top of page
Search

OPËN BRIEF AAN OCAD

Geachte dames en heren,


Ik heb via VRTnws kennis mogen nemen van flarden van uw rapport waarin u een dreigingsanalyse hebt geproduceerd inzake de burger betogingen ( datum onbekend, het rapport zelve werd, behoudens vergissing, niet gepubliceerd ).


Ik neem hierbij de vrijheid om te repliceren op uw standpunten.


  1. " De weerstand tegen de coronamaatregelen in ons land is de afgelopen maanden sterk toegenomen en leidt op die manier tot meer polarisatie, extremisme en bedreigingen "

Het is juist dat de weerstand tegen de coronamaatregelen sterk is toegenomen. De burgers beginnen zo stilaan in steeds groter wordende getale door te hebben dat zij al 22 maanden worden bedot, belogen en bedrogen. U neemt deze toch wel zeer belangrijke factor niet in aanmerking bij uw beoordeling terwijl dit de essentie vormt van het hele probleem.


Sta mij toe om even het licht te doen schijnen in wat voorlopig voor u allen nog een donkere tunnel schijnt te zijn.


De WHO heeft op 13.03.2020 een pandemie afgekondigd op basis van een wiskundig model dat liet veronderstellen dat 10% van de wereldbevolking (ofwel 780 miljoen mensen ) ziek zou worden van Sars-Cov2 en 3% van de wereldbevolking (ofwel 256 miljoen mensen ) zou sterven van de ziekte die Sars-Cov2 schijnt te veroorzaken. In augustus 2020 heeft de WHO haar eerdere prognose bijgesteld naar een sterftegraad van 0,23%, in november 2020 gevolgd door een tweede bijstelling naar 0,15%.

Vandaag, vrijwel 2 jaar na de aanvang van de metingen ( China inbegrepen ) zijn er amper 5.282.000 mensen overleden door of met corona ofwel amper 0,038% van de wereldbevolking ( op 2 jaar tijd ! ).

Van de wereldwijde geregistreerde positieve testen ( 267.034. 962 ofwel 3,1% op 2 jaar tijd en 1,55% per jaar ) zijn 240.595.347 op natuurlijke wijze hersteld van de ziekte.

Gelet op deze cijfers zal nu toch ook wel voor u duidelijk zijn, me dunkt, dat er geen pandemie is en er nooit een pandemie is geweest volgens de eigen definitie van de WHO die ab initio gelijk was aan de definitie die de wetenschap geeft aan een pandemie. We bevinden ons hier in exact dezelfde situatie als in 2009 met de Mexicaanse Griep waarvan achteraf toegegeven is dat er geen pandemie was geweest.

Wat betreft België, zijn er op vandaag, 07.12.2021, 25.383.627 PCR testen uitgevoerd. Daarvan hebben er welgeteld 1.868.906 positief getest ( ofwel 6,6% - 93,4% was negatief en is dus weg gegooid geld ) wat echter niet betekent dat al deze positieven daadwerkelijk besmet en besmettelijk zijn ( geweest ).

Het tegendeel blijkt overduidelijk uit de wekelijkse bulletins van Sciensano. Tussen 15.03.2020 en 03.12.2021 zijn er welgeteld 90.008 ziekenhuisopnames geweest door of met corona op een totale bevolking van 11.661.000 inwoners. Het overgrote deel voor beperkte tijd. 1 tot 3 dagen. Voor onderzoek.

Sinds maart 2020 zijn er 27.319 overlijdens geregistreerd door of met corona ( en andere aandoeningen ), waarvan 20.000 in 2020 en ongeveer 7.000 in 2021 en dit zijn lang niet allemaal corona doden.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat de cijfers op jaarbasis moeten bekeken worden en er in 2021 een sterk dalende trend is ten opzichte van 2020. Bovendien is ondertussen gemeenzaam geweten dat vele overlijdens geregistreerd zijn als corona overlijden terwijl zij in werkelijkheid overleden zijn aan andere aandoeningen en de cijfers artificieel opgeblazen worden.

Uit de cijfers zelve blijkt overduidelijk dat er ook in België geen epidemie is en er nooit een epidemie is geweest nu niet voldaan is aan de wetenschappelijke voorwaarden. Noch op vlak van overlijdens ( die amper 0,234 % beslaan op 22 maanden tijd ) noch op vlak van ziekte en ziekenhuisopnames ( die amper 0,78% beslaan op 22 maanden tijd ).

België beschikt over 104 ziekenhuizen ( waarvan 85% in private handen ) die in totaal over 52.500 bedden beschikken waarvan 2.000 IC bedden ( wat veel te weinig is voor een land dat inmiddels 11.661.000 inwoners telt ).

In een normaal jaar worden er gemiddeld 7.000 mensen PER DAG opgenomen in een ziekenhuis. Daar heeft nooit een haan naar gekraaid. Waarom wordt er sinds 22 maanden zoveel spel gemaakt over de opname van 150-300-600/dag corona patiënten terwijl in voorgaande jaren tot 550.000 z mensen ziek zijn geweest van de griep, nota ben in een tijdsbestek van amper 15 weken ?

Waarom wordt er niet geïnvesteerd in het opschalen van de IC bedden ? Waarom worden er in ziekenhuizen, WZC, openbare gebouwen, scholen, de horeca .. geen luchtreinigers met ionisator en UV licht geplaatst terwijl al decennia lang geweten is dat dit alle bacteriën, parasieten en virussen meteen doodt ?

Het is niet verantwoord om schoolgaande kinderen tijdens de wintermaanden in klassen met open ramen te laten zitten terwijl er veel efficiëntere methodes bestaan om de verspreiding van enig virus tegen te gaan ( en dan doel ik niet enkel op corona ). Het is niet verantwoord om schoolgaande kinderen te verplichten tot het dragen van een mondmasker terwijl uit een veelheid van studies blijkt dat mondmaskers geen enkele bescherming bieden doch integendeel bronnen van besmetting zijn.

Het is totaal onverantwoord om de bevolking te onderwerpen aan een reeks vrijheidsbeperkende maatregelen die constant hun Grondwettelijke rechten en vrijheden schenden en de economie aanhoudend zware klappen toebrengt voor " iets " dat duidelijk geen epidemie is. De volksgezondheid is niet in het gedrang en is nooit in het gedrang geweest.


Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de Belgische bevolking ( waarvan de overgrote meerderheid steeds braaf alle regels heeft gevolgd ) genoeg heeft van deze fratsen en op straat komt om vreedzaam hun Grondwettelijke rechten en vrijheden terug op te eisen.


U spreekt over steeds meer polarisatie, extremisme en bedreigingen. U doelt wellicht op die paar enkelingen die tijdens vreedzame betogingen opdagen om herrie te schoppen met als gevolg dat ALLE deelnemers ( ook ouderen en jonge ouders met kleine kinderen ) kop van jut zijn, bespoten worden met waterkanonnen en vergast worden met traangas terwijl zij helemaal niets verkeerd doen. Hoe is in het Godsnaam mogelijk dat u alle betogers over dezelfde kam scheert ? Betogen is een recht. Opkomen voor rechten en vrijheden die gewaarborgd zijn door de Grondwet en Internationale Verdragen is een recht. De vrijheid van vereniging en de vrijheid van samenscholing is een recht.

Volledigheidshalve wil ik nog even meegeven dat er een overvloed van bewijzen bestaat dat de politie zelve de rellen uitlokt en als hooligans verkleedde politie in burger in de betogingen stuurt ( al dan niet met matrakken ) om herrie te schoppen. Sommige slaan zelfs de ruiten van hun eigen combi in om te laten uitschijnen dat de burgers gewelddadig zijn. Hebt u daarover al eens onderzoek gedaan ?


2. De manifestatie van 21.11.2021 bestond - ,voor alle duidelijkheid -,uit meer dan 100.000 burgers ( en niet uit 35.000 zoals weergegeven door de pers laat staan 30.000 zoals kennelijk weergegeven in uw rapport ). Die betoging was georganiseerd door 14 organisaties die de handen in mekaar geslagen hebben om één gemeenschappelijk doel te bereiken : het opeisen van onze vrijheden.

Deze " tegenbeweging " neemt inderdaad een steeds prominentere plaats in in het openbaar leven en zal blijven groeien tot de regering ontslag neemt en de maatregelen definitief afgeschaft worden. Ik vertel niets nieuws wanneer ik zeg dat de bevolking nutteloos in een angstpsychose geduwd is, al 22 maanden lang bewust foutief geïnformeerd wordt en de regering Vivaldi deze crisis-die-er-geen-is totaal verkeerd aanpakt ( lees : totaal incompetent is ).


Burgers hebben rechten. De ministers en de kamerleden zijn verondersteld om de burgers te dienen. Dat doen ze echter niet. Zij berokkenen de burgers en de economie veel schade en duwen ons land steeds dieper in de schulden. Wie moet daarvoor opdraaien denkt u ? Zij niet. Hun dikke vette pree is verworven. Het zijn de burgers die weer maar eens de sigaar zijn.


3. "Volgens het OCAD zijn de organisaties niet onder één noemer te vatten. Ze vallen hoe dan ook niet "onder de klassieke ideologische stromingen die vanuit een veiligheidsperspectief - extremisme en terrorisme - worden opgevolgd", zo staat er. "Het merendeel is zelfs specifiek opgericht na het begin van de COVID-19-crisis."

Toch wel. Er is één gemeenschappelijke factor. Alle organisaties streven het zelfde doel na. Geef onze vrijheid terug.

Alle organisaties handelen in het belang van ALLE burgers, in het algemeen belang, voor onze toekomst en de toekomst van onze kinderen.

Het is juist dat vrijwel alle organisaties zijn opgericht na de Covid crisis-die-er-geen is, om het voorgaand beschreven doel te bereiken.

Er is geen ander doel en is ook geen grijze zone.


4. "Maar daarnaast kwamen er op de betoging ook rechts-extremistische groeperingen en extreem-rechtse organisaties langs. Verschillende groeperingen hebben volgens het OCAD hun leden gemobiliseerd en droegen op die manier bij "tot het succes van de protestmars".


Dat is juist. So what ? Iedereen is welkom. Extreem links, extreem rechts en alles en iedereen dat zich daar tussen in bevindt. Het gaat hier namelijk totaal niet over politiek of enige ideologie. Welk politiek gedachtengoed iemand heeft is van geen enkel belang.

Het gaat hier over het opeisen van onze rechten en vrijheden en het aanklagen van het faalbeleid dat het land en haar burgers veel schade berokkent.

Het moet trouwens maar eens gedaan zijn met het framen en labellen van mensen en organisaties die handelen in het algemeen belang. Dit wordt enkel gedaan om de tegenbeweging angst aan te jagen voor represailles en het creëren van verdeeldheid.

Hoe en door wie ons land bestuurd zal worden eens de regering Vivaldi haar biezen heeft gepakt, zullen de toekomstige verkiezingen uitwijzen. Het volk zal kiezen wie zij aan het roer van het schip wenst en ik kan u al wel vertellen dat het NIET de personen zijn die nu met de scepter zwaaien. Niet het volk maar zij zijn een bedreiging voor het land. Misschien moet u uw aandacht daar maar eens op toespitsen.


Wij zijn één en wijken voor geen millimeter om onze toekomst en deze van onze kinderen te vrijwaren. De weerstand zal NIET steeds steviger worden " met heel wat bedreigingen " ( waar haalt u dat ? ), maar ... we zullen wel met steeds meer onze stem laten horen. Vreedzaam zoals altijd, met de lach, al dansend en zingend.

Wij hebben het niet nodig om te roepen en te tieren, laat staan rellen te schoppen.


Onze aanwezigheid volstaat. Van 100.000 naar 1.000.000 en meer. Net zoals in de andere landen waar de bevolking ook genoeg heeft van de maatregelen tegen een uitgevonden crisis-die-er-geen is.


Hoogachtend.7 views0 comments

Comments


bottom of page