top of page
Search

NIEUWE VACCINATIE CAMPAGNE VANAF 12.09.2022

Minister van Welzijn Crevits ( opvolger van Wouter Beke ) heeft beslist om vanaf 12.09.2022 terug een vaccinatie campagne op te starten in Vlaanderen. 4,5 miljoen Vlamingen ( van de 5,6 miljoen ) zullen per brief uitgenodigd worden om de 4de ( ? ) spuit te laten zetten. De helft van hen zal aangeraden worden om zich te laten vaccineren.

Deze beslissing tart alle verbeelding.

  • De vaccins die vanaf 12.09 zullen gezet worden zijn nog steeds eerste generatie vaccins, In juni 2020 respectievelijk december 2020 heeft de EU, in totaal 4,2 miljard eerste generatie vaccins besteld ( voor 500 miljoen EU bewoners ) die ontwikkeld zijn op basis van het Chinees genoom dat op 13.01.2020 in vitro geïsoleerd is in China. Het virus is ondertussen al meer dan 15.000 x gemuteerd. De eerste generatie vaccins zijn achterhaald.

  • Het is niet omdat de EU nog reserves heeft liggen dat deze persé moeten opgebruikt worden en dit al zeker niet nu vaststaat dat de vaccins niet doen wat ze beloven. Ze beschermen niet tegen besmetting, besmettelijkheid en ziekte. De ziekenhuizen liggen vol met gevaccineerden. De vaccins geven een vals gevoel van veiligheid.

  • Bourla, CEO van Pfizer, heeft on camera zelf toegegeven dat de werkzaamheid van het mRNA vaccin dat hij samen met BioNtech heeft ontwikkeld na verloop van een paar weken sterk vermindert ( onder de 50% ) en iedereen om de 3 maanden een nieuwe injectie zou moeten laten zetten om iets of wat beschermd te zijn ( zie eerdere post met beeldmateriaal ). Toppunt is wel dat Bourla zijn eigen product zelf niet ingespoten heeft en de CEO van BioNTech ook niet. Waarom niet, denkt u? Uit een Afrikaanse studie is dan weer gebleken dat de werkzaamheid na 2 inentingen op amper een paar weken tijd zakt onder de 26%. 26% of 50% bescherming ( die niet bewezen is ) is even veel waard als 0%.

  • De bewering dat het vaccin ervoor zorgt dat mensen minder ziek worden is niet bewezen en evenmin bewijsbaar. Er is in het verleden staalhard gelogen over de werkzaamheid, efficiëntie en veiligheid van de Covid vaccins. Aanvankelijk werd gesteld dat al wie zich 2 x zou laten vaccineren een hoge graad van bescherming zou genieten ( 94% ). Dit was niet waar. Nadien werd hetzelfde beweerd in geval de mensen zich een derde maal zouden laten inenten. Het was ook niet waar. Een 4de spuit zal echt geen verschil maken.

  • ZEER BELANGRIJK is het feit dat alle vaccins nog steeds in een experimentele fase verkeren. De farmareuzen dienen hun laatste onderzoeksrapport pas in te dienen bij EMA op 31.12.2023 ( of nog later ). ZIj beschikken enkel over een voorlopige toelating tot commercialisatie van hun product " for emergency use only ". Er is geen emergency. De pandemie is geannuleerd. Er bestaat goede, efficiënte medicatie, waaronder een " coronapil ". Er bestaat geen enkele rechtvaardigingsgrond om nog aan massa vaccinatie te doen.

  • NOG BELANGRIJKER IS de vaststelling dat de mRNA en adenovirus vaccins zeer veel bijwerkingen veroorzaken en in tal van gevallen dodelijk zijn. Alle bijwerkingen zijn geregistreerd in de databanken van Vaers ( US ), EUdraviligance ( EU ) en VigiAcess ( WHO ). Deze autoriteiten hebben zelf aangegeven dat er een sterke onderrapportering is en de bijwerkingen en doden in werkelijkheid veel hoger zijn. Dit is GEEN uitvindsel maar een vaste realiteit.

  • MINSTENS EVEN BELANGRIJK ( en dat moet benadrukt worden ) is het gegeven dat het Sars Cov2 virus door de tijd sterk verzwakt is en we sinds eind vorig jaar enkel nog de Omicron varianten kennen waarvan de symptomen gelijk zijn aan deze van een gewone verkoudheid. Enkel ouderen en personen met voorafbestaande aandoeningen waaronder obesitas kunnen desgevallend een risico lopen op bijkomende ziekte. Het is absurd om 4,5 miljoen Vlamingen te willen blijven vaccineren ( dus alle leeftijden met uitzondering van onze jongsten ) tegen een ziekte met de symptomen van een verkoudheid en dit al zeker nu het spul duidelijk niet doet wat het belooft en er risico's op bijwerkingen zijn.

Op vandaag heeft 62,3% van de bevolking het 3de boostershot laten zetten en 4,6% de 4de spuit, voornamelijk in de categorie 75-85+ ( 96%), 65-74 ( 91%), 55-64 ( 86%) en 45-64 ( 77%). In principe zou er al lang groepsimmuniteit moeten zijn maar het zijn net de mensen in de leeftijdscategorieën 45-85 jaar die het vaakst (nog ) ziek worden van Omicron en mensen uit de categorie 65-85+ die naar verluidt sterven door of met Omicron.


Zie de tabellen bij Epistat ( hospitalizations & mortality ) en https://covid-vaccinatie.be/nl


De eerste generatie vaccins werken niet ( meer ) tegen de nieuwe varianten. Hun genoom verschilt van het oorspronkelijk virus dat in China aangetroffen is en vervolgens overgewaaid is naar de EU. De farmareuzen weten dit zeer goed, reden waarom onder meer Pfizer-BioNtech in september 2021 publiek gemaakt hebben dat ze aan een NIEUW vaccin aan het werken waren specifiek tegen Omicron. We horen hier niets meer over omdat het project is afgevoerd wegens teveel problemen. We moeten echter duidelijke lessen trekken uit hun bekentenissen. Waarom een nieuw vaccin ontwikkelen als het oude perfect zou werken ? It's pointless.

Voor de rest moet onderstreept worden dat Pfizer door een Amerikaans rechtbank veroordeeld is tot vrijgave van al haar documenten en uit de honderden duizenden bladzijden die ze ondertussen gedwongen heeft vrij gegeven onomstotelijk vaststaat dat 1) zij ab inito gelogen heeft over de werkzaamheid van haar product ( dat nooit 94% relatieve bescherming heeft geboden maar slechts 0,2% absolute bescherming 2), dat zij wist dat haar product sterke bijwerkingen en de dood veroorzaakte ( tijdens de testfase zijn 1273 personen overleden en Pfizer heeft zelf een werkdocument aangemaakt waarin zij alle bijwerkingen geregistreerd heeft, in totaal 8 lange pagina's !) In Urugay heeft de administratieve rechtbank Pfizer ondertussen ook veroordeeld om binnen de 48 uur ( tot afgelopen woensdag ) al haar documenten vrij te geven, het bewijs te leveren dat haar product doet wat het belooft en geen bijwerkingen veroorzaakt. Pfizer heeft dat bevel naast zich neergelegd waarop de Uruguese rechter injecties met het mRNA vaccin verboden heeft bij kinderen -13 jaar ( voorwerp van de procedure ).

Het beste bewijs dat het spul niet doet wat ons beloofd is, is de eenvoudige vaststelling dat er, niettegenstaande een zeer hoge vaccinatiegraad bij de voltallige bevolking van 2 inentingen en tevens een zeer hoge vaccinatiegraad in de categorie 45-85 jaar van het derde boostershot, nog altijd GEEN groepsimmuniteit is ( ook niet in de hiervoor geciteerde categorie ) maar er wel nog aardig wat mensen in het ziekenhuis belanden ( uit die categorie ).


Gebruik uw gezond verstand.

8 views0 comments
bottom of page