top of page
Search

NIETS IS WAT HET LIJKT ( vervolg )

Ik heb het eerder al meermaals gezegd : alles wat we weten of denken te weten is gebaseerd op wat we geleerd hebben op school of gelezen hebben in boeken, gezien op TV of nog van horen zeggen. Daar moeten we het mee doen. Wie wat dieper gegraven heeft weet ondertussen dat de geschiedenis volledig vervalst werd, wij over veel zaken staalhard zijn voorgelogen en niets is wat het lijkt.

In onderstaande video's leggen een paar wetenschappers zeer goed uit ( en tonen ook aan ) dat het materieel ONMOGELIJK is dat grote Boeings op kerosine vliegen en de bewering dat de A380 89.000 gallons ( ofwel +/- 320.000 liter ) in de vleugels en staart bevatten ( = 250 metric tons ) gewoonweg niet kan bij gebreke aan plaats en omwille van de conceptie van de vleugels.

What if... deze wetenschappers nu eens gelijk hebben en grote Boeïngs ( en militaire vliegtuigen ) vliegen en altijd al gevlogen hebben op ... samengeperste lucht ( gemengd met een klein beetje kerosine voor bepaalde specifieke doeleinden )?

Als hun theorie klopt ( en dat zou goed kunnen want wat ze zeggen klinkt allemaal heel erg logisch ) wat zijn dan de contrails die we in de lucht zien en die volgens een vaststaande wetenschap enkel verschijnen als voldaan is aan de juiste klimatologische omstandigheden ?

De definitie van contrails :

"De witte condenssporen, ook wel vliegtuigstrepen of contrails (een samenvoeging van de Engelse termen condensation en trails) genoemd, zijn kunstmatige wolken die ontstaan uit de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. De verbranding van vliegtuigbrandstof laat een spoor van uitlaatgassen met veel waterdamp en roetdeeltjes achter. Omdat het op grote hoogte zeer koud is condenseert en bevriest de waterdamp. Er vindt wolkvorming plaats en het spoor wordt zodoende zichtbaar vanaf de aarde. Het vormen van de condenssporen gebeurt meestal rond 10 kilometer hoogte in de atmosfeer, waar de lucht zeer koud is met vorst van meer dan 40 graden. De waterdamp in de uitlaatgassen van een vliegtuigmotor wordt veroorzaakt doordat bij de verbranding van elke kilogram vliegtuigbrandstof, kerosine, circa 1,4 kilogram[1] water vrijkomt. Koude lucht kan maar weinig waterdamp bevatten en de extra waterdamp, die daar in de lucht wordt gebracht, leidt daardoor direct tot wolkvorming (condensatie) in de vorm van strepen en bij een wolkdichtheid van 0,1-0,5 g/m³ betekent dat ergens tussen de 14.000 m³ en 2.800 m³ wolk. De streep begint meestal een eindje achter het vliegtuig omdat de hete uitlaatgassen uit de motoren eerst moeten afkoelen voordat condensatie kan plaatsvinden.

De strepen zeggen veel over de atmosfeer op grote hoogte. Lossen ze snel op dan wijst dat op droge lucht en is de kans op een weersomslag klein. Lossen de vliegtuigstrepen langzaam op en groeien ze flink uit dan is er in de regel een weersverandering op til, die hooguit een paar dagen op zich laat wachten. De meer uitgestrekte wolkensluiers zijn soms moeilijk te onderscheiden van natuurlijke hoge bewolking en blijven lang intact. Uit satellietwaarnemingen blijkt dat vliegtuigstrepen in de omgeving van Nederland en België in veel gevallen langer dan een dag blijven bestaan en in een kwart van de gevallen zelfs langer dan twee dagen."

Wat weten we uit deze definitie ?

  • koude lucht ( en samengeperste lucht dus per definitie ook ) bevat maar weinig water en alleszins niet voldoende om honderden mijlen lang lange contrail sporen achter te laten die bestaan uit ijskristallen ( daarvoor is een mega hoeveelheid water nodig )

  • contrails ontstaan enkel op een hoogte van ongeveer 10 km als de buitentemperatuur minstens -40 graden bedraagt ( maar we zien ze vaak ook op veel lagere hoogte verschijnen, daar waar de buitentemperatuur niet of amper onder nul is )

  • naar verluidt ontstaan contrails door de verbranding van vliegtuigbrandstof ofwel kerosine maar ... deze bevatten ook maar heel weinig water.

"Kerosine is een bij gefractioneerde destillatie van aardolie verkregen middenfractie, volgend op de benzinefractie. Het wordt verkregen bij een kooktraject van ca. 150–300 °C. Het is een mengsel van alifatische (paraffine en isoparaffinen) en cyclische (aromaten en naftenen) koolwaterstoffen en bevat wisselende hoeveelheden zuurstof- stikstof- en zwavelverbindingen van koolwaterstoffen. Kerosine heeft een energetische waarde van 43,1 MJ/kg, vergelijkbaar met die van dieselolie. De soortelijke massa is 0,78–0,81g/cm3. Als kerosine direct uit aardolie gedestilleerd wordt, moet de olie behandeld worden in een merox-eenheid of in een hydrotreater om het zwavelgehalte en de corrosiviteit te verlagen. Voordat benzine en de benzinemotor in zwang raakten was kerosine het meest gebruikte aardolieproduct en werd daarom naar de grondstof ook 'petroleum', 'petrolie', 'peterolie' of kortweg 'peut' genoemd. "

Als vliegtuigen niet vliegen op kerosine, hoe ontstaan dan de contrails ( rekening houdend met de bovenstaande parameters ) en uit wat bestaan ze precies ( rekening houdend met de afwezigheid van voldoende water ) ? Wat is hun scheikundige samenstelling ?

Anderzijds verklaart de voorliggende theorie van deze wetenschappers wel waarom de vliegtuigindustrie ongemoeid wordt gelaten in de hele klimaat hoax. Indien ATPL en militaire vliegtuigen inderdaad vliegen op samengeperste lucht zijn ze niet vervuilend.

Elke vraag leidt alleen maar tot nog meer vragen.
3 views0 comments

Comments


bottom of page