top of page
Search

NIET OP HET NIEUWS: Intern rapport van Pfizer

Intern rapport van Pfizer met oplijsting van alle ' adverse events " na vaccinatie met haar mRNA product. Onder dwang van een Amerikaanse rechtbank vrijgegeven en gepubliceerd door Julian Assange (Wikileaks). Ga zitten vooraleer u begint met lezen ( kwestie van niet omver te vallen ).

De lijst van " adverse events " die Pfizer zelve geregistreerd heeft is nog langer dan al deze die door Vaers ( US ), Eudraviligance ( EU ) en VigiAcess ( WHO ) geregistreerd zijn en die inmiddels in de miljoenen lopen. De bijwerkingen zelve zijn door de reguliere pers vrijwel niet bekritiseerd. De aantallen wel. Nochtans heeft Vaers zelf aangegeven dat slechts 6% van de gevallen wordt aangegeven en de aantallen in werkelijkheid vele malen groter zijn. Met de publicatie van het huidig intern rapport van Pfizer valt er niets meer te betwisten en dit al helemaal niet wanneer men dit rapport naast de andere reeds door Pfizer vrijgegeven interne rapporten legt ( waaronder het rapport waarin Pfizer kenbaar maakte dat van de 20.000 proefpersonen die het spul tijdens de korte testfase toegediend hebben gekregen, 1273 overleden zijn ).

Pfizer heeft sinds maart 2022 130.000 pagina's interne documenten en rapporten gedwongen vrijgegeven ( en nog meer op komst de komende maanden ). Als één journalist en één politicus zich de moeite getroost heeft om deze 130.000 pagina's te lezen, hij of zij steekt zijn hand op. We zullen tot in de pierentijd mogen wachten tot dit gebeurt. They did not do it. Vanaf het moment dat ik vernam dat Pfizer en het FDA voor de rechtbank gedurende 75 jaar geheimhouding eisten van alle eigen documenten van Pfizer wist ik al dat er stront aan de knikker was. Nu weten we dus waarom.

Het erge aan de hele zaak is dat Pfizer al geruime tijd weet dat haar product een vergif is dat op geen enkele manier doet wat het belooft maar integendeel de volksgezondheid aantast en ernstige bijwerkingen veroorzaakt waarvan een deel " fatal " zijn ( zie databanken van Vaers, Eudravigilance en VigiAcees ) maar zij bij het Amerikaans FDA toch de toelating heeft gevraagd om de allerkleinsten ( 0-6 jaar ) ook in de spuiten met dat vergif en ... de FDA recentelijk die toelating heeft verleend ! . Het gaat in casu om 20 miljoen Amerikaanse kindjes wier leven op de helling staat.

Ook bij ons wordt de vaccinatie politiek onverminderd verder gezet terwijl ook onze politiekers en "experten" zeer goed weten dat er zeer veel bijwerkingen zijn, veel miskramen , doodgeboortes en overlijdens van neonatalen en allerlei andere erge aandoeningen ontstaan waaronder myocarditis en pericarditis ( waaromtrent het EMA bij het toekennen van de voorlopige toelating tot commercialisatie dd.21.12.2020 al een hoog risico vermeldde ), bloedklonters, tromboses, aneurisme en een zorgwekkend aantal jonge mensen, voorheen perfect gezond, die plots dood neervallen ( SAD ).

Bovendien is ondertussen zo helder als bronwater dat het spul niet doet wat ze beloofd hebben. Het beschermt niet tegen besmetting, besmettelijkheid en ziekte. De bewering dat gevaccineerden minder ziek worden is niet bewezen en ook niet bewijsbaar. De praktijk wijst overigens uit dat het net de gevaccineerden zijn die ziek worden ( alle bijwerkingen en aandoeningen die door het mRNA veroorzaakt worden bij deze even niet in acht genomen ).

Alle wetenschappers, artsen, moleculaire biologen, vaccinologen, immunologen en andere academici die de wereld gewaarschuwd hebben maar door hun overheid genegeerd zijn, verketterd, verpletterd, vervolgd en gestraft voor hun standpunten, hebben gelijk gekregen. Iedereen met een beetje gezond verstand had dit kunnen voorspellen. Het inzetten van een experimenteel " vaccin " dat nooit eerder was toegepast op de mens, na amper 4 maanden testen op een beperkte groep proefpersonen ( waarvan er nota bene 1273 na vaccinatie overleden zijn cf de eigen Pfizer rapporten ), kon alleen maar aanleiding geven tot grote problemen. Dat Pfizer alle informatie waarover zij beschikte niet kenbaar heeft gemaakt aan de wereld maar bewust heeft achtergehouden ( nota bene met de hulp van de FDA ) maakt van de onderneming, haar bestuurders en personeel de grootste criminelen die deze planeet ooit heeft voorgebracht.

Hetzelfde geldt voor de regering Vivaldi en de " experten " die zij heeft aangesteld en die dit alles ook weten maar toch ... Ze liegen al anderhalf jaar staalhard over de werking en de veiligheid van het spul, dat NIET werkt en NIET veilig is. Als ze op een dag niet meer naast de bijwerkingen en doden kunnen kijken en alsdan als excuus zouden voorhouden " wir haben dass nicht gewusst " dan is dit een zware onverschoonbare fout, een grove tekortkoming en nalatigheid. Zij MOESTEN het weten, de materie bestuderen, alle rapporten lezen, naar andersluidende stemmen luisteren en hun standpunten aanhoren VOOR dat ze de beslissing namen om de voltallige bevolking te onderwerpen aan massa vaccinatie met een experimenteel vaccin dat nooit eerder was toegepast op de mens. Ze hebben dit niet gedaan en klakkeloos de instructies van de EU gevolgd. Voor de centen die ze in ruil voor hun medewerking kregen. Idem dito wat betreft de steden en gemeenten die een vergoeding hebben opgestreken in functie van het percentage van gevaccineerden. Hoe hoger het percentage, hoe hoger de vergoeding. Het gaat helemaal niet om de volksgezondheid. Het heeft nooit om de volksgezondheid gegaan. Het gaat enkel om de centen. Dat er mensen sterven of ernstige aandoeningen oplopen is van geen belang. Ondertussen wordt de crisis in de zorg steeds groter. Veel verpleeg- en zorgkundigen hebben de handdoek al in de ring gegooid en hun witte schort aan de haak gehangen. Met de nakende dreiging van ontslag als zij zich niet onderwerpen aan de verplichting tot vaccinatie, lopen de ziekenhuizen leeg zonder mogelijkheid tot vervanging van personeel, de door VDB aangekondigde premie ( waarvoor hij een budget uitgetrokken heeft van - als ik me niet vergis - 200 miljoen euro ) ten spijt. Maar dat is een ander debat waarover het laatste woord ( ook ) nog niet gezegd is.

DE DOOR PFIZER OP BEVEL VAN DE RECHTBANK VRIJGEGEVEN DOCUMENTEN

Voor wie het interesseert en zin heeft in aardig wat lectuur : in deze link de lijst van alle door Pfizer vrijgegeven documenten ( die aangevuld worden naar mate dat er meer docs worden vrijgegeven )

7 views0 comments
bottom of page