top of page
Search

LEERPLICHT VERSUS SCHOOLPLICHT

Zie artikel in deze link :


Laat u niet op de kast jagen. De informatie die verstrekt wordt is NIET correct en enkel erop gericht om ouders onder druk te zetten om hun kinderen van 6 tot 12 jaar toch met mondmasker naar school te sturen.

In België bestaat er enkel een leerplicht, geen schoolplicht.


U kan en mag uw kind perfect thuisonderwijs geven.

In principe dient u de aanvraag voor thuisonderwijs in te dienen uiterlijk de 3de dag volgend op de aanvang van het schooljaar maar... we zitten hier met een bijzondere situatie waar scholen de toegang weigeren aan kinderen tussen 6 en 12 jaar wanneer zij geen mondmasker dragen. In casu is het dus de school die onderwijs weigert en niet de ouders die hun kind onderwijs ontzeggen en/of de leerplicht niet nakomen. Dit is een wezenlijk verschil.


Ouders hebben de morele plicht om in het beste belang van hun kind te handelen en af te wegen wat voor hun primeert : de gezondheid of onderwijs. waarbij de gezondheid van hun kind mogelijks op de helling wordt geplaatst. Indien zij menen dat de gezondheid van hun kind primeert en onderwijs op school met mondmasker de gezondheid van hun kind mogelijks in het gedrang brengt EN de school bovendien de toegang tot de school weigert als de mondmaskerplicht niet wordt nageleefd bevinden zij zich in een situatie van overmacht. Ouders die in dat geval toch thuisonderwijs organiseren om te voldoen aan de leerplicht, kunnen niet vervolgd worden laat staan dat de Jeugdrechter enige beslissing zou kunnen nemen ( gezien zij voldoen aan de leerplicht ).


Wat mag daarentegen niet ? Het kind gewoon thuis houden en niets doen. In dat geval is het kind inderdaad ongewettigd afwezig ( tenzij het wegens ziekte met ziekte attest gewettigd afwezig is ).


Ouders die geconfronteerd worden met een weigering tot toegang en onderwijs vanwege de school moeten daar schriftelijk akte van nemen in een brief of mail aan de school.

Ouders die hun kinderen tussen 6 en 12 jaar niet willen onderwerpen aan de mondmaskerplicht op school dienen dit evenzo schriftelijk te laten weten aan de school met duiding dat zij thuisonderwijs organiseren tijdens de dagen dat de school contactonderwijs inricht, teneinde te voldoen aan de leerplicht.

Voor de schooldagen dat er afstandsonderwijs georganiseerd wordt ( 50% van de tijd ) stelt zich geen probleem. Het kind kan alsdan de lessen op afstand bijwonen van thuis uit.


Bent u ouder van een kind tussen 6 en 12 jaar ? Laat u niet onder druk zetten. Als u het niet eens bent met de mondmaskerplicht voor uw kind cf het KB van 04.12.2021 en vreest dat uw kind fysiek of psychologisch schade zou kunnen oplopen, is het uw morele plicht om de gezondheid van uw kind veilig te stellen. U bent de ENIGE die hierover een beoordelingsbevoegdheid heeft ( samen met de andere ouder, het is dus een gezamenlijke beslissing van beide ouders ). De overheid en de school hebben GEEN zeggenschap over uw kind.


Lees alle bijlagen aub. Ken uw rechten.

8 views0 comments

Comments


bottom of page