top of page
Search

LUCHTVERVUILING

De reguliere pers heeft zopas, onder verwijzing naar een UN studie van november 2021, een artikel gepubliceerd met het opschrift " Deze landen zijn de grootste vervuilers ter wereld ". https://www.msn.com/nl-be/nieuws/overig/deze-10-landen-zijn-de-grootste-vervuilers-ter-wereld/ss-AAZ3rAH?ocid=msedgntp&cvid=e4000ef8bd844b6099c29f8c6d34e14c#image=1

Zoals gewoonlijk is de studie van de UN niet gepubliceerd ( geen link ). De lezers kunnen dus niet controleren of hetgeen de pers stelt correct is. Ze moeten maar aannemen dat het waar is.

Bovendien valt erg op dat in het artikel uitsluitend gesproken wordt over de CO2 vervuiling per capita ( bewoner ). Nergens wordt de totale CO2 uitstoot per land vermeld. Er wordt ook geen rekening gehouden met andere factoren zoals bvb de oppervlakte van het land. Het spreekt uiteraard voor zich dat een immens groot land met veel inwoners zoals bvb China méér CO2 uit stoot dan een klein schiereiland met een oppervlakte van amper 11.617 km2 en 2 miljoen inwoners zoals Qatar dat nochtans in het artikel royaal op de eerste plaats staat als grootste vervuiler. Nog laakbaarder is de vaststelling dat er in artikel geen rekening wordt gehouden met andere vervuilende factoren. De lucht wordt niet enkel " vervuild " door CO2 ( dat eigenlijk geen vervuilend gas is gezien het gezuiverd worden door bomen die CO2 omzetten in zuurstof ) maar voornamelijk door uitlaatgassen van brandstofvoertuigen en - machines die naast CO2 nog allerlei andere gassen bevatten, chemische producten die in de lucht verzeilen ( of daar specifiek in gestrooid worden zoals bvb pesticiden), zand, kalk, aluminium, cadmium, radium, fosfor, fijnstof enz...

Tijd dus om één en ander van wat dichterbij te bekijken.

Hoe het met de luchtkwaliteit gesteld is, hangt af van wie de metingen doet en de rankings opstelt.

IQair ( waarop de UN zich steunt ) heeft verscheidene luiken op haar site waarvan de inhoud ( per luik ) varieert. Op de lijst van " meest vervuilde landen in de wereld " staat België op de 82ste plaats ( van de 118 ). De gemiddelde luchtkwaliteit wordt beschouwd als goed ( 48 ). In Limburg is de luchtkwaliteit zelfs nog beter ( 25 op de pollutie index ) https://www.iqair.com/us/world-most-polluted-countries

Op een andere webpagina van IQair staan echter andere data. Onder het luik " 10 meest vervuilde landen " zijn 55 landen vermeld. Op deze lijst staat België dan weer op de 44ste plaats van meest vervuilde land ( op vlak van luchtkwaliteit ) met een index van 64. Geraak daar nog maar eens aan uit. https://aqicn.org/rankings/

Let wel : die index verandert om de zoveel minuten. Daarnet stond B nog op de 42ste plaats van meest vervuilde lucht met een index van 66. Hoe het mogelijk is dat een land op een paar minuten tijd 2 rankings hoger of lager komt te staan, Joost zal het weten.

Op de website Numbeo staat België op de 78ste plaats ( van de 112 ) met een air pollution index van 50,27 en op de 35ste plaats ( van de 112 ) van minste lucht vervuiling. https://www.numbeo.com/pollution/rankings_by_country.jsp?title=2021


Volgens de website European Air Quality index is de luchtkwaliteit in Europa - op enkele specifieke locaties na - op vrijwel alle plaatsen goed ( waaronder België ) tot fair / redelijk. https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index


Volgens de WHO daarentegen is de luchtvervuiling een regelrechte ramp en veroorzaakt rook van vuile kooktoestellen jaarlijks 3,2 miljoen doden ( ! ) https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1

Meer nog. Volgens de WHO wordt 99% van de wereldbevolking dagelijks blootgesteld aan grote risico's . 99% ... " From smog hanging over cities to smoke inside the home, air pollution poses a major threat to health across the globe. Almost all of the global population (99%) are exposed to air pollution levels that put them at increased risk for diseases including heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, cancer and pneumonia. WHO monitors the exposure levels and health impacts (i.e. deaths, DALYs) of air pollution at the national, regional and global level from ambient (outdoor) and household air pollution. Such estimates are used for official reporting like the world health statistics, and the Sustainable Development Goals https://www.who.int/data/gho/data/themes/theme-details/GHO/air-pollution Op een ander luik de van de website van WHO is er zelfs sprake van 7 miljoen doden per jaar door huishoudelijke luchtvervuiling https://www.who.int/data/gho/data/themes/air-pollution

Zoals gewoonlijk werkt de WHO ook nu weer met " estimates " ( schattingen ). We weten ondertussen allemaal wat de " schattingen " van de WHO waard zijn...

Niet ongewoon bij WHO is dat de ene hand niet weet wat de andere doet. Op nog een andere afdeling van de website van de WHO zijn er Excel registers gepubliceerd waar de metingen van de luchtkwaliteit op een veelheid van locaties in elk land tussen 2010 en 2019 weergegeven zijn. Vaststelling 1 : de WHO heeft geen metingen meer geregistreerd sinds 2019 Vaststelling 2 : de luchtkwaliteit is tussen 2010 en 2019 verbeterd. Ook in de landen die anno 2022 geboekt staan als grootste luchtvervuilers ( in België zijn de waarden met 5 tot 15 indexpunten gezakt ) https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcdn.who.int%2Fmedia%2Fdocs%2Fdefault-source%2Fair-pollution-documents%2Fair-quality-and-health%2Fwho_aap_2021_v8_new.xlsx%3Fsfvrsn%3Da8dc3f2_3&wdOrigin=BROWSELINK


De website Our World in Data doet er nog een schepje bovenop. Volgens deze website zou " indoor air pollution " de hoofdoorzaak zijn van vroegtijdig overlijden en 4,1% van alle overlijdens wereldwijd ( ofwel 328 miljoen mensen ! ) te wijten zijn aan binnenhuis luchtvervuiling.

Nog straffer is, naar verluidt, de buitenluchtvervuiling. 7,8% van alle overlijdens wereldwijd zou te wijten zijn aan dit type vervuiling. In sommige landen zou 1 op de 10 van alle overlijdens te wijten zijn aan buitenluchtvervuiling en, louter het afgelopen jaar zouden 4.506.193 duizend doden te wijten zijn aan buitenlucht vervuiling ( ! ) "The Global Burden of Disease study estimates that 4506193 deaths were attributed to outdoor air pollution in the latest year. "


Trek zelf maar uw conclusies en check of u geen extra oor hebt ( = van oor aangenaaid 😉 )

6 views0 comments
bottom of page