top of page
Search

“Niemand, en zeker de tegenpartij niet, zal mij kunnen doen zwijgen."

Marc Van Ranst verschijnt voor de rechter na klacht ondernemer wegens “roekeloze uitspraken”, nu ook ruzie op Twitter

Bron: HLN

Beste Walter,


Ik heb met toenemende verbazing kennis genomen van de verwikkelingen die zich heden morgen na de zitting voor de rechtbank van Mechelen hebben voorgedaan met Marc Van Ranst en zie mij in die optiek verplicht om ook mijn juridische visie over de zaak weer te geven.

Marc Van Ranst is een bioloog/viroloog die door de noodregering uitgenodigd werd tot het verstrekken van adviezen aan de GEES en vervolgens aan Celeval. Bij mijn weten heeft Marc Van Ranst van de noodregering geen mandaat gekregen om haar in MSM en social media te vertegenwoordigen. Hij is, niet aangeduid als woordvoerder van de regering of enig ministerie.

En toch zien we Marc Van Ranst al 7 maanden lang ELKE DAG op ELKE ZENDER en in zowat elke krant en/of magazine, zonder enig gevoel voor gematigdheid, zijn persoonlijke visies verkondigen over zowat alles dat niet onder zijn adviesbevoegdheid valt en bovendien ver boven zijn kennis uit reikt. Ik verwijs dienaangaande naar wat journalist Rik Van Cauwelaert gesteld heeft, waarbij ik mij volledig aansluit.

Marc Van Ranst loopt dagelijks van de ene TV studio naar de andere. Hij geeft veel interviews aan de geschreven pers en heeft ook nog tijd om bvb een paar dagen deel te nemen aan het programma Gert Late Night. Daarnaast stuurt hij dagelijks vanuit zijn persoonlijke twitter account een grote hoeveelheid tweets de wereld waarin hij ongevraagd tevens " adviezen " verstrekt die niemand hem gevraagd heeft en die bovendien bol staan van de onwaarheden.


Zijn zgn " adviezen " aan de bevolking zijn nooit onderbouwd en altijd extreem negatief. Bovendien schuwt hij zich er niet voor om in zijn inmiddels duizenden tweets, zijn extreem linkse politieke voorkeuren te uiten en is hij ronduit onbeschoft en bijzonder arrogant tegen ieder die hem durft tegen te spreken. , Marc Van Ranst heeft met zijn vele doemscenario's en voorspellingen ( die zich nooit hebben voorgedaan ) de maatschappij veel schade berokkend.


Hij is verantwoordelijk voor de heersende angstpsychose in de bevolking die hij met kennis van zaken op dagelijkse basis verder blijft voeden. Hij heeft de economie en de cultuur sector de nek omgedraaid.

Het gedrag van Marc Van Ranst is over de ganse lijn laakbaar en onverschoonbaar en zulks niet op zijn minst omdat hij de grenzen van zijn mandaat ver overschreden heeft maar, veel belangrijker nog, omdat hij de houding die men gemeenzaam van een overheidsadviseur mag verwachten constant met de voeten treedt.

Wat geldt voor gerechtsdeskundigen geldt ook voor lasthebbers met een gedefinieerd mandaat. Zij moeten getuigen van onafhankelijkheid en neutraliteit en handelen met de nodige kiesheid, waardigheid en discretie binnen de grenzen van hun mandaat. Afgelopen vrijdag heeft Marc Van Ranst, andermaal via de media verklaard dat hij in zwijgstaking ging, wat een goede zaak was. Daarvan hebben we in de praktijk echter niet veel gezien. De man heeft via zijn Twitter account meer dan ooit tweets de wereld ingestuurd, met de ene na de andere straffe uitspraak die uitsluitend tot doel heeft om de bevolking angst in te boezemen.

Ik ben geschokt via HLN te moeten vernemen dat Marc Van Ranst, na de zitting van heden voor de rechtbank van Mechelen, in antwoord op de vraag van je cliënt om te stoppen met tweeten aan de pers verklaard heeft dat, en ik citeer " Dit is geen twitteroorlog "


"Niemand en zeker de tegenpartij niet, zal mij kunnen doen zwijgen. Mijn taak is om de bevolking in te lichten, en dat zal ik blijven doen. Punt”, Dergelijke uitspraken zijn een overheidsadviseur onwaardig.

Marc Van Ranst dient met onmiddellijke ingang ontslagen te worden uit zijn hoedanigheid van overheidsadviseur met formeel verbod om nog zijn mening te verkondigen op social media of MSM. Het is helemaal niet " zijn taak " om de bevolking dagelijks met honderden tweets " in te lichten ". Dat is een verzinsel. De man gedraagt zich niet alleen op uiterst roekeloze wijze, hij is bovendien een gevaar voor de maatschappij

beste groeten,

Carine Knapen

6 views0 comments

Comments


bottom of page