleend is maar om wat dit product met product code 300215 precies is. Of het nu " Covid19 testkit " of " medical testkit " of nog " immunologische test " genoemd wordt ( zoals in het Trade verslag van FIT over het jaar 2018, onder productcode 300215 beschreven staat ) kunnen we er niet om heen dat het hier in alle gevallen gaat om een Polymere Chain Reaction test, ofwel PCR test ).

Deze omschrijving staat letterlijk, in die bewoordingen, vermeld op een aantal webpagina's van WITS, meer in het bijzonder de pagina's van de transacties zelve waarvan screenhots genomen zijn.


Er bestaat niet zo iets als een " Covid19 PCR testkit ". PCR testen worden al vele jaren gebruikt voor het ontdekken van virale ziekten met inbegrip van ( thans ook ) Sars-Cov2. Dit staat uitdrukkelijk in de studie van Oxford University, afdeling Klinische Biologie, waarvan u het verslag in extenso zal aantreffen op mijn FB pagina en welk verslag ik u desgewenst kan overmaken via email.

Er bestaan overigens nog tal van andere studies uit andere werelddelen die hetzelfde bevestigen. De benaming doet niet terzake. Het gaat om het product.

M.i. is hiermee - tot bewijs van het tegendeel - ten voorlopige titel bewezen dat België wel degelijk in 2017, 2018 en overigens ook in 2019 een zeer grote hoeveelheid PCR testen heeft verhandeld.

De stukken die mevrouw De Poorter heeft voorgelegd en waaromtrent zij vragen heeft gesteld aan Minister Philip De Backer moeten in die context bekeken en beoordeeld worden.


Als onderzoeksjournalist en fact-checker zou het tenandere niet verkeerd zijn dat u zich ook eens zou toespitsen op de vraag waar die miljoenen PCR test-kits " plots " vandaan zijn gekomen. In maart-april waren er slechts weinig. De eerste lading van 90.000 PCR testkits is in mei verdeeld onder de WZC.

En dan, opeens, out of the blue, waren er plots ettelijke miljoenen PCR testkits. Niet enkel in België maar in alle lidstaten van de WHO. We spreken hier over honderden miljoenen PCR test-kits. Wie heeft deze PCR testkits gefabriceerd ? Wanneer heeft België ze besteld en bij wie ? Wanneer zijn ze geleverd geworden? Allemaal pertinente vragen die een even pertinent antwoord verdienen.


Onderhavig bericht wordt ook aan u persoonlijk overgemaakt.

Carine KNAPEN

3 views0 comments

Comments


bottom of page