top of page
Search

ONZE TOEKOMST IS VAN ONS

In 1968 werd door Alexander King, David Rockefeller en Aurelio Peccei de " Club of Rome " opgericht, een selecte club bestaande uit staatshoofden, voormalige staatshoofden, koningen en koninginnen ( waaronder Beatrix van Nederland ), CEO's van grote multinationals en de rest van de beau monde.

In 1972 publiceerde de Club of Rome een studie met de titel " The limits of growth " waarin zij de grenzen bepaalde van de bevolkingsgroei en beschreef dat de beschaving zoals wij die kennen na het jaar 2000 zou instorten, tenzij de bevolking ernstig werd uitgedund. In dat boek formuleert zij verschillende aanbevelingen om dat doel te bereiken: " zoek een gemeenschappelijke vijand waarachter iedereen zich kan scharen, bijvoorbeeld het klimaat of een virus; creëer hierrond een angstklimaat en iedereen zal zichzelf naar de slachtbank voeren ".

Deze studie is de bijbel geworden van tal van andere organisaties die de wereldbevolking tegen .... 2030 willen uitdunnen. De Bilderberg Group, om er maar eentje te noemen.


Henry Kissinger sprak in 1973 tijdens een publieke toespraak voor het eerst over The New World Order. Henry was bij leven lid van de Club of Rome. Sinds 1973 is NWO door alle staatshoofden en alle US presidenten uitgesproken ( met uitzondering van T ). Ook eerste ministers zoals Rutten.


Datzelfde jaar richtte ene Klaus Schwab WEF op waarvan - eigenaardig genoeg - de oorspronkelijke leden dezelfde waren als deze van de Club of Rome. Onze eigenste Koningin Mathilde is er kind aan huis net zoals overigens onze eerste minister Alexander De Croo die sinds 2005 een steeds hogere status verworven heeft binnen deze organisatie. Sinds 2015 is hij gebombardeerd tot Young Global Leadert en sinds twee jaar is hij, in opvolging van Vincent Van Quickenborne zelfs " agenda facilitator " van the World Economic Forum die onder de auspiciën van Klaus het inmiddels gekende boek The Great Reset gepubliceerd heeft waarin netjes uiteengezet word hoe de nieuwe wereld er zal uitzien ( wat ook heel duidelijk in beeld is gebracht is de meer dan 267 video's die zij sinds 2015 geproduceerd heeft ). ALLES wat wij sinds het begin van de corona crisis zien gebeuren en ondervinden is niets anders dan een letterlijke uitvoering van het plan.


In 1981 gaf Georges Attali, persoonlijk raadgever van President Mitterand, een interview waarvan de inhoud tot op vandaag de ronde blijft doen. De man is nochtans in 1991, op 83jarige leeftijd, overleden.


In 1992 hebben alle toenmalige lidstaten van de VN overeenkomst getekend met een plan voor de komende 100 jaar waarin de snelle toename van de wereldbevolking bijzondere aandacht heeft gekregen ( Agenda21)In 2010 publiceerde The Rockefeller Foundation een rapport van 56 pagina's waarin 4 gedetailleerde toekomstscenario's voor de wereld beschreven staan. Op de pagina's 18 tem 23 lezen we in het scenario LOCKSTEP exact de maatregelen die we sinds het voorjaar 2020 ondergaan.


In 2004, en nogmaals in 2014 heeft de VN een wereldwijde studie gepubliceerd over de sterke toename van de vergrijzing van de bevolking. Voor elk lidstaat werd de vergrijzing per 2015 in detail in kaart gebracht en geduid dat dit een ernstig probleem aan het worden was. Volgens deze studie was in 2015 24,1% van de bevolking ouder dan 65 jaar. Dit brengt een enorme kost aan zich mee. De lidstaten worden aangespoord om daar " iets " aan te doen. De sterke bevolkingsgroei en de stijgende vergrijzing van de volkeren is duidelijk een grote bekommernis van de VN. In 2019 en 2021 heeft zij nogmaals rapporten gepubliceerd.


In 2019 publiceerde voormalig president Sarkozy ( F) een boek met de titel " La surpopulation mondiale " wat hij in interviews omschreef als een catastrofe, " un problème d'une magnitude énorme que le monde n'a jamais connu "


En dan is er nog Agenda 2030, een overeenkomst die in 2015 door alle lidstaten van de VN ondertekend werd en waarin in zeer omfloerste bewoordingen sustainable development goals ( SDG's ) ter schrift zijn gesteld. Een van die doelen is dat tegen 2030 de voltallige wereldbevolking gevaccineerd MOET zijn. Waarom ? Om iedereen te redden ? Te genezen ? Ziektes te voorkomen zodat wij allemaal nog veel langer kunnen leven (maar dan wel zonder enige vrijheid en totale controle)? Terwijl de sterke toename van de wereldbevolking een steeds groter probleem aan het worden is ?


Vorig jaar waren er 7,8 miljard mensen op aarde. Dit jaar zijn dit er al meer dan 7,9 miljard. Corona heeft wereldwijd op vandaag amper 25 miljoen doden veroorzaakt.

Nota bene op bijna 2 jaar tijd ( China, vanaf december 2019, inbegrepen ). Nochtans had de WHO in maart 2020 voorspeld dat 10% van de wereldbevolking ofwel 780 miljoen mensen ziek zou worden ( na 2 jaar is amper 256 miljoen ofwel 3% positief getest wat op zich niets betekent ) en 3% van de wereldbevolking zou ... sterven ( na 2 jaar zijn dit er amper 5 miljoen ofwel 0,038% ).


Er is geen killervirus. Corona is niets anders dan een middel om een diabolisch plan dat gedurende meer dan 50 jaar uitgewerkt is er door te duwen en daar zijn ze nota bene allemaal openlijk voor uit gekomen ! " Covid19 is a unique narrow window of opportunity for a great reset ". Wat heeft de wereld nog méér nodig als bekentenis ?

De pers heeft al degenen die het voorgaande aan de kaak gesteld hebben aan de muur genageld, af gemaakt als complotdenker, wappie, compleet zot terwijl het zonder meer WAAR is.

De touwtjestrekkers hebben ruim de tijd gehad om het plan zeer goed uit te denken. Ze zijn heel gehaaid en hebben aan ( bijna) alles gedacht. De dommen, de zwakken, "the useless eaters"... hoe, wat, wanneer, op welke manier. Het hoeft dan ook niet de verbazen dat alle staatshoofden wereldwijd exact dezelfde taal spreken, in exact dezelfde bewoordingen, op ongeveer hetzelfde tijdstip allemaal exact dezelfde maatregelen afkondigen voor een virus dat overal tegelijkertijd de kop (terug) opsteekt en de media ook overal, wereldwijd, exact hetzelfde nieuws brengen, vaak ook in exact dezelfde bewoordingen. Ze gebruiken allemaal hetzelfde draaiboek. Alles is netjes uitgeschreven. Ze hebben het maar af te lezen en uit te voeren. Dit is de enige manier om de zaken beheersbaar te houden en er wat structuur in te brengen. Als ze dat niet doen zouden ze alle controle verliezen.


De feiten worden constant verdraaid. Er wordt bewust gesproken over percentages en gemiddelden over 7 dagen omdat ze weten dat de volkeren lui zijn en de meesten niet de inspanning doen om absolute cijfers op te zoeken en zelf berekeningen te maken. De woordkeuzes die ze maken zijn heel secuur gekozen om de angsthypnose te voeden. Er wordt niet gesproken over " positieve testen " maar over " besmettingen " omdat dit veel erger klinkt ( dan het in werkelijkheid is ). Er wordt niet gesproken over een derde vaccin maar over een " boostershot " om de mensen te laten geloven dat ze opgepept worden ( heeft iemand al als de betekening en vertaling van " boost " opgezocht ? aansporen; aanjagen; opjutten; porren; opknappen; opkalefateren; opvijzelen; oplappen. stimulans; impuls; prikkel. )


Wie de zaken op een afstand bekijkt heeft al lang begrepen dat we belazerd, bedonderd en bedrogen worden. Ze liegen staalhard. Ze weten dat wij het weten maar gaan er toch gewoon mee door om de angstcultuur in stand te houden. Omdat ze inmiddels door hebben dat zij er met het virus niet zullen komen, hebben ze nu het " klimaatprobleem " er ook nog eens boven op gegooid.

Wij de bevolking ( niet de industrie, niet de landbouw, niet de luchtvaart, niet het vrachttransport over de weg, niet het openbaar vervoer ) moeten nog meer rechten af staan : verbod tot aankoop van een nieuwe gas-en mazoutinstallatie vanaf 2026, verbod tot aankoop van een nieuwe benzine - of dieselauto van 2027, elke burger een CO2 budget pas die het CO2 verbruik per gezin aan banden legt ( teveel vlees gegeten ? teveel gereisd ? teveel elektriciteit gebruikt ? Boete of credits bijkopen cf de recente studie van Oxford University ), een digitale meter die ze op afstand kunnen afsluiten of beperken, een digitale ID2020 en een QR code waarmee ze totale controle over de mens verwerven.


Met één factor hebben de heren en dames touwtjestrekkers echter geen rekening gehouden en dat is meteen ook hun grootste vrees die heel hun plan in duigen kan doen vallen: de slimme en alerte mensen die alles grondig onderzoeken en hun plan - dat voor onze ogen, open en bloot, uitgerold wordt - door hebben, niet lui zijn maar geen enkele inspanning onbenut laten om de rest van de bevolking wakker te schudden. We zijn, wereldwijd, met veel, heel veel en we geven niet op. Samen sterk.

6 views0 comments
bottom of page