top of page
Search

NIET OP HET NIEUWS : OVERLIJDEN VAN 1 KIND NA VACCINATIE MET KINDERPFIZER

Eudravigilance is de databank van het Europees Medicijnen Agentschap en alsdusdanig belast met de registratie van de ernstige bijwerkingen en overlijdens door vaccinatie.


Pfizer heeft bij Eudravigilance spontaan aangifte gedaan van het overlijden van 1 kind tussen 3 en 11 jaar na vaccinatie met haar vaccin.


De loutere vaststelling dat Pfizer zelve die aangifte heeft gedaan betekent dat het kind één van haar proefpersonen was voor het testen van het "Kinderpfizer ". We hebben op vandaag nog steeds het raden naar het aantal kinderen dat onderworpen is aan testfase 3. De details en de testresultaten zijn niet kenbaar gemaakt.

In de aangifte lezen we " doodsoorzaak onbekend " (?? ) wat minstens doet vermoeden dat er geen autopsie heeft plaats gevonden teneinde de precieze doodsoorzaak na te gaan. Of ... mogelijks heeft er wel een autopsie plaats gevonden en heeft Pfizer wijselijk beslist om de resultaten hiervan niet kenbaar te maken omdat de waarheid over haar spul dan definitief en onherroepelijk zou vaststaan. Zoals gewoonlijk ( bij elk plots overlijden na vaccinatie ) lezen we dat er geen verband bestaat tussen het overlijden en de vaccinatie en één en ander nog zal worden uitgezocht. Waarom is dit nog gebeurd ? Waarom verschaft Pfizer hierover geen duiding, open en transparant ?


We zien de afgelopen maanden ontzettend veel plotse overlijdens. Jonge mensen. Gezonde mensen zonder enige medische voorgeschiedenis. Hartfalen. Hersenbloeding / trombose ( bloedklonter ). Het topje van de ijsberg haalt de krant. Alle andere worden dood gezwegen ( what's in a word ). Er wordt nooit vermeld of de persoon gevaccineerd was of niet maar wees maar gerust dat ze zeker WEL gevaccineerd waren. Als dit niet het geval zou zijn, zou de pers die koe uitmelken tot de laatste druppel. " NIET GEVACCINEERDE STERFT DOOR HARTFALEN ! " ( of hersenbloeding aka trombose ). " Zie je wel! Dat komt ervan als u zich niet laat vaccineren. Ze had het beter wel gedaan dan zou ze nog leven " En natuurlijk is er nooit een verband met het vaccin. Neen, het is toeval." "Of, ze weten het niet. En de believers die roepen uiteraard dat er altijd mensen sterven door hartfalen of hersenbloeding en "die smerige antivaxxers" hun smoel moeten houden.

We zitten in 2021 met een oversterfte van 10% ten opzichte van vorig jaar die NIET te wijten is aan corona. Mogelijks is dat percentage nog hoger. De definitieve cijfers zijn nog niet gepubliceerd. In 2020 zijn +- 20.000 mensen overleden door of met corona. In 2021 zijn dit er amper 8.000. In beide jaren hebben ze een zeer enthousiaste berekening gemaakt. Veel overlijdens zijn geregistreerd als corona dode terwijl velen overleden zijn aan andere aandoeningen of gewoon, door ouderdom.

Met de vele plotse overlijdens NA vaccinatie zien we echter de hefboom volledig over hellen naar de andere kant. Het ligt niet aan het vaccin en ook niet aan corona. Aan wat dan wel ? Ah, dat weten we niet. Einde verhaal. Boeken toe. Zand erover.

Steeds meer mensen stellen zich daar vragen over. Volkomen terecht overigens. We MOETEN daar vragen over stellen. Er moet duidelijkheid komen maar ... die komt er niet. De politiek zwijgt als vermoord. De experten en de reguliere pers draaien hun hoofd weg.


De Telegraaf publiceerde eerder het bericht dat we niet moeilijk moeten doen over 225 vaccin doden en we gewoon moeten prikken om uit deze ellende te geraken. Elke corona dode is er één teveel, maar een vaccindode ? Ho maar. Dat steekt niet zou nauw. 17 jaar, 21 jaar, 23 jaar, 25 jaar, 27 jaar, 35 jaar, 38 jaar, 45 jaar, 50 jaar, 52 jaar .... Perfect gezond, geen medische voorgeschiedenis.

Er spelen zich in veel gezinnen drama's af. Ouders die hun kind verliezen, mannen en vrouwen die hun partner, broer, zus of jonge ouder verliezen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat daar zo licht over heen gestapt wordt ?


En nu hebben we officieel dus 1 kind tussen de 3 en 11 jaar dat gefungeerd heeft als proefpersoon en door het vaccin overleden is. Er zijn er nog. Laat daar geen enkele twijfel over bestaan.

Los daarvan zijn er tenandere ook ontzettend veel miskramen en doodgeboren babies. In deze moderne tijd waar de technologie vrijwel alles kan, kunnen deze babies niet gered worden. Ze sterven in de buik van hun moeder of op de bevallingstafel.

Al degenen die aan het roer staan en de bevolking een spuit opdringen zijn mee aansprakelijk voor al die overlijdens.

Onze overheid zou meteen op de rem moeten gaan staan wanneer ze het overlijden van een kind na vaccinatie vernemen en de vaccinatie campagne van kinderen tussen 3 en 11 jaar moeten opschorten tot er meer onderzoeksresultaten gekend zijn. Net zoals voor de volwassen bevolking is er met betrekking tot kinderen maar heel weinig onderzoek gedaan over een veel te korte periode. Er kan onmogelijk uitgemaakt worden wat de bijwerkingen op korte, middellange termijn zijn. Ze doen het echter niet. Doelbewust. Zet die spuit en zwijg !


Er zullen nog heel wat meer kindjes sterven door de prik. De toekomst van alle kinderen staat op de helling. Het is brute waanzin.


En dan is er nog dit : In Frankrijk hebben 6 kinderen tussen 5 en 11 jaar per ongeluk een dubbele dosis Pfizer vaccin toegediend gekregen. Hoe deze onachtzaamheid is kunnen gebeuren laat me perplex.
36 views2 comments

2 Comments


Mijn nichtje : daags na de boosterprik aangezicht half verlamd (oog zit dicht). Nog steeds werkonbekwaam.

Like

In mijn omgeving. Familielid na de booster opgenomen in het ziekenhuis met hartritme stoornissen. Buurman na de booster: hersenbloeding en gedeeltelijk verlamd. Maar er is niets aan de hand hoor …

Like
bottom of page