top of page
Search

LUCIFERASE - CORONA vaccin- MICROSOFT patent


Lees alle artikelen in de links van deze post


"Als ID2020, Microsoft patent 2020-060606 en H.R. 6666 nog niet voldoende waren om uw wenkbrauwen te doen fronsen over het project van Bill Gates om de hele wereldbevolking te vaccineren, dan is het misschien wel de in het wetenschappelijke (peer-reviewed) vakblad RSC Advances gepubliceerde naam van het enzym dat door de ‘quantum dots’ in de door Bill Gates gefinancierde geïnjecteerde tattoo – die gebruikt kan worden als merkteken van verplichte vaccinaties – het menselijk lichaam in wordt gebracht: Luciferase.

In de samenvatting van de in RSC Advances gepubliceerde studie staat (versimpeld) dat ‘CS-Qdots fascinerende optische eigenschappen bevatten, en met een gevisualiseerd proces op efficiënte wijze genen in cellen kunnen brengen. Door het gebruik van CS-Qdots als genendragers, worden specifieke HCC oplichtende luciferase genen (p(HRE)AFP-luc) in HCC (=kanker)cellen gebracht, voor bioluminescente beeldvorming’ (zoals een scan).’

‘De resultaten die in deze studie zijn verkregen tonen aan dat nanodragende CS-Qdots door de in de genen gecodeerde luciferase, die in de (menselijke) cellen worden gebracht, kunnen worden geactiveerd.’ Deze technologie kan in ziekenhuizen worden toegepast om bijvoorbeeld tumoren in het lichaam beter in beeld te brengen. Luciferase is dus het bioluminescente enzym dat ervoor zorgt dat de Qdot (quantum dot) injectie / vaccinatie van buiten het lichaam met een infrarood scanner valt af te lezen. In deze quantum dots kan allerlei digitale informatie worden gestopt, zoals uw ID en de vaccinaties die u heeft gehad, oftewel een digitaal geïnjecteerd, en onmogelijk te omzeilen vaccinatiepaspoort, waar Gates in diverse interviews voor heeft gepleit. Dit opsporen en controleren van de aan- of afwezige stoffen in uw bloed (/lichaam) wordt ‘biosensing’ genoemd.


Vaccin gekoppeld aan betalingssysteem In ‘Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem’ kon u op 18 april lezen hoe verplichte vaccinaties (/ al dan niet met geïnjecteerde quantum dot technologie) tegelijkertijd de door Gates ontwikkelde –en dus gepatenteerde- technologie bevat die op basis van uw lichaamsactiviteit (en dus ook het al dan niet bevatten van vaccins, en/of de aanwezigheid een nanochip of quantum dots) gaat bepalen of u aan de juist voorwaarden voldoet om te mogen ‘kopen en verkopen’, kortom: om (weer) aan de samenleving mee te mogen doen.


2,109 views0 comments
bottom of page